• صفحه اصلی
 • ������������������������
  • فهرست مقالات ������������������������

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - لنگش، خطری روز افزون در گله ‏های شیری
    احمدرضا محمدنیا امیر نجاتی
    لنگش به عنوان یکی از مهم‏ترین عوامل زیان اقتصادی در صنعت دامپروری مورد توجه است. این عارضه نه تنها باعث ایجاد درد و ناراحتی در حیوان شده بلکه از طریق کاهش آسایش دام و عوارضی که به شکل مستقیم و غیر مستقیم به دام وارد می‏کند، منجر به کاهش تولیدات دامی می‏گردد. در این مقال چکیده کامل
    لنگش به عنوان یکی از مهم‏ترین عوامل زیان اقتصادی در صنعت دامپروری مورد توجه است. این عارضه نه تنها باعث ایجاد درد و ناراحتی در حیوان شده بلکه از طریق کاهش آسایش دام و عوارضی که به شکل مستقیم و غیر مستقیم به دام وارد می‏کند، منجر به کاهش تولیدات دامی می‏گردد. در این مقاله ضمن نگرشی کلی به وضعیت صنعت دامپروری در جهان و ایران و ضرورت‏هایی که این صنعت ایجاد می‏نماید، نگاه کلی به زیان‏های اقتصادی لنگش، مشکلات آسایش ایجاد شده توسط لنگش و مشکلاتی که در سلامت دام حاصل از رخداد لنگش ایجاد می‏گردد، از اهم نکات مورد بحث در این مقاله است. در نهایت تلاش گردیده است تا نگاه ویژه‏ای به ثبت اطلاعات و ارزیابی آن در مبحث مراقبت از سم شود و راه کارهای ثبت اطلاعات با تشریح مبانی کالبد شناختی آن مورد توجه قرار گیرد. نگارندگان بر این باورند که تنها در سایه ثبت اطلاعات درست و کارآمد است که می‏توان نسبت به ارزیابی آنچه گذشته، اقدام نمود و برای آنچه پیش‏رو است برنامه ریزی کرد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - اپیدمیولوژی لنگش (اهمیت اقتصادی، شیوع و بروز)
    مرضیه فائزی ریحانه سنگتراش
    صنعت دامپروری از نیمه دوم قرن بیستم، با تغییرات گسترده فرهنگی و اقتصادی (مانند افزایش سطح تحصیلات دامداران و افزایش نسبت قیمت دام به هزینه‏های دامپزشکی)، توجه به سلامت گله (Herd health) ( به جای توجه ویژه به درمان هر دام) و تمرکز بر پیشگیری بیماری‏ها نسبت به درمان هر مو چکیده کامل
    صنعت دامپروری از نیمه دوم قرن بیستم، با تغییرات گسترده فرهنگی و اقتصادی (مانند افزایش سطح تحصیلات دامداران و افزایش نسبت قیمت دام به هزینه‏های دامپزشکی)، توجه به سلامت گله (Herd health) ( به جای توجه ویژه به درمان هر دام) و تمرکز بر پیشگیری بیماری‏ها نسبت به درمان هر مورد از بیماری، جایگاه ویژه‏ای پیدا کرده است. این جمله به این معناست که دامپزشکان امروز، برای پاسخ دادن به نیازهای اقتصادی و بهداشتی جامعه، باید از برنامه‏های سلامت گله پیروی کرده تا بتوانند با پیشگیری از وقوع بیماری‏ها به افزایش تولید کمک کنند. لنگش به عنوان یکی از زیان بارترین اختلالات در گله‏های شیری عنوان شده است. امروزه ضرر اقتصادی بیماری‏ها در گله تنها متوجه هزینه‏های درمان نیست و تمامی هزینه‏هایی که برای پیشگیری یک بیماری انجام شده و خساراتی که به علت کاهش تولید، حذف و جایگزینی دام جدید در گله، اختلالات تولید مثلی و سایر زیان های از این دست در محاسبات خسارات لحاظ می‏شوند. لزوم استفاده از اطلاعات بومی در این بخش با توجه به متفاوت بودن هزینه‏های عنوان شده در نقاط مختلف جهان امری ضروری است. با توجه به افزایش تولیدات دامی از جمله شیر نسبت به تعداد راس گاو در گله‏ها، و با توجه به این که لنگش به عنوان یکی از عوارض تولید مطرح است، توجه ویژه به این بخش در گله باید مد نظر قرار گیرد. برای دانستن میزان زیانی که به گله به علت لنگش وارد می‏شود، داشتن درک درست از شاخص‏های ابتلا به بیماری در درجه اول اهمیت قرار دارد، چرا که با دانستن شیوع و بروز لنگش در گاوداری امکان محاسبه خسارات وارده برای دامدار فراهم شده و می تواند با اولویت بندی برای درمان، نگهداری یا حذف دام بیمار تصمیم گیری کند. در این مقاله سعی شده است تا با بررسی زیان‏های اقتصادی لنگش در سایر نقاط جهان الگویی برای مطالعات و یا تخمین خسارات اقتصادی در ایران فراهم شود. پس از آن با معرفی شیوع و بروز و مطالعات مربوط به آن در ایران و سایر نقاط جهان به بررسی شیوع و بروز لنگش خواهیم پرداخت. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - عوامل خطر در بروز لنگش در گله های شیری
    احمدرضا محمدنیا
    لنگش و عوارض آن از اصلی ترین عوامل زیان اقتصادی درگله‏های شیری هستند. لنگش عارضه‏ای چندین عاملی است، که بدون مدیریت فاکتورهای خطری که احتمال رخداد آن را در گله افزایش می‏دهد نمی‏توان نسبت به شناسایی و کنترل آن اقدام نمود. در مقاله حاضر مروری سیستماتیک بر فاکتورهای خطر ل چکیده کامل
    لنگش و عوارض آن از اصلی ترین عوامل زیان اقتصادی درگله‏های شیری هستند. لنگش عارضه‏ای چندین عاملی است، که بدون مدیریت فاکتورهای خطری که احتمال رخداد آن را در گله افزایش می‏دهد نمی‏توان نسبت به شناسایی و کنترل آن اقدام نمود. در مقاله حاضر مروری سیستماتیک بر فاکتورهای خطر لنگش شده است. این مرور، به دنبال تعاریف بالینی از فاکتورهای خطر و علل ایجادی یک عارضه صورت گرفته است و به دنبال آن عوامل خطر لنگش ناشی از رخدادها در دامداری یا محيط نگهداري (جنس سقف، شیب سقف، ارتفاع سقف، شیب کف، زهکشی کف، فواصل سالن‏ها از شیردوشی، انتظار شیردوشی، راهروها، حمام‏های سم)، مربوط به مدیریت (تغذیه، تراکم، ترکیب گله، روز شیردهی، جا‏بجایی گله، شیردوشی، کودروبی، شعله دهی، بسترسازی)، خارج از محيط و مربوط به اقلیم و جغرافیا (دما، رطوبت، بارش، باد، ارتفاع از سطح دریا، ، مدیریت استرس گرمایی و نزدیکی با سایر واحدهای دامپروری) و مربوط به دام (شرایط بدنی دام یا BCS، میزان تولید شیر، بیماری‏های هم‏زمان، بودجه بندی زمان) مورد بررسی قرار گرفته است. هر یک از عوارض بالا با توجه به شرایط ایران ارزیابی شده و ارزش کاربردی هر یک از قسمت‏ها درایران مورد بررسی قرار گرفته است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - بیومکانیک حرکت، درجه بندی حرکتی در گله‎ های شیری
    شبناز مختارنظیف مرضیه فائزی
    امروزه لنگش یکی از بزرگ‏ترین چالش‏های گله‏های شیری در دنیا است. لنگش به معنی خارج شدن گام از حالت طبیعی و به عنوان تظاهر بالینی یک ضایعه دردناک شناخته می‏شود. لنگش معمولا به دنبال جراحات انگشتی در گله‏های شیری دیده می‏شود. با این حال عوامل محیطی و درونی گاو هم می‏توانند چکیده کامل
    امروزه لنگش یکی از بزرگ‏ترین چالش‏های گله‏های شیری در دنیا است. لنگش به معنی خارج شدن گام از حالت طبیعی و به عنوان تظاهر بالینی یک ضایعه دردناک شناخته می‏شود. لنگش معمولا به دنبال جراحات انگشتی در گله‏های شیری دیده می‏شود. با این حال عوامل محیطی و درونی گاو هم می‏توانند بر حرکت آن تاثیرگذار باشند. با بزرگت‏ر شدن گله‏ها و توجه کمتر دامداران به تک تک گاوها، معمولا تشخیص و درمان لنگش در مراحل حاد آن و زمانی‏که درمان کمترین تاثیر را بر بهبودی و کاهش شیوع آن دارد، صورت می‏گیرد. با توجه به این شرایط تمایل برای یافتن سیستم‏های خودکار شناسایی لنگش در سال‏های اخیر افزایش یافته است. در این مقاله با توجه به ویژگی‏های گام در گاو، به روش‏های شناسایی لنگش و عوامل تاثیرگذار بر آن و پیشرفت سیستم‏های خودکار شناسایی لنگش پرداخته شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - آسایش گاو شیری، ضرورت اولیه حفظ سلامت (ایجاد کننده لنگش یا حاصل کنترل لنگش)
    ریحانه سنگتراش شبناز مختارنظیف انسیه سجادیان جاغرق
    در چند دهه اخیر نگرانی‏های زیادی در مورد کیفیت زندگی گاوهای شیری به وجود آماده است. آسایش گاو با توجه به افزایش تعداد مزارع پرورش گاوهای شیری در سال های اخیر موضوع مهمی شده است. علاقه روز افرزون به رفاه حیوانات سیاست‏مداران را بر آن داشته تا قوانینی برای بهبود رفاه در ح چکیده کامل
    در چند دهه اخیر نگرانی‏های زیادی در مورد کیفیت زندگی گاوهای شیری به وجود آماده است. آسایش گاو با توجه به افزایش تعداد مزارع پرورش گاوهای شیری در سال های اخیر موضوع مهمی شده است. علاقه روز افرزون به رفاه حیوانات سیاست‏مداران را بر آن داشته تا قوانینی برای بهبود رفاه در حیوانات مزرعه وضع کنند. مهم‏ترین نگرانی در مورد آسایش گاوهای شیری این است که آیا گاو احساس و عملکرد خوبی دارد و رفتار طبیعی را انجام می‏دهد. رفتار و میزان آسایش رابطه مستقیمی با میزان تولید و سلامت گاو دارد. آسایش در گاو یکی از مهم‏ترین عوامل مؤثر بر سودآوری مزارع لبنی به دلیل ارتباط آن با کشتار پیش از بلوغ، ماندگاری گاوها و عمر تولیدی (تعداد شیردهی‏های کامل گاو قبل از کشتار) آن‏ها است. در این مقاله تلاش شده است تا پس از توضیح مفاهیم آسایش در گاو شیری عوامل متعدد مرتبط با آن از جمله جایگاه، بستر، تراکم، لنگش و استرس گرمایی و ... مورد بررسی قرارگرفته و نحوه ارزیابی آسایش با استفاده از شاخص‏های آن توضیح داده شود. همچنین شاخص‏ها و مولفه‏هایی که به درجاتی در تعیین وضعیت بستر و کیفیت ساخت استال‏ها و سایر مبادی مدیریتی که مربوط به آسایش گاو هستند در این مقاله مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - آشفتگی‏¬های متابولیک زمینه ساز لنگش در گاوهای شیری
    علی قشقایی محمد ریاحی
    با توجه به تلاش پژوهشگران و فعالان عرصه پرورش گاو شیری، در طی چند دهه اخیر پیشرفت های زیادی در افزایش تولید شیر گاوها در یک دوره شیرواری حاصل شده است. اما این افزایش تولید، با افزایش اختلالات و بیماری های مختلف و منجمله مشکلات متابولیکی همراه شده است. تراز منفی انرژی با چکیده کامل
    با توجه به تلاش پژوهشگران و فعالان عرصه پرورش گاو شیری، در طی چند دهه اخیر پیشرفت های زیادی در افزایش تولید شیر گاوها در یک دوره شیرواری حاصل شده است. اما این افزایش تولید، با افزایش اختلالات و بیماری های مختلف و منجمله مشکلات متابولیکی همراه شده است. تراز منفی انرژی با عوارضی همچون کتوز و کبد چرب همراه است. اختلال در متابولیسم و میزان ماکرمینرال‏ هایی نظیر کلسیم، فسفر و منیزیم، اختلال در میکروالمان ها، اختلال درمیزان پروتئین ها و آنزیم ها نیز عمدتا در روزها و هفته های اول بعد از زایمان روی می‏ دهد. اما یکی از مهم‏ترین اختلالات چالش برانگیز اسیدوز شکمبه است، که به دنبال تغییر جیره به یک غذای سرشار از انرژی در زمان بعد از زایش برای حمایت تولید شیر، روی می‏ دهد. تمام اختلالات اشاره شده به اشکال مختلف می ‏توانند بر سلامت بافت شاخی سم و ایجاد لنگش در گاوهای شیری اثر بگذارند. لمینیت یکی از پیامدهای اختلالات متابولیک و اسیدوز شکمبه است که در کنار شرایط نامناسب جایگاه و مشکلات مدیریتی، می تواند به طور جدی سلامت و آسایش گاو را تحت تاثیر قرار داده، زیان های اقتصادی قابل توجهی را به این صنعت وارد نماید. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - تشخیص زود هنگام، عامل مهم موفقیت در درمان و کنترل لنگش در گاو
    محمدرضا آقچه لو
    لنگش یکی از موارد حذف دام است، همچنین به علت ایجاد درد منجر به کاهش وزن و تولید شده و هزینه‏های درمانی زیادی دارد. در یک مطالعه قبل از نمره دهی حرکتی (Locomotion Scoring)، دامداران میزان شیوع لنگش را در دامداری‏های خود به طور متوسط 2/%2 تخمین زدند. بعد از انجام آزمایش ن چکیده کامل
    لنگش یکی از موارد حذف دام است، همچنین به علت ایجاد درد منجر به کاهش وزن و تولید شده و هزینه‏های درمانی زیادی دارد. در یک مطالعه قبل از نمره دهی حرکتی (Locomotion Scoring)، دامداران میزان شیوع لنگش را در دامداری‏های خود به طور متوسط 2/%2 تخمین زدند. بعد از انجام آزمایش نمره دهی حرکتی مشخص شد میزان لنگش در این دامداری‏های تحت آزمایش به طور متوسط 1/%8 است که نشان دهنده اهمیت تشخیص صحیح لنگش می‏باشد. هدف از این مقاله بررسی راه‏های کاربردی تشخیص زود هنگام لنگش در گاوها می‏باشد. تشخیص لنگش در مراحل اولیه آن اهمیت زیادی دارد زیرا دامی که دچار آسیب زیادی شده است و کاملا لنگش دارد به راحتی قابل شناسایی است، ولی گاوی که آسیب کمتری دیده و در نتیجه دچار لنگش خفیف‏تر و تشخیص مشکل‏تر است و در صورت تشخیص به موقع، موفقیت بیشتری را در درمان به علت کمتر بودن ضایعات خواهد داشت. بهترین زمان جهت تشخیص لنگش، زیر نظر گرفتن دام‏ها زمانی است که به سمت شیردوشی می‏روند و باز می‏گردند. مطالعات نشان می‏دهند معمولا دامداران یکی از چهار گاو دچار لنگش را تشخیص می‏دهند، چون زمان کمی را برای این کار اختصاص داده و همچنین نحوه قدم‏های گاوها بر روی بسترهای مختلف از جمله بتون خیس تغییر می‏کند. علاوه بر این تشخیص قدم طبیعی از لنگش خفیف در بسیاری موارد مشکل است. در دامداری‏های صنعتی بایستی علاوه بر مواردی مثل نمره دهی بدنی (Body Condition Score) که به طور منظم انجام می‏شود، نمره دهی حرکتی نیز به طور منظم صورت پذیرد تا تشخیص زود هنگام لنگش میسر گردد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - اثرات درمانی پروبیوتیکها در بیماری پریودنتال
    یگانه  مهرانی
    بیماری پریودنتال یکی از بیماری‌های شایع در دام‌های کوچک می‌باشد، این بیماری دارای دو مرحله می‌باشد. در مرحله انتهایی فاز التهابی در بیماران باعث التهاب در ساختارهای اطراف دندان به وسیله میکروارگانسیم‌ها می‌گردد. میکروارگانسیم‌ها بر روی ساختار دندان‌ها پلاک تشکیل می‌دهند چکیده کامل
    بیماری پریودنتال یکی از بیماری‌های شایع در دام‌های کوچک می‌باشد، این بیماری دارای دو مرحله می‌باشد. در مرحله انتهایی فاز التهابی در بیماران باعث التهاب در ساختارهای اطراف دندان به وسیله میکروارگانسیم‌ها می‌گردد. میکروارگانسیم‌ها بر روی ساختار دندان‌ها پلاک تشکیل می‌دهند. اولین و شایع‌ترین علامت بیماری در دام کوچک بوی بد دهان است. سایر علایم بیماری شامل تغییر رنگ، رسوبات دندانی، زخم مخاطات، تحلیل لثه، نمایان شدن ریشه می باشد. پروبيوتيك‌ها، ميكروارگانيسم‌هاي زنده و مشخصی هستند كه درصورت مصرف در انسان يا حيوان، با اثر بر روي فلورميكروبي بدن باعث اعمال اثرات مفيد بر سلامتي ميزبان مي شوند. پروبیوتیک‌ها در پیشگیری از عفونت‌های کاندیدایی، کاهش پوسیدگی‌های دندانی، درمان بیماری‌های پریودنتال موثر می‌باشند. این مقاله به کاربرد پروبیوتیک‌ها در درمان بیماری‌ پریودنتال می‌پردازد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    9 - مدیریت شکستگی دندان در دامهای کوچک
    فائزه علی پور
    شکستگی دندان در سگ ها و گربه ها یکی از یافته های بالینی شایع در بیماران ارجاعی به دامپزشکان طب حیوانات خانگی است. دامپزشکان تقریبا هر روز بیمارانی با شکستگی و پوسیدگی دندان، خونریزی پالپ و سایر مشکلات دندانی مشاهده می کنند. بسیاری از این شرایط باعث ایجاد درد دندان می شو چکیده کامل
    شکستگی دندان در سگ ها و گربه ها یکی از یافته های بالینی شایع در بیماران ارجاعی به دامپزشکان طب حیوانات خانگی است. دامپزشکان تقریبا هر روز بیمارانی با شکستگی و پوسیدگی دندان، خونریزی پالپ و سایر مشکلات دندانی مشاهده می کنند. بسیاری از این شرایط باعث ایجاد درد دندان می شود اما متاسفانه بیشتر شکستگی های دندان فقط از طریق معاینه کامل دهان و دندان تشخیص داده می شوند که اغلب توسط صاحب حیوان نادیده گرفته می شوند. حیوانات خانگی ممکن است تا مدتها به صورت خاموش از شکستگی دندان رنج ببرند تا زمانیکه شکستگی دندان منجر به عفونت پیشرفته شود. امروزه با پیشرفت تکنیک های جدید، کشیدن دندان تنها راه حل درمان نیست. دندان های حیوانات کوچک به خوبی به روش های درمانی موجود به ویژه درمان ریشه (اندودونتیک) پاسخ می دهند. این مقاله قصد دارد گزینه های درمانی موجود برای مدیریت شکستگی دندان از جمله درمان کانال ریشه، درمان پالپ زنده و کشیدن دندان در حیوانات کوچک را به صورت مختصر معرفی کند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    10 - دندانهای کشیده شده: دور ریختنی یا اتو گرافت فوری استخوانی؟
    آذین توکلی
    دندان های کشیده شده همیشه یک محصول دور ریختنی قلمداد می شدند. کشیدن دندان پس از اقدامات پروفیلاکسی و جرم گیری، رایج ترین پروسه ای است که در دندانپزشکی دامهای کوچک صورت می گیرد. گاهی حتی به دلیل وجود بیماری های پریودنتال پیشرفته، شکستگی های فک یا حتی برخی از انواع استوما چکیده کامل
    دندان های کشیده شده همیشه یک محصول دور ریختنی قلمداد می شدند. کشیدن دندان پس از اقدامات پروفیلاکسی و جرم گیری، رایج ترین پروسه ای است که در دندانپزشکی دامهای کوچک صورت می گیرد. گاهی حتی به دلیل وجود بیماری های پریودنتال پیشرفته، شکستگی های فک یا حتی برخی از انواع استوماتیت ها تمامی دندانها کشیده می شوند. در نتیجه تعداد بسیاری از بافت های مشابه استخوانی که شاید قابلیت استفاده مجدد داشته باشند، دور ریخته می شوند. از آنجا که دندان ساختاری شبیه به استخوان دارد، این پرسش مطرح می شود که آیا این بافت های دور ریختنی قابلیت فرآوری و استفاده مجدد را دارند؟ در این مقاله به ویژگی های این محصول به ظاهر دور ریختنی و مطالعات انجام شده در این زمینه پرداخته می شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    11 - مقدمه ای بر طب دندان در اسب؛ ضرورت جدی توجه بیشتر
    علیرضا رعایت جهرمی
    مشکلات دندانی یکی از مهمترین چالش های طب اسب بوده و توانایی مدیریت آنها تاثیر قابل توجهی بر عملکرد حیوان و سوددهی صنعت اسب دارد. بر اساس این قاعده کلی که پیشگیری بهتر از درمان است، در زمینه مراقبت از دندان‌ها نیز می توان با اتخاذ یک برنامه مدون معاینه دهان و بررسی وضعیت چکیده کامل
    مشکلات دندانی یکی از مهمترین چالش های طب اسب بوده و توانایی مدیریت آنها تاثیر قابل توجهی بر عملکرد حیوان و سوددهی صنعت اسب دارد. بر اساس این قاعده کلی که پیشگیری بهتر از درمان است، در زمینه مراقبت از دندان‌ها نیز می توان با اتخاذ یک برنامه مدون معاینه دهان و بررسی وضعیت دندان‌های حیوان مشکلات را از مراحل ابتدایی تشخیص داده و اقدام به درمان کرد. در این ارتباط، نکات مربوط به معاینات بالینی دهان و دندان، تجهیزات و ابزارهای تشخیصی، مقیدسازی، ضایعات و آسیب های سایشی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت و در نهایت نیز گریزی به وضعیت کنونی دندانپزشکی اسب در کشور زده خواهد شد تا ضرورت های این مقوله بیش از پیش مورد توجه جدی قرار گیرد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    12 - مروری بر ساختارهای فیزیولوژیک و اختلالات دندانی سگ سانان با استفاده از رادیوگرافی و سی تی اسکن
    فردوس فکری امیر زکیان محسن عباسی امید زهتاب ور علیرضا وجهی
    سگ سانان جاندارانی هترودونت و دیفیودونت بوده و به طور کلی دارای 42 دندان دائمی می باشند. امروزه توجه به اختلالات دهان و دندان در حیوانات خانگی از جایگاه ویژه ای در دامپزشکی برخوردار شده است و در راس این اختلالات می توان به عفونت های دندانی و سایر بیماری های پیرادندانی ا چکیده کامل
    سگ سانان جاندارانی هترودونت و دیفیودونت بوده و به طور کلی دارای 42 دندان دائمی می باشند. امروزه توجه به اختلالات دهان و دندان در حیوانات خانگی از جایگاه ویژه ای در دامپزشکی برخوردار شده است و در راس این اختلالات می توان به عفونت های دندانی و سایر بیماری های پیرادندانی اشاره کرد. ساختار و موقعیت قرارگیری دندان ها و همچنین بیماری های پیرادندانی را می توان توسط روش های تصویربرداری تشخیصی شامل رادیوگرافی و سی تی اسکن (توموگرافی رایانه ای) بررسی کرد. رادیوگرافی یک روش موثر، ارزان قیمت، سریع و همچنین کاربردی در حین انجام عمل های جراحی می باشد در حالی که سی تی اسکن روشی عالی با کنتراست بالا برای بررسی محوطه دهانی است که امکان دست یابی به تصاویر سه بعدی در زوایا و نماهای مختلف، تصاویر دقیق و واضح از ناحیه مورد نظر حتی قبل از رخداد تغییرات بالینی مشخص را در اختیار دامپزشکان قرار داده و زمان معاینه کمتری را در مقایسه با رادیوگرافی دهان و دندان نیاز دارد. همچنین باعث تسهیل تشخیص تفریقی بیماری های مختلف می گردد. با این حال هزینه بالای و ریسک انجام آرامبخشی و بیهوشی به منظور عدم تحرک حیوان از فاکتورهای محدود کننده می باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    13 - روشهای تعیین سن در نشخوارکنندگان و شترسانان با استفاده از الگوهای دندانی
    ساره رضایی امیر زکیان نیما مرادپور
    تعیین سن، در دامهای اهلی اهمیت بسزائی دارد زیرا علاوه بر اینکه بهداشت، تغذیه و تعلیف تابع سن میباشد از لحاظ علم دامپزشکی نیز بعضی از بیماریهای مشخص وابسته به سن بوده و در سنین معینی ظاهر میشوند. از این رو اطلاع از چگونگی تعیین سن در دامهای اهلی برای دامپزشکان چه از نظ چکیده کامل
    تعیین سن، در دامهای اهلی اهمیت بسزائی دارد زیرا علاوه بر اینکه بهداشت، تغذیه و تعلیف تابع سن میباشد از لحاظ علم دامپزشکی نیز بعضی از بیماریهای مشخص وابسته به سن بوده و در سنین معینی ظاهر میشوند. از این رو اطلاع از چگونگی تعیین سن در دامهای اهلی برای دامپزشکان چه از نظر پیش بینی و پیشگیری امراض و چه از لحاظ درمان اهمیت ویژهای دارد. علاوه بر آن دانستن سن دام برای دامپروران از نظر بهره برداری و بکار گماردن حیوان در سرویسهای مختلف یکی از نکات اساسی محسوب میشود و در قیمت واحد دامپروری اثر محسوسی دارد. یکی از روشهای تعیین و قضاوت سن دامهای اهلی استفاده از تعداد، شکل و زمان رویش دندانها است. لذا هدف از نگارش این مقاله ارائه اطلاعات کاربردی و عملی جهت تعیین سن در گونههای نشخوارکنندگان و شترسانان بصورت خلاصه میباشد که با بررسی مقالات و منابع موجود در طی سالهای اخیر انجام گرفت. امید است این مقاله برای افزایش سطح آگاهی کلیه دانشجویان دامپزشکی، کلینیسینهای فعال در زمینه دامهای بزرگ، علاقمندان به دندانپزشکی حیوانات و دیگر رشتههای وابسته مفید واقع شده و به آن رجوع کنند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    14 - درمان پالپ زنده: روشی برای زنده نگه داشتن دندان
    بهاره آقا محمدی آذین توکلی
    حیات کمپلکس عاج-پالپ برای سلامت دندانها اهمیت اساسی داشته و از این جهت، در استراتژیهای کنترل بالینی در اولویت قرار دارد. حفظ حیات پالپ در درمان پوسیدگیها در افراد جوان یا در ریشههای پیچیدهی دندانهای شیری بسیار مهم است. در اثر صدمه به پالپ دندان، ممکن است پالپ آشکار شد چکیده کامل
    حیات کمپلکس عاج-پالپ برای سلامت دندانها اهمیت اساسی داشته و از این جهت، در استراتژیهای کنترل بالینی در اولویت قرار دارد. حفظ حیات پالپ در درمان پوسیدگیها در افراد جوان یا در ریشههای پیچیدهی دندانهای شیری بسیار مهم است. در اثر صدمه به پالپ دندان، ممکن است پالپ آشکار شده و در معرض نکروز و عفونت قرار گیرد. در اغلب موارد، پالپوتومی به عنوان درمان عملی آشکار شدگی پالپ )اکسپوژر( همراه پالپیت پیشنهاد شده است. استدلال ارائه شده در این باره پتانسیل ترمیمپذیری بافت باقیمانده و زیستسازگاری مواد پالپوتومی میباشد. لذا، توسعهی درمانهای زیستسازگار در جهت حفظ حیات پالپ و افزایش دوام دندان مهم خواهد بود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    15 - تشخیص آزمایشگاهی بیماری‏های کبد در دام‏های کوچک
    صبا احمدی مرتضی حسن آبادی مهرداد مهری
    امروزه تشخیص دقیق بیماری‌های کبدی نیازمند به کارگیری روش‌های مختلف تشخیصی و پاراکلینیکی است. از گذشته تشخیص دقیق بیماری‌های کبدی چالشی جدی در طب انسان و حیوان بوده است. روش‌های بیوشیمی بالینی به عنوان بخش مهمی از روش‌های تشخیصی بیماری‌های کبدی مطرح است. ارزیابی عملکرد ک چکیده کامل
    امروزه تشخیص دقیق بیماری‌های کبدی نیازمند به کارگیری روش‌های مختلف تشخیصی و پاراکلینیکی است. از گذشته تشخیص دقیق بیماری‌های کبدی چالشی جدی در طب انسان و حیوان بوده است. روش‌های بیوشیمی بالینی به عنوان بخش مهمی از روش‌های تشخیصی بیماری‌های کبدی مطرح است. ارزیابی عملکرد کبد از طریق اندازه‌گیری متغیر‌های مرتبط با فعالیت ترشحی کبد، اعمال متابولیسمی و اندازه‌گیری فعالیت‌های آنزیم‌های کبدی صورت می‌گیرد. متاسفانه به علت ظرفیت کارکردی بالای کبد نشانه‌های مرتبط با با بیماری‌های کبدی زمانی ظاهر می‌شود که بخش عمده‌ای از بافت کبد آسیب دیده باشد. لذا به کارگیری روش‌های آزمایشگاهی حساس و در عین حال اختصاصی می‌تواند کمک شایانی در تشخیص به هنگام بیماری‌های کبدی داشته باشد. در حال حاضر تقریبا هیچ یک از آزمایش‏های موجود از ویژگی‌های یاد شده برخوردار نیستند. به نظر می‌رسد استفاده از سایر روش‌های تشخیصی اعم از سونوگرافی، سیتولوژی و ... رویکرد مناسبی در جهت تشخیص بیماری‌های کبدی باشد. مقاله حاضر تلاشی در جهت به کارگیری صحیح آزمایش‏های عملکردی کبد در تشخیص بیماری‌های کبد است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    16 - مروری بر عوامل خطر کولیک در اسب
    فتاح ایرانمنش سید محمود شجاعیان امیر سعید صمیمی
    بیماری‏های گوارشی 50% از مشکلات و بیماری‏های منجر به مرگ در اسب‏های بالغ هستند. بر اساس مطالعات اپیدمیولوژیک انجام شده به ازای هر 100 راس اسب در سال بین 9/0 تا 10 اسب دچار کولیک می‏شوند. وقوع کولیک بین فارم‏های مختلف و حتی در زمان‏های مختلف در یک فارم متفاوت است. به نظر چکیده کامل
    بیماری‏های گوارشی 50% از مشکلات و بیماری‏های منجر به مرگ در اسب‏های بالغ هستند. بر اساس مطالعات اپیدمیولوژیک انجام شده به ازای هر 100 راس اسب در سال بین 9/0 تا 10 اسب دچار کولیک می‏شوند. وقوع کولیک بین فارم‏های مختلف و حتی در زمان‏های مختلف در یک فارم متفاوت است. به نظر می‏رسد وقوع کولیک به شدت متاثر از سطح کیفیت مدیریت گله و نگهداری اسب در طول سال است. این بدان معناست که تنوع در میزان وقوع، بیشتر از مدیرت منشا می‏گیرد تا نژاد اسب‏ها. عوامل مختلفی مثل نژاد، سن، جنسیت، تاریخچه، تغذیه، فعالیت‌ها، مشکلات عفونی و انگلی و مشکلات دندانی می‌توانند احتمال ابتلا به کولیک را در اسب‌ها افزایش دهند. به عنوان مثال اسب‏های نژاد عرب را به عنوان نژاد مستعد به کولیک دانسته‏اند، همچنین نژادهای دیگری مثل تروبرد و استاندارد برد نیز در ریسک بالایی برای ابتلا به کولیک قرار دارند. علاوه بر این موارد، نریان‏ها به ویژه نریان‏های اخته شده به کولیک حساس‏ترند. تغییر در نوع کنسانتره مصرفی، نوع سایر خوراک‏ها، کیفیت علوفه و چراگاه در ارتباط نزدیکی با کولیک و عوامل ایجاد کننده آن‏ها هستند. انگل‏های روده‏ای به ویژه کرم‏های نواری و استرانژیلوس‏ها به عنوان ریسک فاکتورهای مهم و اساسی در ابتلای به کولیک مطرح هستند که می‏توانند احتمال ابتلا را تا چندین برابر افزایش دهند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    17 - مروری بر کولیک در اسب
    هانیه فاطمی حسام الدین طرقبه علیرضا  کاوه
    کولیک یا درد شکمی از دیر باز یکی از مهم‏ترین و چالش برانگیزترین بیماری‏هایی بوده که دامپزشکان حاضر در طب اسب همواره با آن درگیر بوده‏اند. در کولیک انتخاب بین روش درمان بین دارویی و جراحی همواره مورد بحث و بررسی بوده که با توجه با یافته‏های معاینات فیزیکی از قبیل درد، سا چکیده کامل
    کولیک یا درد شکمی از دیر باز یکی از مهم‏ترین و چالش برانگیزترین بیماری‏هایی بوده که دامپزشکان حاضر در طب اسب همواره با آن درگیر بوده‏اند. در کولیک انتخاب بین روش درمان بین دارویی و جراحی همواره مورد بحث و بررسی بوده که با توجه با یافته‏های معاینات فیزیکی از قبیل درد، سامانه قلبی عروقی، معاینه مقعدی و دیگر روش‏های بالینی و آزمایشگاهی، نوع روش درمان انتخاب می‏شود و در صورت لزوم با استفاده از تکنیک‏های مناسب در مواردی که نیاز به عمل جراح دارند، بهبودی بیمار حاصل می‏شود، در پایان نیز توجه به مراقبت‏هایی که پس از این دوره لازم است نیز از جمله اقدامات موثر در درمان کولیک در اسب می‏باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    18 - کولیک، به ‏روزرسانی و پیشرفت‏ ها
    سمانه   قاسمی
    کولیک به عنوان یکی از مهم‏ترین بیماری‏ها در اسب نیازمند مداخلات اورژانسی به منظور حفظ جان بیمار است. تشخیص، مدیریت و درمان به موقع اسب‏های مبتلا، موجب بهبود پیش‏آگهی حاصل از درمان خواهد شد. علی‏رغم پیشرفت‏های انجام گرفته در تشخیص، بیهوشی، جراحی و مراقبت‏های پس از عمل، ه چکیده کامل
    کولیک به عنوان یکی از مهم‏ترین بیماری‏ها در اسب نیازمند مداخلات اورژانسی به منظور حفظ جان بیمار است. تشخیص، مدیریت و درمان به موقع اسب‏های مبتلا، موجب بهبود پیش‏آگهی حاصل از درمان خواهد شد. علی‏رغم پیشرفت‏های انجام گرفته در تشخیص، بیهوشی، جراحی و مراقبت‏های پس از عمل، همچنان مدیریت کولیک یکی از مباحث چالش‏برانگیز در دامپزشکی است. در این مقاله، برخی از مهم‏ترین پیشرفت‏ها در جنبه‏های مختلف کولیک ارائه شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    19 - تشخیص آزمایشگاهی بیماریهای کلیه در دامهای کوچک
    مرتضی حسن آبادی صبا احمدی مهرداد مهری
    تست‏های متداول برای ارزیابی عملکرد کلیه شامل اندازه گیری اوره و کراتینین می‏باشد که البته مارکرهای غیر مستقیم برای تعیین GFR مثل Cystatin C و Symmetrical Dimethyl Arginine در حال گسترش هستند. با استفاده از این تست‏ها می‏توان به وقوع ازوتمی در بیمار پی برد. در قدم بعدی ب چکیده کامل
    تست‏های متداول برای ارزیابی عملکرد کلیه شامل اندازه گیری اوره و کراتینین می‏باشد که البته مارکرهای غیر مستقیم برای تعیین GFR مثل Cystatin C و Symmetrical Dimethyl Arginine در حال گسترش هستند. با استفاده از این تست‏ها می‏توان به وقوع ازوتمی در بیمار پی برد. در قدم بعدی برای تشخیص و درمان باید ازوتمی را در یکی از گروه‏های پیش کلیوی، کلیوی و پس کلیوی طبقه بندی کرد. در بیماری‏های کلیوی قدم بعدی در جهت اطلاع از پیش آگهی طبقه بندی اختلال و نارسایی به حاد و مزمن است. تشخیص بیماری حاد از مزمن براساس تاریخچه مریض و معاینه فیزیکی انجام می‏شود. کاهش وزن و کم خونی غیر جبرانی ممکن است از نشانه‏های بیماران مبتلا به CKD باشد. آزمایش مفید دیگر در جهت اطلاع از وضعیت عملکرد کلیه‏ها و مجاری ادرارای آنالیز کامل ادرار است. آزمایش ادرار کامل اطلاعات ارزشمندی در مورد ازوتمی و دلایل آن می‏دهد. آزمایشات تکمیلی دیگری نیز جهت تشخیص نارسایی کلیه مثل اندازه‏گیری فسفر، کلسیم، پتاسیم، وضعیت اسید و باز، کلسترول، آلبومین ادرار، نسبت GGT به کراتینین ادرار وجود دارند. دسته‏ای از مارکرها هم در جهت تشخیص زود هنگام بیماری‏های کلیوی در حال پژوهش و تجاری سازی می‏باشند اما هنوز کاربرد بالینی پیدا نکرده‏اند. از جمله این بیومارکرها می‏توان به Cystatin C ، Kidney injury molecule،Neutrophil gelatinase-associated Lipocalin اشاره کرد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    20 - یافته‏ های آزمایشگاهی پانکراتیت حاد در سگ و گربه
    نیلوفر عابدی مهدیه زعیمی
    پانکراتیت شایع‏ترین بیماری بخش اگزوکرین پانکراس در سگ و گربه است. پانکراتیت بیماری التهابی حاد است که با نکروز و ادم مشخص می‏شود. فعال شدن زود هنگام تریپسین در سلول‏های آسینی پانکراس منجر به بروز آبشاری از واکنش‏هایی می‏شود که به آسیب و هضم بافت پانکراس ختم می‏گردد. علا چکیده کامل
    پانکراتیت شایع‏ترین بیماری بخش اگزوکرین پانکراس در سگ و گربه است. پانکراتیت بیماری التهابی حاد است که با نکروز و ادم مشخص می‏شود. فعال شدن زود هنگام تریپسین در سلول‏های آسینی پانکراس منجر به بروز آبشاری از واکنش‏هایی می‏شود که به آسیب و هضم بافت پانکراس ختم می‏گردد. علایم بالینی در سگ‏ها و گربه‏های مبتلا غیر اختصاصی است. سگ‏ها اغلب علایم گوارشی را بروز می‏‏دهند در حالی‏که بی‏اشتهایی و بی‏حالی از یافته‏های متداول پانکراتیت حاد در گربه‏ها می‏باشد. پانکراتیت حاد ممکن است شوک قلبی عروقی، انعقاد داخل عروقی منتشر، یا از کار افتادن چندین عضو و مرگ را نشان دهند. تشخیص پانکراتیت حاد در سگ و گربه دشوار است. روش‏های تشخیصی متعددی در طی سالیان گذشته برای تشخیص پانکراتیت مطرح شده است که اکثر آن‏ها به دلیل عملکرد ضعیف، در دسترس نبودن و یا تهاجمی بودن قابل استفاده نیستند. روش‏های تصویربرداری متعددی نیز استفاده می‏شود که به جز اولتراسونوگرافی هیچکدام برای تشخیص پانکراتیت کاربردی نیستند. تست‏های آزمایشگاهی متعددی شامل اندازه‏گیری فاکتورهای هماتولوژی و بیوشیمیایی وجود دارد که متاسفانه اختصاصی پانکراتیت نمی‏باشد و تنها در رد سایر بیماری‏ها کمک کننده است. هدف از مطالعه حاضر بررسی تست‏های تشخیصی اختصاصی‏تر بیماری پانکراتیت حاد در دام‏های کوچک است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    21 - غده تیروئید: بیماری‏ها و روش‏های تشخیص آزمایشگاهی در دام کوچک
    مائده قاری نیلوفر عابدی محمد حیدرپور
    بیماری‏های غده تیروئید جز شایع‏ترین اختلال‏های غدد درون ریز هستند. کم کاری تیروئید در سگ ها شایع است در گربهبه ندرت رخ می دهد. پرکاری یکی از بیماری‏های رایج در گربه‏ها و غیر رایج در سگ‏ها است. کم‏کاری تیروئید اغلب در سگ های میانسال تا پیر با علائم بالینی از قبیل افزایش چکیده کامل
    بیماری‏های غده تیروئید جز شایع‏ترین اختلال‏های غدد درون ریز هستند. کم کاری تیروئید در سگ ها شایع است در گربهبه ندرت رخ می دهد. پرکاری یکی از بیماری‏های رایج در گربه‏ها و غیر رایج در سگ‏ها است. کم‏کاری تیروئید اغلب در سگ های میانسال تا پیر با علائم بالینی از قبیل افزایش وزن و چاقی، بی‏حالی، پوشش مویی نامناسب، عدم تحمل سرما و جستجوی مکان‏های گرم، ناباروری، موریختگی غیر شوره‏ای و هیپرپیگمنتاسیون در محل موریختگی‏ها رخ می‏دهد. یافته‏های آزمایشگاهی این بیماری می‏تواند شامل کم‏خونی ملایم، افزایش آنزیم‏های کبدی و آنزیم کراتین کیناز باشد. افزایش تری‏گلیسریدها و لیپیدهای خون در بیشتر بیماران رخ می‏دهد. افزایش کلسترول خون در بیش از 80 درصد سگ‏های مبتلا دیده می‏شود و اگر بیشتر از 500 میلی‏گرم در دسی‏لیتر باشد احتمال وجود کم‏کاری تیروئید را تقویت می‏کند. اندازه‏گیری غلظت پایه T4 تام خون (Total T4, TT4) باید به عنوان اولبن آزمایش تشخیصی در هنگامی‏که کم‏کاری تیروئید تشخیص داده می‏شود، انجام شود. است اما در 20 درصد سگ‏ها بدون کم‏کاری تیروئید نیز ممکن است TT4 کاهش یابد. همچنین در 10 درصد سگ‏های مبتلا به کم‏کاری تیروئید ممکن است TT4 در محدوده نرمال باشد. بنابراین اندازه‏گیری غلظت fT4 و یا TSH مهم است. در موارد چالش برانگیز ممکن است نیاز به روش‏های تشخیصی دقیق‏تر مانند تکرار آزمایش‏ها در 4 هفته و یا انجام آزمایش‏های تحریک TSH یا TRH باشد. پرکاری تیروئید شایع‏ترین اختلال غدد درون‏ریز در گربه ها است. بیش‏فعالی، کاهش وزن و پلی فاژی فراوان‏ترین علایم بالینی در گربه‏های مبتلا میانسال تا مسن هستند. افزایش در یک یا چند آنزیم‏ کبدی، ازتمی، افزایش فسفر خون و اریتروسیتوز پایدارترین یافته‏های آزمایشگاهی در گربه‏هایی با پرکاری تیروئید هستند. اگر گربه‏ای برخی علائم بالینی و آزمایشگاهی غیر طبیعی پرکاری تیروئید و افزایش TT4 داشت برای تشخیص بیماری کافی است و نیازی به اندازه‏گیری fT4 و سایر آزمایش‏ها نیست. هرگاه گربه‏ا ی علائم بالینی و آزمایشگاهی متناقض داشت، جهت تشخیص پرکاری تیروئید، سایر آزمایش‏های اندوکرین مانند تکرار TT4 یک تا دو هفته بعد، اندازه‏گیری fT4، آزمایش سرکوب T3 و آزمایش تحریک TSH یا TRH باید انجام شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    22 - بیومارکرهای تشخیص آسیب عضلات اسکلتی و میوکارد در دام‏های کوچک
    مائده قاری مهدیه زعیمی
    آسیب‏های عضلانی در دام‏های کوچک می‏تواند به دو صورت ارثی و یا اکتسابی و با واسطه عوامل مختلفی نظیر عوامل عفونی، داروها، توکسین‏ها، سیستم ایمنی، اختلالات اندوکرین و متابولیک بروز یابد. انجام تست‏های هماتولوژی، بیوشیمیایی، ایمنولوژی، مولکولی، پاتولوژی و غیره جهت تشخیص و م چکیده کامل
    آسیب‏های عضلانی در دام‏های کوچک می‏تواند به دو صورت ارثی و یا اکتسابی و با واسطه عوامل مختلفی نظیر عوامل عفونی، داروها، توکسین‏ها، سیستم ایمنی، اختلالات اندوکرین و متابولیک بروز یابد. انجام تست‏های هماتولوژی، بیوشیمیایی، ایمنولوژی، مولکولی، پاتولوژی و غیره جهت تشخیص و مانیتورینگ این بیماری‏ها پیشنهاد می‏گردد. از جمله تست‏های بیوشیمیایی می‏توان به اندازه‏گیری فعالیت سرمی آنزیم‏های آسپارتات آمینوترنسفراز، لاکتات دهیدروژناز، کراتینین کیناز و غلظت سرمی لاکتات، میوگلوبین، تروپونین‏ها، ناتریورتیک پپتیدها و غیره اشاره نمود. هدف از مطالعه حاضر، معرفی بیومارکرهایی است که امروزه در تشخیص آسیب عضلات اسکلتی و میوکارد در دام‏های کوچک مورد استفاده قرار می‏گیرد و همچنین اطلاعاتی در ارتباط با ساختار، عملکرد، متابولیسم، مقادیر مرجع و کاربرد این بیومارکرها ارائه می‏شود تا با انتخاب مناسب بیومارکر درک بهتری از وضعیت سلامت عضلات اسکلتی و میوکارد حاصل گردد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    23 - تشخیص آزمایشگاهی اختلالات مرتبط با متابولیسم آهن در سگ و گربه
    معصومه معصومی ورکی مهدیه زعیمی
    آهن یکی از عناصر ضروری برای حیات اغلب موجودات زنده می‏باشد. اختلال در تنظیم میزان آهن بدن می‏تواند منجر به بروز تظاهرات بالینی مختلف گردد. اختلالات مرتبط با متابولیسم آهن در پستانداران شامل آنمی فقر آهن، آنمی بر اثر بیماری‏های مزمن و سرباری آهن یا هماکروماتوز می‏باشد. م چکیده کامل
    آهن یکی از عناصر ضروری برای حیات اغلب موجودات زنده می‏باشد. اختلال در تنظیم میزان آهن بدن می‏تواند منجر به بروز تظاهرات بالینی مختلف گردد. اختلالات مرتبط با متابولیسم آهن در پستانداران شامل آنمی فقر آهن، آنمی بر اثر بیماری‏های مزمن و سرباری آهن یا هماکروماتوز می‏باشد. مطالعه حاضر به طور خلاصه به متابولیسم آهن در دام‏های کوچک، اختلالات مرتبط با آن و همچنین روش‏های ارزیابی وضعیت آهن بدن پرداخته است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    24 - مروری بر مدیریت کولیک ‏های خفیف
    فتاح ایرانمنش فاطمه  حیدری احسان اله سخایی رضا نیکزاد
    کولیک یکی از مهم‏ترین مشکلاتی است که اسب‏ها را متاثر می‏کند و به صورت سالانه 4% تا 10% اسب‏ها را درگیر می‏نماید. نکته قابل توجه این است که 80% موارد کولیک، یا گازی یا با منشا نامشخص هستند که بدون درمان یا با یک درمان ساده بهبود می‏یابند. معمولا حدود 5% از اسب‏ها دچار ان چکیده کامل
    کولیک یکی از مهم‏ترین مشکلاتی است که اسب‏ها را متاثر می‏کند و به صورت سالانه 4% تا 10% اسب‏ها را درگیر می‏نماید. نکته قابل توجه این است که 80% موارد کولیک، یا گازی یا با منشا نامشخص هستند که بدون درمان یا با یک درمان ساده بهبود می‏یابند. معمولا حدود 5% از اسب‏ها دچار انباشتگی کولون‏های بزرگ به فرم خفیف می‏شوند و به درمان پاسخ می‏دهند و کمتر از 7% موارد کولیک به جراحی نیاز پیدا می‏کنند. اسب‏هایی که علائم کولیک را به شکل خفیف نشان می‏دهند، پیش آگهی بهتری برای زنده ماندن دارند و نهایتا در 13% موارد احتمال عود مجدد علائم وجود دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    25 - اصول مایع درمان خوراکی و تزریقی در کولیک اسب
    فتاح ایرانمنش فاطمه  حیدری احسان اله سخایی
    مایع درمانی یکی از ‏مهم‏ترین‏های قسمت‏های پروتکل درمانی اسب‏های مبتلا به کولیک می‏باشد. از روش‏های مایع درمانی می‏توان تجویز خوراکی و وریدی را نام برد. هرچند که استفاده وریدی مایعات ابتدایی‏ترین راه مایع درمانی در اسب‏های مبتلا به کولیک است، اما استفاده محتاطانه از مایع چکیده کامل
    مایع درمانی یکی از ‏مهم‏ترین‏های قسمت‏های پروتکل درمانی اسب‏های مبتلا به کولیک می‏باشد. از روش‏های مایع درمانی می‏توان تجویز خوراکی و وریدی را نام برد. هرچند که استفاده وریدی مایعات ابتدایی‏ترین راه مایع درمانی در اسب‏های مبتلا به کولیک است، اما استفاده محتاطانه از مایع درمانی خوراکی می‏تواند به عنوان درمان زمینه‏ای و یا جایگزین استفاده شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    26 - مروری بر ساختار پوست
    امید زهتاب ور رضا خوشوقتی فخرالدین برقعی
    پوست، به‏ عنوان سنگین‌ترین و گسترده‏ترین ساختار بدن، حدود 20%-12% از وزن بدن را به خود اختصاص داده است (نسبت وزن پوست به وزن بدن در منابع گوناگون، متفاوت است). پوست به دو بخش اصلی اپی‌درم (روپوست) و درم (پوست) تقسیم می‌شود. در زیر درم، هیپودرم یا بافت زیرپوستی از نوع با چکیده کامل
    پوست، به‏ عنوان سنگین‌ترین و گسترده‏ترین ساختار بدن، حدود 20%-12% از وزن بدن را به خود اختصاص داده است (نسبت وزن پوست به وزن بدن در منابع گوناگون، متفاوت است). پوست به دو بخش اصلی اپی‌درم (روپوست) و درم (پوست) تقسیم می‌شود. در زیر درم، هیپودرم یا بافت زیرپوستی از نوع بافت همبند سست وجود دارد. عموما در تمام پستانداران این تقسیم ‌بندی مشابه است اما تفاوت‌هایی نیز بین گونه‌های مختلف یافت می‌شود. پوست، عملکردهای مختلفی از جمله حفاظت، درک حواس، تنظیم دما و ... دارد. به صورت کلی، پوست در نواحی پشتی بدن و نواحی جانبی اندام‌ها ضخیم می‌شود و در سطح شکمی بدن و نواحی میانی اندام‌ها به نازک‌ترین حالت خود می‌رسد. پوست یک ناحیه ممکن است صاف و یا پر از چین باشد که به ساختار بافت پیوندی زیر آن برمی‏گردد. اپی‏درم از لایه‏های مختف بازال، خاردار، دانه‏دار، شفاف و کراتینه تشکیل شده است. درم از دو لایه پاپیلاری و رتیکولر تشکیل شده و حاوی تعداد زیادی رگ‌های خونی و لنفی و همچنین گیرنده‏های حسی و عصبی است. مو به عنوان یکی از ضمائم پوستی، دارای ساختاری بلند، نازک و الاستیک است که پوشش داخلی آن توسط اپی‌درم شکل می‌گیرد. پوشش خارجی مو که از جنس بافت همبند است، توسط درم ایجاد می‌شود. پدهای دست و پا نیز از تغییر بافت پوششی و پوست ایجاد شده که هم در اندام‌های قدامی و هم خلفی یافت می‌شوند. ساختارهای مختلف دیگری همچون شاخ و سم نیز از پوست مشتق می‏شوند. لایه‏های حفره شکمی از خارج به داخل به ترتیب شامل پوست، فاسیای سطحی بدنه، عضلات اسکلتی، فاسیای عمقی بدنه و سروز است. غشای سروزی شامل یک لایه مزوتلیومی است که از یک لایه سلول‌های سنگفرشی ساده و همچنین بافت همبند استروما ساخته شده ‌است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    27 - نقش التهاب در مدیریت زخم
    محسن وهار نسیم قاسمی
    فاز التهابی اولین مرحله پاسخ طبیعی بدن در فرآیند التیام به جراحت است. بعد از ایجاد زخم اولیه رگ‏های خونی منقبض شده و لخته شکل می‏گیرد. به دنبال آن یک فرآیند هموستازی شکل گرفته و سپس به منظور عبور سلول‏های ضروری، آنتی‏بادی، گلبول‏های سفید، فاکتورهای رشد، آنزیم‏ها و سلول‏ چکیده کامل
    فاز التهابی اولین مرحله پاسخ طبیعی بدن در فرآیند التیام به جراحت است. بعد از ایجاد زخم اولیه رگ‏های خونی منقبض شده و لخته شکل می‏گیرد. به دنبال آن یک فرآیند هموستازی شکل گرفته و سپس به منظور عبور سلول‏های ضروری، آنتی‏بادی، گلبول‏های سفید، فاکتورهای رشد، آنزیم‏ها و سلول‏های تغذیه‏ای به منطقه زخم، رگ‏های خونی متسع می‏گردند. اریتما، گرما، ادم، درد و اختلالات عملکردی نشانه‏های بارز التهاب هستند که در این مرحله دیده می‏شوند. مدت زمان فاز التهابی معمولا چندین روز به طول می‏انجامد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    28 - روش‏های مختلف پاک‏سازی در زخم‏های باز
    سید مسعود رضوان
    انجام پاک‎سازی در زخم‏های باز یکی از مهم‏ترین مراحل درمانی است زیرا شرایط زخم از نظر میزان حضور بافت‏های نکروتیک و آلودگی‏های میکروبی و مواد خارجی پس از انجام پاک‏سازی بهبود بخشیده شده و روند التیام زخم تسریع و تسهیل می‏شود. روش‏های مختلفی جهت انجام این مراحل وجود دارند چکیده کامل
    انجام پاک‎سازی در زخم‏های باز یکی از مهم‏ترین مراحل درمانی است زیرا شرایط زخم از نظر میزان حضور بافت‏های نکروتیک و آلودگی‏های میکروبی و مواد خارجی پس از انجام پاک‏سازی بهبود بخشیده شده و روند التیام زخم تسریع و تسهیل می‏شود. روش‏های مختلفی جهت انجام این مراحل وجود دارند که در آن‏ها میتوان از ابزار و مواد مختلف و حتی ترشحات اندوژن بدن بهره برد. هر یک از این روش‏ها واجد مزایا و معایبی بوده و انتخاب یک روش ایده‏آل، ارزیابی درست از شرایط زخم و امکانات و تجربه فرد درمان‏گر را می‏طلبد. نکته مهم انتخاب روشی است که با توجه به این موارد بیشترین اثر مثبت و کمترین آثار سوء را بر فرایند التیام زخم داشته باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    29 - دو پدیده تشکیل بافت پوششی و جمع شدگی در مدیریت زخم‌های باز
    وحید شهبازی نازنین سمیعی
    دو پدیده جمع شدگی و تشکیل بافت پوششی جدید که به عنوان مراحلی از فاز ترمیم در التیام زخم به وقوع می پیوندند نقش مهمی در بسته شدن محل آسیب دیده ایفا می‏کنند. جمع شدگی به کمک سلول‏های فیبروبلاست تغییر شکل یافته به نام میوفیبروبلاست شکل می‏گیرد و این سلول‏ها با خاصیت کششی خ چکیده کامل
    دو پدیده جمع شدگی و تشکیل بافت پوششی جدید که به عنوان مراحلی از فاز ترمیم در التیام زخم به وقوع می پیوندند نقش مهمی در بسته شدن محل آسیب دیده ایفا می‏کنند. جمع شدگی به کمک سلول‏های فیبروبلاست تغییر شکل یافته به نام میوفیبروبلاست شکل می‏گیرد و این سلول‏ها با خاصیت کششی خود محیط زخم را تنگ کرده و لبه‏ها را به هم می‏رسانند و پس از تماس دو ناحیه سالم این روند متوقف می‏گردد. اپی‏تلیالیزاسیون هم با مهاجرت سلول‏های اپی‏تلیال در سطح زخم، ناحیه آسیب دیده را می‏پوشاند. این سلول‏ها با ترشح آنزیم‏هایی مسیر حرکت خود در سطح زخم را باز کرده و بعد از رسیدن به سلول‏های مشابه متوقف می‏شوند و بدین ترتیب محل زخم پوشش یافته و مشکلاتی از جمله از دست دادن مایعات و ورود اجرام میکروبی به بدن مرتفع می‏گردند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    30 - پاتوفیزیولوژی ترمیم زخم
    حسین غلامی بهران زمانی راد سعید فرزاد مهاجری
    ترمیم زخم همواره به عنوان یک مسئله مهم در طب بالینی مطرح بوده است. التیام بافت‏های آسیب دیده از جمله پوست، پدیده‏ای فعال و پیچیده است که پس از آسیب بافتی به منظور بازسازی بافت آسیب دیده و با مداخله فاکتورهای سلولی و ملکولی متعدد انجام می‏شود. ناکارآمدی در ترمیم زخم بعد چکیده کامل
    ترمیم زخم همواره به عنوان یک مسئله مهم در طب بالینی مطرح بوده است. التیام بافت‏های آسیب دیده از جمله پوست، پدیده‏ای فعال و پیچیده است که پس از آسیب بافتی به منظور بازسازی بافت آسیب دیده و با مداخله فاکتورهای سلولی و ملکولی متعدد انجام می‏شود. ناکارآمدی در ترمیم زخم بعد از ضربه، جراحی و یا بیماری‏های مزمن مثل دیابت، زندگی انسان و حیوان را تحت تاثیر قرار می‏دهد. درک بهتر چگونگی این فرآیند و به کارگیری آن در مدیریت درمان زخم، به منظور کمک به روند طبیعی ترمیم زخم ضروری به نظر می‏رسد. روند ترمیم زخم پوستی به صورت کلاسیک شامل سه فاز هموستاز و التهاب، تکثیر سلولی و نهایتا بلوغ و ریمودلینگ است که هر کدام از این مراحل در خلال وقوع ترمیم با یکدیگر همپوشانی‏هایی دارند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    31 - جایگاه پلاسمای غنی از پلاکت(PRP) در درمان استئوآرتریت سگ سانان
    نیلوفر  صیدی علی قشقایی
    استئوآرتریت بیماری دژنراتیو مفصل است که همراه با کاهش تدریجی ماتریکس خارج سلولی درغضروف مفصلی و استخوان و از دست دادن عملکرد مفصل می باشد. این بیماری در طیف وسیعی از حیوانات، منجمله در سگ سانان گزارش شده است. در طی سالیان متمادی روش های درمانی مختلف و متنوعی برای بیماری چکیده کامل
    استئوآرتریت بیماری دژنراتیو مفصل است که همراه با کاهش تدریجی ماتریکس خارج سلولی درغضروف مفصلی و استخوان و از دست دادن عملکرد مفصل می باشد. این بیماری در طیف وسیعی از حیوانات، منجمله در سگ سانان گزارش شده است. در طی سالیان متمادی روش های درمانی مختلف و متنوعی برای بیماری معرفی و بکار گرفته شده است. هدف این نوشتار بررسی جایگاه پلاسمای غنی از پلاکت (PRP) در درمان استئوآرتریت سگ سانان می باشد. پی آر پی پلاکت های تغلیظ شده حاصل از پلاسمای خون خود حیوان است که می توان آن را در محل آسیب دیده تزریق کرد و یا به صورت لخته فیبرینی غنی از پلاکت (PRFC) به-عنوان داربست و منبعی برای آزاد سازی فاکتورهای رشد استفاده نمود. این فاکتورهای رشد بیان سیتوکین های التهابی را کاهش می دهند و به علاوه تکثیر و تمایز سلول ها را تحریک می کنند. استفاده از PRP در دامپزشکی در درمان آسیب های تاندون/لیگامنت و استئوآرتریت گزارش شده که اکثر موارد مربوط به اسب بوده است و شواهد در مورد استفاده از PRP در سگ-سانان اندک است و نتایج متناقضی هم در استفاده از آن گزارش شده است. به همین جهت نیاز به مطالعات بیشتری در این زمینه وجود دارد. به طور خلاصه، به نظر می رسد PRP در درمان برخی از شرایط ارتوپدی، ایمن و بالقوه مفید باشد. داده های آزمایشگاهی و نتایج بالینی در سایر گونه ها دلگرم کننده است. بنابراین هرچند با توجه به شواهد موجود، پیش بینی استفاده بالینی PRP در استئوآرتریت سگ سانان چندان آسان نیست ولی می تواند امیدوارکننده باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    32 - جداسازی و تعیین مقاومت آنتی¬بیوتیکی سالمونلا و استافیلوکوکوس جدا شده از جیره غذایی سگ و گربه
    ابراهیم  جانمحمدی فیروز مهدی  شریفی سلطانی عاطفه   بزرگی
    آلودگی باکتریایی و استفاد گسترده از آنتی بیوتیک ها، منجر به ظهور باكتري های مقاوم به آنتی بیوتیک ها می گردد. هدف از این مطالعه، جداسازی سالمونلا و استافیلوکوکوس از جیره غذایی مورد استفاده برای سگ و گربه و تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی آن ها می باشد. 50 نمونه جیره غذایی خشک چکیده کامل
    آلودگی باکتریایی و استفاد گسترده از آنتی بیوتیک ها، منجر به ظهور باكتري های مقاوم به آنتی بیوتیک ها می گردد. هدف از این مطالعه، جداسازی سالمونلا و استافیلوکوکوس از جیره غذایی مورد استفاده برای سگ و گربه و تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی آن ها می باشد. 50 نمونه جیره غذایی خشک سگ و گربه در سال 1398 جمع آوری شدند. جهت جداسازی سالمونلا، از کشت در محیط سلنیت F مایع، بیسموت سولفید،گزیلوز – لیزین – دزوکسی کولات و کروم سالمونلا آگار و جهت تشخیص استافیلوکوکوس، بردپارکر و مانیتول سالت آگار استفاده شد. تست آنتی بیوگرام با روش انتشار از دیسک انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار 16SPSS ، آزمون مجذورکای و تی -مستقل صورت گرفت (05/0≥p). آلودگی به سالمونلا و استافیلوکوکوس به ترتیب در غذای سگ 72% و 20% و در غذای گربه به ترتیب 26% و 80% بود. میزان 100% از غذا خشک فله ای گربه آلوده به سالمونلا و استافیلوکوکوس و 100% از نمونه های غذای فله ای خشک سگ به سالمونلا آلوده بودند. 100% از سویه های سالمونلا نسبت به تمامی آنتی بیوتیک ها مقاوم بودند. بین میزان آلودگی باکتریایی و نوع جیره غذایی را بطه معنا داری وجود داشت (05/0≥p ). وجود باکتری ها همراه با مقاومت آنتی بیوتکی در این تحقیق مشخص شد. رعایت اصول بهداشتی و ارزیابی های میکروبی جهت کنترل و پیشگیری از آلودگی مواد غذایی به باکتری ها لازم است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    33 - تفاوت‌های بیهوشی در سگ و گربه با اسب
    ناصر  وصال
    بیهوشی دامپزشکی علم نسبتاً جدیدی است که با استفاده از داروها و تکنیک‌های مختلف، شرایط لازم (بی‌دردی، بی‌حرکتی، شلی عضلانی و احتمالاً فراموشی ) را برای انجام انواع پروسه‌های درمانی و جراحی در گونه‌های مختلف حیوانی فراهم می‌نماید (1 و 2) برای استفاده صحیح و ایمن از داروها چکیده کامل
    بیهوشی دامپزشکی علم نسبتاً جدیدی است که با استفاده از داروها و تکنیک‌های مختلف، شرایط لازم (بی‌دردی، بی‌حرکتی، شلی عضلانی و احتمالاً فراموشی ) را برای انجام انواع پروسه‌های درمانی و جراحی در گونه‌های مختلف حیوانی فراهم می‌نماید (1 و 2) برای استفاده صحیح و ایمن از داروهای آرام‌بخش، ضددرد، بی‌حسی و بیهوشی عمومی، داشتن اطلاعات کافی از آناتومی، فیزیولوژی و فارماکولوژی گونه‌های مختلف حیوانی ضروری است. دام‌های کوچک (سگ و گربه) و اسب معمول‌ترین گونه‌های ارجاعی به کلینیک‌های دامپزشکی محسوب می‌شوند که برای انجام اعمال جراحی به انواع تکنیک‌های آرام‌بخشی، بی‌حسی موضعی یا بیهوشی عمومی نیاز دارند. البته جراحی‌های مختلف بر روی نشخوارکنندگان نیز انجام می‌شود اما به دلیل ملاحظات اقتصادی، عوارض متعدد بیهوشی عمومی (مانند نفخ و بالا آوردن مواد غذایی ) و هم چنین سهولت انجام جراحی در حالت ایستاده (به خصوص گاو)، بندرت از بیهوشی عمومی استفاده می‌شود. تفاوت‌های عمده‌ای از نظر از آناتومی، فیزیولوژی، فارماکولوژی، اندازه جثه و خلق و خوی دام‌های کوچک (سگ و گربه) و اسب وجود دارد که اطلاع از آنها برای ارائه یک بیهوشی مناسب و ایمن ضروری است. در این نوشتار سعی شده است برخی از اختلافات عمده، که باید قبل از برنامه‌ریزی برای بیهوشی در این گونه‌های حیوانی مد نظر داد، مورد بحث قرار گیرد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    34 - مدیریت جراحی کولیک در اسبها: گزارش تجارب بخش جراحی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان
    محمد مهدی علومی امید آذری هادی حسیبی امین پایدار محمد فرج لی عباسی رضا نیکزاد محمد شهرکی حمیدرضا سوادکوهی البرز میرزاده هانیه فاطمی حسام الدین طرقبه علیرضا  کاوه
    ، از مهرماه 1395 تا مهرماه 1398 74 مورد، اسب مبتلا به کولیک به بیمارستان تخصصی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان ارجاع گردید. در این مقاله، مدیریت جراحی برخی از این موارد از زمان پذیرش در بیمارستان تا زمان ترخیص مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
    ، از مهرماه 1395 تا مهرماه 1398 74 مورد، اسب مبتلا به کولیک به بیمارستان تخصصی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان ارجاع گردید. در این مقاله، مدیریت جراحی برخی از این موارد از زمان پذیرش در بیمارستان تا زمان ترخیص مورد بررسی قرار خواهد گرفت. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    35 - شیوههای مختلف مدیریت زخم
    ملیکا دانش مهدی قمصری فرج اله  ادیب هاشمی
    پیوستگی پوست سالم نقش مهمی را در حفظ هموستاز طبیعی بدن ایفا میکند. مراقبت از زخم و پیشرفت روشهای التیام از مسائل مهم در علوم پزشکی به شمار میآید و همواره در حال پیشرفت است. با افزایش میزان بروز انواع زخمها و زخم های مزمنی که به درمان پاسخ نمیدهند و نیازمند مدت زمان طو چکیده کامل
    پیوستگی پوست سالم نقش مهمی را در حفظ هموستاز طبیعی بدن ایفا میکند. مراقبت از زخم و پیشرفت روشهای التیام از مسائل مهم در علوم پزشکی به شمار میآید و همواره در حال پیشرفت است. با افزایش میزان بروز انواع زخمها و زخم های مزمنی که به درمان پاسخ نمیدهند و نیازمند مدت زمان طولانیتری برای التیام هستند مدیریت زخم پیچیدهتر گشته و از اهمیت بسزایی برخودار شده است. بنابراین همواره، نیاز روزافزونی به استفاده از بهترین روشهای درمانی برای بهبود التیام زخم وجود دارد. زخمهای پوستی به صورت خاص و کاهش مدت زمان التیام آنها یکی از جنبههای مهم در دامپزشکی هستند. در این مطالعه مروری به بررسی انواع روشهای مختلف قیزیکی و شیمیایی و بیولوژیک در درمان زخم پرداخته می شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    36 - کاربرد سلولهای بنیادی و مهندسی بافت در مدیریت زخم
    سعید فرزاد مهاجری مهدی قمصری
    التیام پوست در شرایط ایدهآل در نتیجه مجموعهای از روندهای بیولوژیک سلولی و مولکولی است. زمانیکه این روند طبیعی بیولوژیک به هر دلیلی دچار نقصان میشود، التیام از حرکت باز ایستاده و زخم مزمن پدید میآید. به علاوه در بعضی موارد وسعت آسیب در حدی است که بدن به تنهایی قادر به چکیده کامل
    التیام پوست در شرایط ایدهآل در نتیجه مجموعهای از روندهای بیولوژیک سلولی و مولکولی است. زمانیکه این روند طبیعی بیولوژیک به هر دلیلی دچار نقصان میشود، التیام از حرکت باز ایستاده و زخم مزمن پدید میآید. به علاوه در بعضی موارد وسعت آسیب در حدی است که بدن به تنهایی قادر به ترمیم بدون مشکل زخم نیست. وجود مشکلات اینچنینی در التیام زخم و نیاز روزافزون به خدمات درمانی در این حوزه، استفاده از روشهای جدید و نوین درمانی را بیش از پیش مطرح کرده است. صرف نظر از نوع این روش های پیشرفته مراقبت زخم ، هدف ایدهآل بازسازی بافتها است، به طوریکه هر دو خواص ساختاری و عملکردی بافت زخمی به سطح قبل از آسیب بازگردانده شوند. بر این اساس، مهندسی بافت و سلولهای بنیادی ممکن است راه حل بسیار مناسبی باشند. طیف وسیعی از درمانهای مبتنی بر سلول و داربست های مهندسی بافت از مرحله ارزیابیهای آزمایشگاهی به مرحله تولید تجاری رسیدهاند. این درمانها به عنوان یک مسیر امیدوار کننده برای جلوگیری از محدودیت های فعلی در مدیریت زخم هستند. پتانسیل تمایز گسترده سلولهای بنیادی امکان بازسازی پوست از دست رفته یا آسیب دیده را فراهم میکند. به علاوه توانایی آنها در تنظیم ایمنی زخم از راه دور نشان میدهد که برای کاربرد بالینی آنها نبایستی فقط به تشکیل مستقیم بافت اتکا کرد. دادهها نشان میدهد که استفاده مناسب از سلولهای بنیادی و داربستها میتواند باعث افزایش سرعت بهبود زخم شوند. به علاوه، کاربرد بالینی سلولهای بنیادی و مهندسی بافت در دهها آزمایش بالینی در درمان زخم نشان داده شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    37 - چشم اندازهای نوین در روشهای مدیریت و درمان زخمها
    سعید فرزاد مهاجری مهدی قمصری فرزاد حیاتی
    التیام زخم در دهههای اخیر به عنوان یکی از مسئلههای اساسی درمانی تبدیل شده است و از این رو انگیزه پژوهشگران برای کاوش در معرفی رهیافتهای درمانی متفاوت افزایش یافته است. همگام با آخرین پیشرفتها در علم و تکنولوژی، روشهای گوناگونی ابداع و بهبود داده شدهاند. اگر چه مدیریت چکیده کامل
    التیام زخم در دهههای اخیر به عنوان یکی از مسئلههای اساسی درمانی تبدیل شده است و از این رو انگیزه پژوهشگران برای کاوش در معرفی رهیافتهای درمانی متفاوت افزایش یافته است. همگام با آخرین پیشرفتها در علم و تکنولوژی، روشهای گوناگونی ابداع و بهبود داده شدهاند. اگر چه مدیریت زخم به شکل سنتی همانند استفاده از بانداژ زخم و پیوند پوست هنوز به طور جاری و معمول در طب مورد استفاده قرار میگیرد اما تکنولوژیهای جدیدتر همانند استفاده از سلولهای بنیادی در پیوند پوست یا ترکیب درمانهای سنتی با نانومواد ضد باکتریایی نقش خودشان را در مدیریت زخم یافتهاند. تکنولوژیهای مختلف و جدیدی از قبیل نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی، درمان با سلولهای بنیادی و تلهمدیسین در سالهای اخیر پدیدار شدهاند و اکنون برای کمک به درمان زخم مورد استفاده قرار میگیرند و حتی در مواردی جایگزین روشهای قدیمی شدهاند. اگر چه بسیاری از این روشها همچنان فاقد مطالعات در ابعاد بزرگ برای ارزیابی و در نتیجه کاربرد گسترده هستند. همچنین بایستی برای کاربرد گسترده آنها در آینده مطالعاتی برای ارزیابی هزینه اثربخشی، راحتی و میزان تاثیر آنها نیز طراحی شود. در این مقاله مروری، نویسندگان پیشرفتهای اخیر در زمینه روشهای درمانی با تکنولوژی بالا که موجب التیام سریعتر و ظاهر زیباتر میشوند را مورد ارزیابی و بحث قرار دادهاند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    38 - مدیریت زخم در اندامهای حرکتی اسب
    عباس رئیسی خسرو صفری
    کنترل و درمان زخمهای موجود در اندامهای حرکتی اسبها به دلیل گردش خون ضعیف، حرکات مفصلی و حداقل بافت نرم بین پوست و استخوان، میتواند بسیار دشوار باشد و همواره خطر آلودگی از محیط نیز وجود دارد. زخمهای اندامهای حرکتی به طور معمول در اسبها اتفاق میافتد و درمان میتواند برای چکیده کامل
    کنترل و درمان زخمهای موجود در اندامهای حرکتی اسبها به دلیل گردش خون ضعیف، حرکات مفصلی و حداقل بافت نرم بین پوست و استخوان، میتواند بسیار دشوار باشد و همواره خطر آلودگی از محیط نیز وجود دارد. زخمهای اندامهای حرکتی به طور معمول در اسبها اتفاق میافتد و درمان میتواند برای اسبداران و دامپزشکان مشکل ساز باشد. همچنین مراقبت از این زخمها معمولا هزینه بر، سخت و زمانبر است. در این مقاله با مروری مختصر بر زخمها، ارزیابی زخم و شیوههای درمان تلاش میشود تا اثربخشی شیوههای مدیریت درمانی زخمها به حداکثر ممکن افزایش یابد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    39 - مقایسه بین چهار روش استفاده از لیگاشور، التراسوند، خونبندی دو قطبی و لیگاتور در جراحی لاپاروسکوپی برداشت تخمدان در سگ
    محمدیاسان بنگش میر سپهر پدرام ساناز بنی فضل محمد ملازم مریم ایران منش فریبا خاکی یزدان آریازند
    مقدمه: برداشت تخمدان به روش لاپاروسکوپی یکی از روش های معمول عقیم سازی سگ های جوان محسوب می شود. با توجه به وجود روش های مختلف برای خونبندی عروق پایه تخمدان، مطالعه حاضر به منظور معرفی روشی آسان، سریع و در عین حال ایمن و با حداقل عوارض جانبی و آسیب به بیمار انجام شده اس چکیده کامل
    مقدمه: برداشت تخمدان به روش لاپاروسکوپی یکی از روش های معمول عقیم سازی سگ های جوان محسوب می شود. با توجه به وجود روش های مختلف برای خونبندی عروق پایه تخمدان، مطالعه حاضر به منظور معرفی روشی آسان، سریع و در عین حال ایمن و با حداقل عوارض جانبی و آسیب به بیمار انجام شده است. مواد و روش کار: 9 قلاده سگ در سه گروه 2 تایی (گروه های لیگاشور، التراسوند و لیگاتور) و یک گروه سه تایی (خونبند دوقطبی)، تقسیم شدند. شاخص هایی چون زمان جراحی، مجموع زمان خونبندی تخمدان ها و وجود یا عدم وجود خونریزی حین جراحی لحاظ شد. یک روز و هفت روز بعد از عمل با التراسونوگرافی محوطه شکمی بررسی شد. و در روز هفتم ارزیابی های کالبد گشایی بین گروه ها به صورت ماکروسکوپیک (وجود چسبندگی، آسیب حرارتی به بافت ها و سایر موارد غیر طبیعی مرتبط به روش خونبندی) و میکروسکوپیک (ارزیابی آسیب حرارتی به انتهای شاخ رحم ) انجام شد. نتایج: مدت زمان جراحی در دو روش استفاده از لیگاشور و التراسوند به طرز معنی داری از خونبند دوقطبی کمتر بود (P<0.05). کمترین میزان چسبندگی به ترتیب برای گروه التراسوند و لیگاشور (بدون تفاوت معنی دار) بود که به طرز معنی داری کمتر از گروه خونبند دو قطبی بود(P<0.05). بررسی های میکروسکوپیک شاخ رحم آسیب حرارتی شدید در گروه لیگاشور و خونبند دوقطبی را در مقایسه با التراسوند نشان داد(P<0.05). بحث: استفاده از اسکالپل التراسوند در جراحی برداشت تخمدان به روش لاپاروسکوپی در قیاس با سایر روش ها به دلیل آسیب حرارتی حداقلی به بافت های مجاور و کاهش میزان چسبندگی توصیه می گردد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    40 - آرتروسکوپی در دام‏های کوچک
    سمانه   قاسمی
    کاربرد جراحی‏های کم‏تهاجمی در دامپزشکی در حال افزایش است. آرتروسکوپی (Arthroscopy) یکی از روش‏ها به‏منظور تشخیص، درمان و مدیریت جراحات مفصلی است. بیماری‏های مفصلی از جمله مهم‏ترین عوامل لنگش در دام‏های کوچک به‏ویژه سگ‏ها است. آرتروسکوپی در مقایسه با آرتروتومی دارای مزای چکیده کامل
    کاربرد جراحی‏های کم‏تهاجمی در دامپزشکی در حال افزایش است. آرتروسکوپی (Arthroscopy) یکی از روش‏ها به‏منظور تشخیص، درمان و مدیریت جراحات مفصلی است. بیماری‏های مفصلی از جمله مهم‏ترین عوامل لنگش در دام‏های کوچک به‏ویژه سگ‏ها است. آرتروسکوپی در مقایسه با آرتروتومی دارای مزایایی است. جراحی آرتروسکوپی در دام‏های کوچک به‏منظور مدیریت جراحات مختلفی در مفاصل شانه (شولدر/Shoulder)، لگنی-رانی (Coxofemoral/hip)، آرنج (Elbow)، کارپ (Carpus) و تارس (Tarsus) استفاده می‏شود. آرتروسکوپی امکان مشاهده بهتر ساختارهای داخل مفصلی را فراهم می‏آورد. همچنین مراقبت‏های پس از عمل و دوره استراحت، درد و عفونت در مقایسه با آرتروتومی کمتر است. هدف از این مقاله مروری بر آرتروسکوپی در دام‏های کوچک است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    41 - معرفی رهیافت ساده و کم تهاجمی برای دسترسی به فضای اپیدورال در مدل حیوانی گربه
    اسما  اسدیان محمدمهدی دهقان مجید مسعودی فرد آتنا سلیمی
    زمینه مطالعه: اگرچه مطالعات بسیاری برای بهبود راهکارهای مداخله در آسیب های نخاعی صورت گرفته است، همچنان درمان قطعی در دسترس نمی باشد. ایجاد یک مدل حیوانی برای دستیابی به درمان کارآمد ضروری می باشد. هدف: مطالعه حاضر برای معرفی یک رهیافت ساده و کم تهاجم جهت دسترسی به فض چکیده کامل
    زمینه مطالعه: اگرچه مطالعات بسیاری برای بهبود راهکارهای مداخله در آسیب های نخاعی صورت گرفته است، همچنان درمان قطعی در دسترس نمی باشد. ایجاد یک مدل حیوانی برای دستیابی به درمان کارآمد ضروری می باشد. هدف: مطالعه حاضر برای معرفی یک رهیافت ساده و کم تهاجم جهت دسترسی به فضای اپیدورال در مدل حیوانی گربه‌صورت گرفته است. روش کار: در این مطالعه برای ورود به کانال نخاعی با استفاده از کانولای استیل زنگ نزن از رهیافت پوست در ناحیه کمری-خاجی استفاده‌شده است. سی تی اسکن، ام آرآی، تراکتوگرافی و ارزیابی رفتاری برای تأیید قرارگیری کانولا در محل صحیح و عدم ایجاد آسیب عصبی استفاده شد. نتـایـج: نتایج ام آرآی تغییر معنی‌داری درشدت سیگنال ساختارهای عصبی در ناحیه کمری-خاجی متعاقب ورود سوزن نشان -نداد. نتایج حاصل از تراکتوگرافی و ارزیابی رفتاری نیز تأییدکننده این مسئله بودند. نتیجـه‌گیـری نهایی: بر اساس نتایج مطالعه حاضر، رهیافت پوستی در ناحیه کمری-خاجی یک رهیافت ساده و کاربردی است که عوارضی به همراه ندارد و ایجاد آرتیفکت در نتایج ام آرآی نمی نماید. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    42 - التهاب و کمانی شدن (BOWED TENDON) تاندون خم کننده سطحی انگشت (SDF)
    سعید  عزیزی محمودجیق نیما  مظفری فرشید داودی
    در میان تاندون های خم کننده در اندام حرکتی اسب، تاندون خم کننده سطحی انگشتان بیشتر از تاندون خم کننده عمقی آسیب می بیند. تاندونیت SDF یک آسیب شایع در اسب های مورد استفاده در Event است. بهبود آسیب های تاندون خم کننده سطحی انگشتان (SDFT) به کندی به انجام می رسد همچنین احت چکیده کامل
    در میان تاندون های خم کننده در اندام حرکتی اسب، تاندون خم کننده سطحی انگشتان بیشتر از تاندون خم کننده عمقی آسیب می بیند. تاندونیت SDF یک آسیب شایع در اسب های مورد استفاده در Event است. بهبود آسیب های تاندون خم کننده سطحی انگشتان (SDFT) به کندی به انجام می رسد همچنین احتمال رخداد آسیب مجدد در آن وجود دارد. آسیب های تاندون SDF بیشتر در اندام های حرکتی قدامی مشاهده می شود. آسیب های تاندون خم کننده یا در اثر فشار بیش از حد به تاندون و یا ضربه مستقیم به آن ایجاد می شوند. ضایعات وارده به تاندون در شکل التهاب و درد بدون وجود آسیب ظاهری ساختار تا پارگی کامل تاندون را شامل می شود. صدمات ناشی از فشار بیش از حد با تورم و التهاب همراه است که برای تایید تشخیص نیاز به ارزیابی سونوگرافی دارد. درمان این آسیب ها شامل درمان ضد التهابی است که در ابتدا با برنامه توانبخشی دنبال می شود. در مواردی که درمان های دارویی پاسخگو نیست می توان از روش های جراحی شامل شکافتن تاندون (splitting) و دسموتومی لیگامان فرعی فوقانی استفاده نمود. در این مطالعه به بررسی اجمالی التهاب تاندون سطحی خم کننده انگشتان، سبب شناسی، علائم بالینی، راه های تشخیص، درمان و پیش آگهی آن می پردازیم. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    43 - لیگامان های اندام حرکتی اسب، آسیب ها و درمان آن
    رحیم  محمدی فرشید داوودی
    اختلالات و مشکلات لیگامان های اندام های حرکتی از مواردی هستند که به شدت روی کارایی اسب تاثیر می گذارند و سبب ساز لنگش هستند. تشخیص، اقدامات مدیریتی و درمانی به موقع، سبب بهبود پیش آگهی حاصل از درمان خواهد شد. آسیب به لیگامان های ساختار معلقه که شامل لیگامان های معلقه و چکیده کامل
    اختلالات و مشکلات لیگامان های اندام های حرکتی از مواردی هستند که به شدت روی کارایی اسب تاثیر می گذارند و سبب ساز لنگش هستند. تشخیص، اقدامات مدیریتی و درمانی به موقع، سبب بهبود پیش آگهی حاصل از درمان خواهد شد. آسیب به لیگامان های ساختار معلقه که شامل لیگامان های معلقه و لیگامان های کنجدی دیستال می باشند از مهم ترین آسیب های لیگامانی اندام های حرکتی به حساب می آیند. علیرغم پیشرفت های صورت گرفته و مراقبت هایی که از اسب ها به عمل می آید اما همچنان آسیب های لیگامان ها رخ می دهند. در این مقاله به بررسی انواع مشکلات لیگامان های اندام های حرکتی، سبب شناسی، علائم بالینی، معاینه، تشخیص، درمان و پیش آگهی می پردازیم. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    44 - مروری بر شایعترین آسیب‌های غلاف تاندونی در اسب
    رحیم  محمدی نیما  مظفری
    غلاف تاندونی از جنس بافت پیوندی است که وظیفه اصلی آن محافظت از تاندون در قسمت هایی است که بیشتر در معرض آسیب هستند. یکی از عوامل نسبتا شایع لنگش و ناهنجاری در اندام های حرکتی اسب آسیب غلاف تاندونی می باشد. شیوع آسیب در غلاف های خم کننده انگشت، تارس و کارپ بیشتر از غلاف چکیده کامل
    غلاف تاندونی از جنس بافت پیوندی است که وظیفه اصلی آن محافظت از تاندون در قسمت هایی است که بیشتر در معرض آسیب هستند. یکی از عوامل نسبتا شایع لنگش و ناهنجاری در اندام های حرکتی اسب آسیب غلاف تاندونی می باشد. شیوع آسیب در غلاف های خم کننده انگشت، تارس و کارپ بیشتر از غلاف های تاندونی سایر قسمت های اندام های حرکتی است. لنگش و تورم در محل ضایعه، یافته بالینی مشترک در بسیاری از آسیب های غلاف های تاندونی است. تشخیص اولیه التهاب غلاف تاندونی با کمک تاریخچه حیوان و توجه به علایم بالینی امکان پذیر است. برای تشخیص قطعی و همچنین شناسایی عامل اولیه عارضه و یا آسیب بافت های اطراف، استفاده از ابزارهای تشخیصی کمکی به خصوص تصویربرداری تشخیصی بسیار کمک کننده است. درمان قطعی باید پس از شناسایی عامل اصلی التهاب غلاف انجام شود، البته درمان هایی نظیر استراحت، استفاده از ضد التهاب ها و سرمادرمانی در کاهش التهاب و بهبود علایم بالینی موثر است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    45 - ترمیم و بازسازی تاندون با نانوذرات
    سارا  جوانمردی دارا عزیزی
    بافت تاندون دارای پتانسیل بازسازی محدودی می‌باشد و معمولاً تشکیل بافت اسکار باعث ایجاد خواص مکانیکی پایین می شود. نانوذرات را می توان به طرق مختلف برای بهبود ترمیم و بازسازی تاندون استفاده کرد که عبارت اند از ساخت داربست (افزایش قدرت وتحمل و یا خاصیت ضد چسبندگی، خواص ضد چکیده کامل
    بافت تاندون دارای پتانسیل بازسازی محدودی می‌باشد و معمولاً تشکیل بافت اسکار باعث ایجاد خواص مکانیکی پایین می شود. نانوذرات را می توان به طرق مختلف برای بهبود ترمیم و بازسازی تاندون استفاده کرد که عبارت اند از ساخت داربست (افزایش قدرت وتحمل و یا خاصیت ضد چسبندگی، خواص ضد میکروبی و ضد التهابی) تا ژن درمانی. هدف این مقاله جمع بندی مهم ترین مطالعات مرتبط با کاربرد بالقوه نانوذرات برای بازسازی بافت تاندون است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    46 - تاندون، اختلالات تاندونی و سلول درمانی در تاندون
    مهدی بهفر محمد حسین فرجاه
    تاندون یا زردپی یک باند محکم و مستحکم از جنس بافت همبند فیبروزی است، که عضله را به استخوان متصل می کند. این ساختار توانایی انتقال نیرو های مکانیکی حاصل از انقباض ماهیچه ها به سیستم اسکلتی را دارد. تندینایتیس یک واژه ی عمومی است، که اغلب برای توصیف موقعیت های دردناک تاند چکیده کامل
    تاندون یا زردپی یک باند محکم و مستحکم از جنس بافت همبند فیبروزی است، که عضله را به استخوان متصل می کند. این ساختار توانایی انتقال نیرو های مکانیکی حاصل از انقباض ماهیچه ها به سیستم اسکلتی را دارد. تندینایتیس یک واژه ی عمومی است، که اغلب برای توصیف موقعیت های دردناک تاندون ناشی از کشیدگی های مداوم، استفاده ی بیش از حد، دژنره شدن و یا بیومکانیسم ضعیف تاندون به کار می رود. تندینوپاتی اغلب ناشی از تلاش های بی نتیجه بدن جهت احیای مجدد تاندون است که یک درگیری پاتولوژیکی منجر به نقص در عملکرد آن شده است. روش های مختلف درمانی برای مدیریت اختلالات تاندونی به کار رفته است. سلول های بنیادی به دو دسته تقسیم می شوند. سلول های جنینی ( که بسیار بالقوه هستند ولی به علت ملاحظات اخلاقی، مطالعات محدودی بر روی آن ها صورت گرفته است) و سلول های پس از تولد. سلول های پس از تولد خود به دو دسته تقسیم می شوند که شامل، سلول های بنیادی خون ساز و سلول های بنیادی مزانشیمی است. سلول های بنیادی مزانشیمی توانایی تمایز یافتن به سلول های متعددی از جمله تنوسیت، کندروسیت و فیبروبلاست را دارند. بنابراین این سلول ها یک جایگزین بالقوه برای درمان ضایعات تاندونی هستند. این مقاله نگاهی کلی به ساختمان، بیومکانیک و اختلالات تاندونی داشته و ضمن اشاره به درمان های رایج امروزی، با معرفی سلول های بنیادی و مطالعات گذشته نگر، امکان استفاده از این سلول ها در درمان بهینه ی اختلالات تاندونی را بررسی می کند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    47 - القای پریتونیت عفونی با روش لیگاتور کردن سکوم و سوراخ کردن آن با الکتروکوتر به کمک لاپاروسکوپی در مدل حیوانی خرگوش
    مهدیه  کاتبیان میر سپهر پدرام مجید مسعودی فرد مهدی نصیری
    سپسیس یک سندرم است و درنتیجه پاسخ شدید بدن میزبان به تهاجم میکروارگانیسم‌های پاتوژن یا توکسین‌ها می‌باشد. علی‌رغم استفاده از آنتی‌بیوتیک‌ها، مداخلات جراحی و مایع درمانی، همچنان سپسیس به عنوان یک عامل مرگ‌ومیر مهم در مراکز درمانی مطرح می‌باشد. برای شناخت این سندرم، چندی چکیده کامل
    سپسیس یک سندرم است و درنتیجه پاسخ شدید بدن میزبان به تهاجم میکروارگانیسم‌های پاتوژن یا توکسین‌ها می‌باشد. علی‌رغم استفاده از آنتی‌بیوتیک‌ها، مداخلات جراحی و مایع درمانی، همچنان سپسیس به عنوان یک عامل مرگ‌ومیر مهم در مراکز درمانی مطرح می‌باشد. برای شناخت این سندرم، چندین مدل تجربی ازجمله، تجویز لیپوساکاریدها، پریتونیت بدنبال کارگزاری استنت در کولون صعودی، لیگاتور سکوم و سوراخ کردن آن و وارد کردن پاتوژن‌های باکتریایی به داخل محوطه بطنی، معرفی شده است. در این مطالعه از 8 خرگوش بالغ نر سفید نژاد نیوزیلند استفاده شده است. در گروه کنترل ( 4 خرگوش) لاپاروسکوپی اکتشافی انجام شده است، سکوم از قسمت پایین دریچه ایلئوسکال و با استفاده از یک پنس آتروماتیک از محل ورود تروکار بیرون کشیده شده است. سپس سکوم به شکم برگردانده شده و شکم به طور مرسوم بسته شده است. در گروه آزمایش ( 4 خرگوش): بعد از لاپاروسکوپی اکتشافی، سکوم لیگاتور شده و با استفاده از کوتر تک‌قطبی، سکوم از سطح آنتی‌مزانتریک تا مزانتریک سوزانده شده است. سپس سکوم به داخل شکم برگردانده شده و شکم به طور مرسوم بسته شده است. قبل و 24 ساعت بعد از جراحی، ضربان قلب، دمای مقعدی و تعداد تنفس خرگوش‌ها اندازه‌گیری شده است. 24 ساعت بعد از جراحی، سونوگرافی از محوطه بطنی انجام شده است. بعد از 24 ساعت،CBC و کشت از مایع بطنی گرفته شده است. آنالیز استاتیک افزایش معنی‌دار فند خون را در گروه آزمایش به نسبت گروه کنترل را نشان می‌دهد. علاوه براین نتایج کشت مایع بطنی در تمام خرگوش‌های گروه آزمایش مثبت بوده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    48 - نگاهی تازه به آخرین روش های درمانی ترمیمی و مکمل در آسیب های اندام حرکتی اسب های ورزشی: با تاکید بر ضایعات بافت نرم
    امیر  زکیان فرشید داوودی
    امروزه با توجه به فشردگی بالای مسابقات ورزشی و بروز آسیب های بیشتر، نقش طب ورزشی در به حداقل رساندن طول دوره درمان و برگشت دام به عملکرد قبلی با حداکثر توان پر رنگ تر از قبل شده است. روش های درمانی غیر رایجی برای این امر به کار بسته می شود، اما مورد پذیرش همه پزشکان و د چکیده کامل
    امروزه با توجه به فشردگی بالای مسابقات ورزشی و بروز آسیب های بیشتر، نقش طب ورزشی در به حداقل رساندن طول دوره درمان و برگشت دام به عملکرد قبلی با حداکثر توان پر رنگ تر از قبل شده است. روش های درمانی غیر رایجی برای این امر به کار بسته می شود، اما مورد پذیرش همه پزشکان و دامپزشکان در سراسر دنیا نمیباشد. باید طب مکمل یا جایگزین را نوعی روش درمانی دانست که در دنیای پزشکی امروز قرار ندارد و یا حتی ثبت نشده است، اما برخی از افراد و جوامع از آن به عنوان بهترین روش درمانی یاد می‌کنند و برای آن شاخه‌ها و زیر مجموعه‌هایی حرفه ای تعریف می‌نمایند. اما شاخه غیر مرسوم دیگری جهت درمان بیماری ها طب ترمیمی یا بازساختی است. در سال های اخیر، پیشرفت هایی در بیولوژی سلولی، ایمونولوژی ژنتیک و رشته های دیگر، موجب شده پزشکی ترمیمی بتواند مراقبت های بهداشتی را به طور اساسی تغییر دهد. از جمله وظایف سازمانهای دولتی و بین المللی که در امر بهداشت و درمان فعالیت دارند این است که اطلاع رسانی درست و آگاهی بخشی مناسبی نسبت به تمام رشته های طب مکمل و ترمیمی برای درمانگران و مالکین اسب-ها ایجاد کنند تا هر فرد پس از بررسی و مشاوره گرفتن، به فراخور نیاز و مشکلات خود از این شاخه های طب استفاده کند. در سالیان اخیر پیشرفت-های شگرفی در زمینه این دو شاخه طب غیر مرسوم در کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی در سطح آکادمیک و مجامع علمی دامپزشکی به خصوص در شاخه طب ورزشی ایجاد شده است پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    49 - مروری بر مشکلات تاندون و لیگامنت در پرندگان
    نیکتا مقدسی عباس  رئیسی حسن نوروزیان
    تاندون یک پل مکانیکی است که قدرت عضلات را به استخوان ها و مفاصل منتقل می کند.هر ساله آسیب اسکلتی_ عضلانی میلیون ها دلار ضرر اقتصادی به شرکت های فعال در صنعت پرورش حیواناتی که مصرف غذایی دارند، وارد می کند . تاندون عمدتا از سلول های تنوسیت و تنوبلاست تشکیل شده است و ت چکیده کامل
    تاندون یک پل مکانیکی است که قدرت عضلات را به استخوان ها و مفاصل منتقل می کند.هر ساله آسیب اسکلتی_ عضلانی میلیون ها دلار ضرر اقتصادی به شرکت های فعال در صنعت پرورش حیواناتی که مصرف غذایی دارند، وارد می کند . تاندون عمدتا از سلول های تنوسیت و تنوبلاست تشکیل شده است و توسط الیاف کلاژن جهت گیری و سازمان دهی می‌‌شود.آرتریت/تنوسینوویت ویروسی در طیور یکی از تظاهرات پاتولوژی عفونت رئوویروس پرندگان است. با مشاهدات بالینی و بررسی سرولوژی و یافته های رادیولوژی آرتریت ویروسی را می توان تشخیص داد. مطالعات نشان از تاثیر واکسن بر پیشگیری این بیماری دارند. معدنی شدن تاندون در طیور می‌تواند جزی از روند طبیعی باشد یا بر اثر افزایش سن یا آسیب های وارده بر تاندون ایجاد شود. رسوب مواد معدنی در تاندون ها باعث تبدیل آن به ساختاری سخت با قابلیت انعطاف کمتر می کند.خصوصیات ریخت شناسی بافت و سلولهای تاندون معدنی شده مورد بررسی قرار گرفته است.مطالعاتی درباره اثرات فعالیت بر روی تاندون گاستروکنمیوس پرندگان صورت گرفته است.از جمله آسیب های تاندون مربوط به تاندون پاتاژیال است که با قرار گرفتن تحت عمل جراحی به خوبی به درمان پاسخ می‌دهند. تاندون نقش بسیار پررنگی در عملکرد پرندگان دارد و آسیب به آن می‌تواند باعث بروز مشکلات جبران ناپذیری در آنها شود. در نتیجه شناخت ساختار و عملکرد دقیق آن در جلوگیری از آسیب و همچنین درمان موثر تر آن ها الزامی است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    50 - آسیب‌های رباط و مدیریت آن‌ در اندام خلفی سگ‌ها
    رامین مظاهری خامنه محمدمهدی گوران سید سیاوش قریشی
    آسیب‌های رباط یکی از جراحات شایع در دام‌های کوچک می‌باشد. این جراحات می‌توانند باعث ایجاد درد ناگهانی، لنگش و حتی عدم تحمل وزن شوند. تشخیص به‌موقع و اقدامات درمانی سریع، احتمال موفقیت درمان را بسیار بالا می‌برد. جراحات مزمن معمولا پاسخ مناسبی به درمان نمی‌دهند و پیش‌آگه چکیده کامل
    آسیب‌های رباط یکی از جراحات شایع در دام‌های کوچک می‌باشد. این جراحات می‌توانند باعث ایجاد درد ناگهانی، لنگش و حتی عدم تحمل وزن شوند. تشخیص به‌موقع و اقدامات درمانی سریع، احتمال موفقیت درمان را بسیار بالا می‌برد. جراحات مزمن معمولا پاسخ مناسبی به درمان نمی‌دهند و پیش‌آگهی درمان را ضعیف می‌کنند. آسیب‌ به رباط‌های صلیبی و به دنبال آن آسیب به رباط‌های کولترال از شایع‌ترین جراحت‌های مفصل زانو ‌می‌باشد. راه‌های زیادی برای تشخیص و تایید این آسیب‌ها وجود دارد؛ که از جمله‌ی آن‌ها می‌توان به اولتراسونوگرافی و رادیوگرافی اشاره کرد. راه‌کار‌های زیادی جهت تشخیص و درمان جراحت‌های رباط در مطالعات پیشین ارائه شده است که در طی این مطالعه سعی شده است که به بخشی از آن‌ها اشاره شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    51 - آخرین پیشرفت ها در جراحی های با حداقل تهاجم؛ مروری بر روش ها و تجهیزات نوین
    مهدیه  کاتبیان میر سپهر پدرام محمدیاسان بنگش محبوبه عبدی
    جراحی‌های با حداقل تهاجم یکی از مهمترین انقلاب‌ها در تاریخ جراحی به حساب می‌آیند و امروزه روش‌های مختلف این نوع جراحی در پزشکی و دامپزشکی بصورت وسیع مورد استفاده قرار می‌گیرد. با پیشرفت‌های اخیر در جراحی‌های با حداقل تهاجم، روش‌های جراحی متنوعی معرفی شده و همچنین ابزار چکیده کامل
    جراحی‌های با حداقل تهاجم یکی از مهمترین انقلاب‌ها در تاریخ جراحی به حساب می‌آیند و امروزه روش‌های مختلف این نوع جراحی در پزشکی و دامپزشکی بصورت وسیع مورد استفاده قرار می‌گیرد. با پیشرفت‌های اخیر در جراحی‌های با حداقل تهاجم، روش‌های جراحی متنوعی معرفی شده و همچنین ابزار نوینی هم ساخته شده‌اند. جراحی برداشت کیسه‌صفرا به روش لاپاروسکوپی متداولترین عمل جراحی از نوع جراحی‌های با حداقل تهاجم می‌باشد و بسیاری از جراحی‌های دیگر نیز به همین ترتیب معرفی شده‌اند. این مقاله به معرفی روش‌های جدید در زمینه جراحی‌های با حداقل تهاجم می‌پردازد. به کارگیری بیشتر این نوع از جراحی‌ها بستگی تام به گسترش تکنولوژی های جدید در این عرصه دارد. موفقیت روش‌های جراحی در درمان بیماری‌ها همواره با میزان درد و ترومایی که روش جراحی به بیمار وارد می کند سنجیده می‌شود. کم کردن همین دو عامل باعث گسترش و پیشرفت و تغییر روش‌های جراحی با حداقل تهاجم به طور اعم و جراحی‌های لاپاروسکوپی بصورت اخص در صده اخیر شده است. به عنوان مثال جراحی اندوسکوپیک از طریق منافذ طبیعی بدن و جراحی با حداقل تهاجم از طریق یک برش در دهه گذشته به عنوان روش های جدید جراحی‌های با حداقل تهاجم معرفی شده و در امروزه حال گسترش هستند و حداقل اسکار را به جا گذاشته و به بیمار ترومای اندکی وارد می کنند. ابداع جراحی‌های رباتیک با حداقل تهاجم، روش انجام جراحی‌های ستون مهره ها و روش‌های خونبندی مطمئن تر پیشرفت‌های دیگری هستندکه در این مقاله به آن‌ها پرداخته خواهد شد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    52 - بررسی تاثیر انواع مختلف کانولا و همچنین اندازه ی اولیه ی برش, بر روی پوست و بافت های زیرین آن طی جراحی های لاپاروسکوپیک در مدل حیوانی سگ
    مهدیه  کاتبیان محمد  حجازی روجا ابراهیمی جلال رضایی حسین مرجان مهر حسین عاشق فرناز محمودزادگان حسام الدین اکبرین
    با وجود انجام مطالعات فراوان بر تاثیرات انواع تروکار بر التیام زخم در جراحی های لاپاروسکوپی, تا به حال تاثیر بدنه ی کانولا در هیچ مطالعه‌ای مورد بررسی قرار نگرفته است. این مطالعه انجام شد تا مشخص شود که زخم حاصل از کدام نوع کانولا با التیام بهتری همراه است و اینکه آیا چکیده کامل
    با وجود انجام مطالعات فراوان بر تاثیرات انواع تروکار بر التیام زخم در جراحی های لاپاروسکوپی, تا به حال تاثیر بدنه ی کانولا در هیچ مطالعه‌ای مورد بررسی قرار نگرفته است. این مطالعه انجام شد تا مشخص شود که زخم حاصل از کدام نوع کانولا با التیام بهتری همراه است و اینکه آیا اندازه‌ی برش محل پرت تاثیری بر پروسه التیام آن دارد؟ دراین مطالعه از ۵ سگ ماده‌ی نژاد مخلوط استفاده شد. ۶ تروکار به دیواره شکم هر سگ وارد شد و گروه‌های مطالعه به این صورت تشکیل شدند: 10 ورود کانولای رزوه دار در برش ۷ میلی متری ( گروه A ) , 10ورود کانولای زروه دار در برش ۱۰ میلی متری (گروه B ) و 10 ورود کانولای صاف و برش ۱۰ میلی متری ( گروهC ). مقایسه‌ی ماکروسکوپیک و هیسوپاتولوژیک گروه A و B نشان دهنده وسعت بالاتری از آسیب به لایه‌ی پوستی و عضلانی شامل تغییرات دژنراتیو و نکروز و همچنین از دست رفتن بیشتر لایه‌ی صفاتی در گروه A در مقایسه‌ی B بود. مقایسه‌ی هیستوپاتولوژیک دو گروه B و C نشان دهنده‌ی خونریزی شدیدتری در لایه های درمان و تغییرات التهابی بیشتر در گروه B نسبت به C بود. این مطالعه نشان داد که برش‌هایی با طولی کمتر از قطر بدنه‌ی خارجی کانولا تاثیری آسیب زننده بر بافت اطراف محل برش دارند. علاوه بر این مشخص شد کانولاهای زروه دار می توانند اثراتی منفی برای بافت اطراف خود داشته و نسبت به کانولاهای صاف آسیب زننده تر هستند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    53 - مراقبت موضعی از سم (به کارگیری حمام‌های سم)
    خسرو صفری نیکرو محمد علی   صادقی
    حمام‌های سم به عنوان یکی از مهم‌ترین راه‌های پیشگیری و کنترل بیماری‌های سم بویژه بیماری های عفونی در تاسیسات صنعت گاو شیری است. در این مقاله به بررسی و مرور انواع حمام‌های سم و فاکتورهایی از قبیل طراحی و ساخت، انواع محلول‌های مورد استفاده، تناوب تعویض و میزان استفاده ا چکیده کامل
    حمام‌های سم به عنوان یکی از مهم‌ترین راه‌های پیشگیری و کنترل بیماری‌های سم بویژه بیماری های عفونی در تاسیسات صنعت گاو شیری است. در این مقاله به بررسی و مرور انواع حمام‌های سم و فاکتورهایی از قبیل طراحی و ساخت، انواع محلول‌های مورد استفاده، تناوب تعویض و میزان استفاده از آن در صنعت گاو شیری مورد بحث قرار گرفته است. به همین منظور سولفات مس و فرمالین به عنوان متداولترین محلول‌ها و ابعاد 81 سانتی‌متر، طول 3-3.7 متر و عمق 11 سانتی‌متر به عنوان اندازه استاندارد معرفی شده است. از طرفی در مورد دفع صحیح این مواد از نظر خطرات زیست محیطی بحث شده است. مناسب‌ترین دامنه‌ی استفاده از حمام سم بین 4-1 بار در روز و 7-1 بار در هفته بوده و در هر بار استفاده بین 300-100 راس گاو می‌توانند بدون کاهش معنی‌دار غلظت ماده موثره از آن عبور کنند. البته باید توجه داشت که صرف رعایت این موارد دلیلی بر کاهش قطعی میزان بیماری‌های انگشتی نیست و در کنار آن باید دیگر برنامه‌های بهداشت و کنترل بیماری را باید در گله رعایت کرد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    54 - بیومکانیک گام و الگوهای رشد سم و وزن¬گیری در گاوهای شیری
    محمد علی   صادقی خسرو صفری نیکرو محمد میرحاج
    لنگش یکی از مهمترین مشکلات پرورش گاو شیری است که علاوه بر تحمیل زیان اقتصادی سنگین بر پرورش دهنده، منجر به سلب آسایش و ایجاد درد در گاو می شود. مطالعات مختلف نشان داده اند که بیشتر جراحات ایجاد کننده لنگش در سم رخ می دهند و برای درک بهتر اختلالات سم ابتدا باید ساختار آن چکیده کامل
    لنگش یکی از مهمترین مشکلات پرورش گاو شیری است که علاوه بر تحمیل زیان اقتصادی سنگین بر پرورش دهنده، منجر به سلب آسایش و ایجاد درد در گاو می شود. مطالعات مختلف نشان داده اند که بیشتر جراحات ایجاد کننده لنگش در سم رخ می دهند و برای درک بهتر اختلالات سم ابتدا باید ساختار آناتومی، ویژگی ها، شکل و بیومکانیک سم را شناخت. سم محصول مستقیم بافت زنده زیرین است و عوامل مختلفی بر میزان رشد و سایش سم اثر می گذارند. همچنین کیفیت سم به ساختار-های داخلی و ویژگی های آن بستگی دارد. در نوشته به عوامل مؤثر در رشد و سایش سم، وزن گیری و بیومکانیک سم پرداخته شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    55 - کالبد شناسی، بافت شناسی کاربردی اندام حرکتی و سم
    محمد میرحاج محمد علی   صادقی
    کپسول بافت شاخی یا سم گاو، ساختاری بسیار ظریف با عملکردی بسیار دقیق، برای حرکت طبیعی گاو طراحی شده‌است. این بخش از بافت پوششی بخاطر عملکرد ویژه‌ای که دارد خصوصیاتی پیدا‌کرده تا بتواند در‌برابر محرک‌های بیرونی و درونی مقاومت بالایی نشان‌دهد. الگوی ساخت و اجزای تشکیل‌دهند چکیده کامل
    کپسول بافت شاخی یا سم گاو، ساختاری بسیار ظریف با عملکردی بسیار دقیق، برای حرکت طبیعی گاو طراحی شده‌است. این بخش از بافت پوششی بخاطر عملکرد ویژه‌ای که دارد خصوصیاتی پیدا‌کرده تا بتواند در‌برابر محرک‌های بیرونی و درونی مقاومت بالایی نشان‌دهد. الگوی ساخت و اجزای تشکیل‌دهنده بافت‌شاخی در قسمت‌های مختلف سم متفاوت بوده و بخاطر این تفاوت در منشأ ساخت، مقاومت متفاوتی به اختلالات عمومی بدن یا نیروهای وارد‌شده نشان‌می‌دهند. تفاوت‌هایی که بین گونه‌های گاو و اسب در اندام‌حرکتی، نوع کاربری مورد انتظار (تولید شیر و زایمان در مقابل عملکرد ورزشی) و فشار متابولیکی وارد‌شده، منجر به خروجی‌های متفاوتی متعاقب آسیب بافتی سم می‌شود. برای مثال در گاو برخلاف اسب، فرونشست (Sinking) بند سوم در ناحیه پاشنه برجسته‌تر از نواحی اطراف پنجه می‌باشد. کپسول بافت‌شاخی با ساختارهای مستحکم، حساس و پیچیده در خنثی‌کردن نیروهای وارد‌شده از جهات مختلف اثر‌دارد. اختلال در هربخشی از بافت زنده کپسول بافت‌شاخی می‌تواند شروعی بر رخداد جراحات بر پایه اختلال تعلیق و جدا شدگی سم (CHDL) در سطح گله‌های گاو شیری باشد و این مهم، نشان از اهمییت بالای این قسمت در سلامت گله‌های شیری دارد. در فرضیات متعددی، ارتباط عوامل بیرونی بر رخداد CHDL نشان داده شده است. دیدگاهی که اسیدوز تحت‌حاد شکمبه را مساوی با لامینایتیس می‌داند دیگر قابل پذیرش نیست و به معضلات بافت‌شاخی باید با دید چند عاملی نگریست. با شناخت بهتر هر بخشی که در این ساختار قرار‌گرفته و فرآیندهای پیچیده‌ای که پس از آسیب به آن قسمت رخ می‌دهند، درک بهتری از فیزیوپاتولوژی رخداد آسیب‌های کپسول شاخی بدست می‌آید. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    56 - تاثیر مواد معدنی بر سلامت سم
    فاطمه  کهنسال مرضیه  فائزی
    کیفیت سم به عنوان مجموعه‌ای از ویژگی‌های بافت شاخی سم، شکل سم و آناتومی و فیزیولوژی ساختار داخلی سم شناخته می‌شود و سلامت سم به نوبه خود با تولید بافت شاخی مقاوم و با کیفیت تعیین می‌شود. یکپارچگی عملکردی بافت شاخی سم اساساً به تمایز مناسب، یعنی کراتینه شدن سلول‌های اپی چکیده کامل
    کیفیت سم به عنوان مجموعه‌ای از ویژگی‌های بافت شاخی سم، شکل سم و آناتومی و فیزیولوژی ساختار داخلی سم شناخته می‌شود و سلامت سم به نوبه خود با تولید بافت شاخی مقاوم و با کیفیت تعیین می‌شود. یکپارچگی عملکردی بافت شاخی سم اساساً به تمایز مناسب، یعنی کراتینه شدن سلول‌های اپیدرمی سم بستگی دارد. کنترل و تعدیل کراتینه شدن اپیدرم سم توسط انواع مولکول‌ها و هورمون‌ها صورت می‌گیرد. این فرآیند به تامین مناسب مواد مغذی از جمله ویتامین‌ها، مواد معدنی و عناصر کمیاب بستگی دارد. تنظیم و کنترل تمایز و جریان مواد مغذی به سلول‌های اپیدرمی نقش اساسی در تعیین کیفیت و در نتیجه یکپارچگی عملکردی بافت شاخی سم دارد. کاهش عرضه مواد مغذی به سلول‌های اپیدرمی کراتینه‌کننده منجر به تولید بافت شاخی با کیفیت پایین‌تر و افزایش حساسیت آن به آسیب‌های شیمیایی، فیزیکی یا میکروبی محیط می‌شود. شواهد زیادی نشان می‌دهد که هورمون‌ها، ویتامین‌ها، مواد معدنی و عناصر کمیاب نقش مهمی در رشد طبیعی بافت شاخی سم و تشکیل صحیح کراتین دارند. افزایش فراهمی زیستی مواد معدنی کمیاب، استفاده از آنها را بهبود می‌بخشد و می‌تواند به بهبود یکپارچگی بافت‌های کراتینه شده کمک کند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    57 - ابزارها و بکارگیری آن در سم چینی گاو
    احسان رستمی مجتبی محمددوست احمدرضا محمدنیا
    بکارگیری ابزارهای مناسب در سم چینی و مراقبت از سم جایگاه بسیار بزرگی دارد. مراقبت از سم ماهیتا کار پرخطری است که این خطرات متوجه گاو و سم چین می شود. برای انجام بهتر کارهای سم چینی، انجام روند درست تر، گرفتن نتایج بهتر و ایمنی بالاتر باید از وسایل و ابزارهای مناسب و درس چکیده کامل
    بکارگیری ابزارهای مناسب در سم چینی و مراقبت از سم جایگاه بسیار بزرگی دارد. مراقبت از سم ماهیتا کار پرخطری است که این خطرات متوجه گاو و سم چین می شود. برای انجام بهتر کارهای سم چینی، انجام روند درست تر، گرفتن نتایج بهتر و ایمنی بالاتر باید از وسایل و ابزارهای مناسب و درست بهره گرفت. وسایل حفاظت شخصی شامل دستکش، عینک یا شیلد صورت، گان به کار گرفته شده است. در این مطالعه علاوه بر وسایل حفاظت شخصی ابزارهای حفاظت از گاو مانند انواع باکس های سم چینی، راهروها معرفی شده است. همچنین ابزارهای ویژه سم چینی در دسته های مختلف طبقه بندی شده و به ویژه گی های آن پرداخته شده است. قیچی های سم چینی، چاقوهای سم، روش تیز کردن چاقوها، فرزهای سم چینی، انواع سنگ های فرز مناسب برای سم چینی معرفی شده است. بکارگیری سنگ های مناسب سم چینی ضمن پایین آوردن خطر برای عامل سم چین امکان انجام عملیات بهتر و روان تر با نتایج قابل اعتماد تر را فراهم می سازد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    58 - بکارگیری تخته‌های سم در گاوهای شیری، اصول وروش‌ها
    مجتبی محمددوست فاطمه  کهنسال ریحانه  سنگ تراش احمدرضا محمدنیا
    راهكارهاي درمان و مديريت درد در گاوهاي دچار ضايعات انگشتي شامل سم چيني، بكارگيري داروهاي ضدالتهاب غيراستروييدي و استفاده از تخته در سم سالم اندام دچار لنگش مي‌باشد. سطح سم سالم برای تخته گذاری باید آماده و صاف گردد و هر گونه پستي و بلندي تا جايي كه ممكن باشد برطرف گردد، چکیده کامل
    راهكارهاي درمان و مديريت درد در گاوهاي دچار ضايعات انگشتي شامل سم چيني، بكارگيري داروهاي ضدالتهاب غيراستروييدي و استفاده از تخته در سم سالم اندام دچار لنگش مي‌باشد. سطح سم سالم برای تخته گذاری باید آماده و صاف گردد و هر گونه پستي و بلندي تا جايي كه ممكن باشد برطرف گردد، تخته نبایدکل طول پنجه را بپوشاند، و بهتر است اندکی عقب‌تر چسبانده شود به گونه‌ای که از رسیدن چسب به ناحیه پاشنه اجتناب گردد. انواع مختلف چسب‌ها هر كدام ساختار، نحوه استفاده و كاربردهاي منحصر به فردي دارند. چسب‌هاي ساختاري به طور كلي از دو نوع اپوكسي و پلي اورتان هستند. چسب‌هاي ساختاري داراي استحكام، سختي و انعطاف‌پذيري بالايي هستند. چسب‌هاي اپوكسي جزء رزين‌هاي سنتزي همه كاره هستند كه از دو بخش تشكيل شده‌اند: رزين واقعي و سفت‌كننده (هاردنر)که استحكام بيشتري نسبت به چسبهاي پلي اورتان دارند. چسب‌هاي پلي اورتان نسبت به اپوكسي از مقاومت بيشتري در برابر فرسودگي و ضربه برخوردارند ولي به علت داشتن ايزوسيانات مخاطرات جدی سلامتيبه همراه دارند. نوع سومي از چسب‌هاي ساختاري به نام متیل متاکریلات MMA است كه تراكم اتصالات متقابل آن مابين چسب‌هاي اپوكسي و پلي اورتان مي‌باشد و استحكام بالا به همراه انعطاف‌پذيري مناسب را ايجادمي‌كند. در نگاشته حاضر برانواع روش های آماده سازی و چسباندن تخته در سم گاو به منظور درمان جراحات انگشتی مرور شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    59 - سم چینی کاربردی و اصلاحی گاو (اصول و روش ها)
    احمدرضا محمدنیا
    سم‌چینی از اصلی‌ترین فعالیت‌های روزمره در صنایع شیری است به گونه‌ای که گاوها در طول سال چندین بار به باکس سم‌چینی ارجاع داده می شوند. سم‌چینی کاری نسبتا دشوار است که نیازمند وسایل و تجهیزات خاص و هم‌چنین دانش و مهارت کافی و بازآموزی مداوم جهت انجام بهینه کار می‌باشد. رو چکیده کامل
    سم‌چینی از اصلی‌ترین فعالیت‌های روزمره در صنایع شیری است به گونه‌ای که گاوها در طول سال چندین بار به باکس سم‌چینی ارجاع داده می شوند. سم‌چینی کاری نسبتا دشوار است که نیازمند وسایل و تجهیزات خاص و هم‌چنین دانش و مهارت کافی و بازآموزی مداوم جهت انجام بهینه کار می‌باشد. روش‌های مختلفی برای سم‌چینی گاو در دنیا بکار رفته است که برای اولین بار دکتر راون روش سم‌چینی هلندی را منتشر نمود و بدنبال آن روش‌های مبتنی بر چرخش خط سفید در نوک پنجه و روش کانزاس بکار رفته که در این مقاله به آنها پرداخته شده است. به طور کلی سم‌چینی به منظور تنظیم وزن‌گیری در هر انگشت، برداشت رشد بیش از حد سم و فشار مضاعف روی انگشتان، (بویژه انگشت خارجی اندام خلفی و انگشت داخلی اندام قدامی) و متعادل کردن وزن‌گیری بین انگشتان در هر سم انجام می‌شود. همچنین با سم‌چینی می‌توان جراحات انگشتی را در مراحل اولیه شناسایی و تصحیح نمود. اصلاح سم‌های پیچ خورده با روشی متفاوت ترمیم می‌گردد که در اینجا به این روش‌های اصلاحی پرداخته شده است. خطاهای سم‌چینی از مشکلاتی است که به فراوانی رخ می‌دهد در این مقاله به انواع خطاهای سم‌چینی مانند برداشت بیش از حد دیواره غیر‌محوری، کوتاه کردن پنجه، برداشت پاشنه، نازک کردن کف و غیره پرداخته شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    60 - سم چینی ضرورتی برای گاوداری صنعتی
    ریحانه  سنگ تراش مرضیه  فائزی
    گاوهای شیری در شرایط پراسترس تولید دچار بیماری های تولید می شوند این بیماری ها با تحمل درد یا مرگ حیوان همراه هستند. در سراسر جهان، لنگش یک بیماری شایع مرتبط با تولید در گاوداری های شیری متراکم است. لنگش تاثیرات منفی بر آسایش و مسائل اقتصادی دارد. در بسیاری از موارد لنگ چکیده کامل
    گاوهای شیری در شرایط پراسترس تولید دچار بیماری های تولید می شوند این بیماری ها با تحمل درد یا مرگ حیوان همراه هستند. در سراسر جهان، لنگش یک بیماری شایع مرتبط با تولید در گاوداری های شیری متراکم است. لنگش تاثیرات منفی بر آسایش و مسائل اقتصادی دارد. در بسیاری از موارد لنگش با درد همراه است که این موضوع ممکن است باعث تغییر انگیزه گاو برای انجام برخی رفتارها (مانند راه رفتن، خوابیدن و ...) به منظور کاهش درد و عدم آسایش شود. زیان‌های اقتصادی ناشی از لنگش مربوط به کاهش تولید شیر، عملکرد ضعیف تولیدمثلی، کوتاه شدن سال های تولید و به دنبال آن افزایش خطرحذف و هزینه‌های درمان است. علی رغم تمام اثرات منفی لنگش بر روی حیوانات و صنایع لبنی، تحقیقات محدودی در مورد ارزیابی اقدامات پیشگیرانه انجام شده است. یکی از بزرگترین مشکلات در پیشگیری از شیوع لنگش اطلاعات کم گاوداران در مورد مشکلات مرتبط با لنگش در گله است. استراتژی‌های کنترل لنگش معمولا شامل سم چینی و درمان اختلالات حرکتی است. هدف از این مطالعه بررسی اهمیت سم چینی در گاوداری ها به عنوان یکی از روش های کنترل لنگش و تاثیر آن بر سلامت انگشتان (تاثیر سم چینی بر بیماری های عفونی،غیرعفونی یا سایر جراحات مرتبط با سم)، متغییرهای رفتاری (مدت زمان خوابیدن و اسکورحرکتی)، متغییرهای فیزیولوژیک (ضربان قلب، تعداد تنفس، سطح کورتیزول پلاسما و...)، متغییرهای تولید (تولید شیر و تولید مثل) و سایر عوامل مرتبط با سم چینی است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    61 - چه زمانی سم چینی کنیم؟ مروری بر زمان بندی سم چینی در گله های شیری
    مرضیه  فائزی علیرضا باهنر احمدرضا محمدنیا
    سم‌چینی به عنوان یکی از فرآیندهای مدیریتی مهم در دامداری‌های صنعتی شناخته می‌شود. هر فرآیند مدیریتی نیاز به زمان بندی و اجرای دقیق دارد تا بتواند بهترین بهره‌وری را برای دام و صنعت ایجاد کند. در این مقاله‌ تلاش شده است تا با مرور مقالاتی که به دنبال زمان مناسب برای سم‌چ چکیده کامل
    سم‌چینی به عنوان یکی از فرآیندهای مدیریتی مهم در دامداری‌های صنعتی شناخته می‌شود. هر فرآیند مدیریتی نیاز به زمان بندی و اجرای دقیق دارد تا بتواند بهترین بهره‌وری را برای دام و صنعت ایجاد کند. در این مقاله‌ تلاش شده است تا با مرور مقالاتی که به دنبال زمان مناسب برای سم‌چینی بوده‌اند به یک جمع بندی مناسب برای زمان‌بندی این کار در گله دست یابیم. هرچند با توجه به مطالعات انجام گرفته، نیاز به تحقیقات جامع در این زمینه احساس می‌شود، اما مطالعات انجام گرفته توانسته‌اند تا حدودی به ما درباره‌ی زمان مناسب سم‌چینی کمک کنند. محدوده‌های زمانی که در مطالعات به آن‌ها پرداخته شده است شامل حوالی خشکی، ابتدای شیرواری و میانه‌ و انتهای شیرواری است، که در این مقاله با هم به بررسی آن‌ها می‌پردازیم. در پایان به اهمیت ثبت دقیق اطلاعات برای یافتن زمان مناسب برای سم‌چینی تاکید شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    62 - احیا و مراقبت از گوساله¬های نوزاد
    فائزه وقارسیدین نیما فرزانه
    دوره حوالی تولد پرخطرترین دوره در زندگی همه حیوانات است. مرگ و میر دوره حوالی تولد گوساله در 48 ساعت اول زندگی بین 3 تا 3/10 درصد برآورد شده است. بیش از 60 درصد از تولیدکنندگان گزارش کرده‌اند که بیشتر مرگ و میر گوساله‌های آنها در بدو تولد اتفاق می‌افتد. علل اصلی مرگ و م چکیده کامل
    دوره حوالی تولد پرخطرترین دوره در زندگی همه حیوانات است. مرگ و میر دوره حوالی تولد گوساله در 48 ساعت اول زندگی بین 3 تا 3/10 درصد برآورد شده است. بیش از 60 درصد از تولیدکنندگان گزارش کرده‌اند که بیشتر مرگ و میر گوساله‌های آنها در بدو تولد اتفاق می‌افتد. علل اصلی مرگ و میر دوره حوالی تولد به ترتیب اهمیت، اسیدوز تنفسی و متابولیک، ترومای حین زایمان، هیپوگلوبولینمی، عفونت و کمبودهای مادرزادی و امفالوفلبیت هستند. حدود 90 درصد گوساله‌هایی که در دوره حوالی تولد می‌میرند زنده متولد می شوند و بسیاری از این تلفات قابل پیشگیری است. مدیریت گوساله‌های تازه به دنیا آمده از طریق اجرای پروتکل‌های ساده که راهبرد‌های مناسبی را درسطح گله و روش‌های صحیحی که بصورت انفرادی ارائه میدهند به بهترین شکل قابل دست‌یابی هستند. این پروتکل ها مدیریت گاوها درحوالی زایش، در زمان زایش (پایش راحتی زایمان و تشخیص و مداخله در سخت‌زایی) و مدیریت گوساله تازه به دنیا آمده را پوشش می دهند. بنابراین بسیار ضروری است که ارزیابی سریع و مراقبت از گوساله جهت اطمینان از سلامت و زنده‌مانی و جلوگیری از خسارات اقتصادی ناشی از مرگ در حوالی تولد صورت بگیرد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    63 - جراحی سزارین در گاو
    خسرو صفری نیکرو نگین رحیم دوست مژدهی سمانه   قاسمی
    جراحی سزارین یا لاپاروهیستروتومی یکی از قدیمی‏ترین روش‏های جراحی در طب دامپزشکی است. در حیوانات مزرعه، به‏خصوص دام های گوشتی، این روش نسبتا رایج است و هنگامی‏که زایمان معمول امکان‏پذیر نباشد، انجام می‏شود. سخت‏زایی مهم‏ترین دلیل انجام جراحی سزارین است. حفظ سلامت و بقای چکیده کامل
    جراحی سزارین یا لاپاروهیستروتومی یکی از قدیمی‏ترین روش‏های جراحی در طب دامپزشکی است. در حیوانات مزرعه، به‏خصوص دام های گوشتی، این روش نسبتا رایج است و هنگامی‏که زایمان معمول امکان‏پذیر نباشد، انجام می‏شود. سخت‏زایی مهم‏ترین دلیل انجام جراحی سزارین است. حفظ سلامت و بقای گاو و گوساله و همچنین حفظ قدرت باروری از مهم‏ترین اهداف سزارین در گاو هستند. هدف این مقاله، اشاره ای به تاریخچه ی این جراحی و نیز تشریح دلایل انجام جراحی سزارین، تصمیم‏گیری برای جراحی، نحوه ی آماده‏سازی بیمار، رهیافت‏های مختلف جراحی سزارین و انتخاب آن و همچنین مراقبت‏های پس از عمل و عوارض احتمالی پس از این جراحی در گاو است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    64 - شیوع، عوامل ایجاد کننده، عوامل خطر، روش‌های پیشگیری و درمان سخت‌زایی در گاوهای شیری
    نیلوفر  تشکری نیما فرزانه
    هر مورد سخت‌زایی، مشکلی بالینی محسوب می‌شود که در صورت به کارگیری روشی صحیح می‌توان آن را رفع نمود. تشخیص و درمان سخت‌زایی نیازمند درک صحیح روند زایمان طبيعي و حساسیت نسبت به رفاه مادر و فرزند است. سختی تولد زمانی رخ می‌دهد که یا زورهای زایمانی ناکافی هستند، یا مجراي زا چکیده کامل
    هر مورد سخت‌زایی، مشکلی بالینی محسوب می‌شود که در صورت به کارگیری روشی صحیح می‌توان آن را رفع نمود. تشخیص و درمان سخت‌زایی نیازمند درک صحیح روند زایمان طبيعي و حساسیت نسبت به رفاه مادر و فرزند است. سختی تولد زمانی رخ می‌دهد که یا زورهای زایمانی ناکافی هستند، یا مجراي زایمانی اندازه و شکل مناسبی ندارد، یا قطر جنین نمی‌تواند از طریق مجراي زایمانی عبور کند، چون یا خیلی بزرگ است یا نحوه قرارگیری آن از عبور طبيعي آن جلوگیری به عمل مي‌آورد. رخداد سخت‌زایی در تلیسه‌ها ۳ تا ۱۰ برابر رخداد آن در گاوهای چند بار زایش )چه گاوهای گوشتی و چه شیری( است. عوامل خطر سخت‌زایی شامل عدم تناسب میان جنین و مادر، قرارگیری غیر طبیعی جنین، استنوز فرج، واژن و یا سرویکس، پیچ خوردگی رحم هستند. پیشگیری از سخت‌زایی به ویژه در تلیسه‌های زایش اول، عنصر مهمی در برنامه تولید مثلی موفق در همه مزارع پرورش گاو شیری یا گوشتی محسوب می‌شود و عوامل زیادی می‌توانند در رخداد سخت‌زایی نقش داشته باشند. حتی در زمان‌هایی که برنامه‌هایی جهت محدود نمودن خطر سخت‌زایی و رساندن آن به سطح قابل قبول وجود دارند (کمتر از ۱۵٪ برای تلیسه ها و کمتر از ۵٪ برای گاوها)، همچنان مواردی از سخت‌زایی در گله‌های گاو گوشتی و شیری رخ می‌دهند. یکی از مهم‌ترین نیازمندی‌ها برای مدیریت ایده‌آل سخت‌زایی این است که دامدار بداند چه زمانی مداخله کند یا تقاضای کمک داشته باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    65 - سخت‌زایی با منشاء مادری: عوامل و درمان
    نیلوفر  تشکری نیما فرزانه
    سخت‌زایی با منشاء مادری شامل نقص در مجرای زایمان و نقص در زورهای زایمانی است. نقص مجرای زایمان میتواند به علت تنگی لگن، نقص در اتساع سرویکس، شل شدن ناقص بخش خلفی واژن و فرج و سایر اختلالات فیزیکی که موجب انسداد می‌شوند مانند بقایای مجاری پارامزونفریک باشد. زورهای زایم چکیده کامل
    سخت‌زایی با منشاء مادری شامل نقص در مجرای زایمان و نقص در زورهای زایمانی است. نقص مجرای زایمان میتواند به علت تنگی لگن، نقص در اتساع سرویکس، شل شدن ناقص بخش خلفی واژن و فرج و سایر اختلالات فیزیکی که موجب انسداد می‌شوند مانند بقایای مجاری پارامزونفریک باشد. زورهای زایمانی در اثر ترکیب انقباضات میومتر و زورهای ناشی از انقباض عضلات شکمی با گلوت بسته رخ می‌دهد. از آنجایی که عضلات شکمی تا زمان رانده شدن جنین و پرده‌های جنینی به داخل مجرای لگنی توسط انقباضات میومتر و تحریک گیرنده‌های اعصاب حسی لگن، نقشی ایفا نمی‌کنند، منطقی است که ابتدا نقایص زورهای خارج کننده میومتر در نظر گرفته شوند. این حالت می‌تواند به شکل خود به خودی یا به شکل وابسته دیده شود که به ترتیب اینرسی اولیه و ثانویه رحم نام می‌گیرند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    66 - سخت‌زایی با منشا جنینی 1. مانورهاي مامايي؛ سخت‌زایی ناشی از نحوه قرارگیری غیرطبیعی اندام‌ها و سر؛ سخت‌زایی ناشی از نقص در موقعیت جنین
    نیلوفر  تشکری نیما فرزانه
    هدف از روندهای دستکاری در گونه‌های تک قلوزا باید همیشه این باشد که قبل از تلاش برای زایمان، اطمینان یابیم که جنین از نظر نحوه قرارگیری، طبیعی است. اصلاح نقایص در وضعیت ، موقعیت و نحوه قرارگیری اندام‌ها و سر تنها از طریق دستکاری داخل رحمی جنین حاصل می‌شود. هل دادن جنین چکیده کامل
    هدف از روندهای دستکاری در گونه‌های تک قلوزا باید همیشه این باشد که قبل از تلاش برای زایمان، اطمینان یابیم که جنین از نظر نحوه قرارگیری، طبیعی است. اصلاح نقایص در وضعیت ، موقعیت و نحوه قرارگیری اندام‌ها و سر تنها از طریق دستکاری داخل رحمی جنین حاصل می‌شود. هل دادن جنین به داخل رحم برای تغییر دادن نحوه قرارگیری آن الزامی است. پس از تشخیص علت سخت‌زایی و تصمیم در مورد برنامه عملکردی، شخص ماما باید در نظر بگیرد که آیا تجهیزات در دسترس کافی هستند و آیا دامپزشکان یا سایر کمک‌ها در دسترس هستند. در موارد شدید سخت زایی، دامپزشک همیشه باید به دنبال کمک دامپزشک متخصص باشد و در نظر بگیرد که آیا انتقال دام به مکانی با تجهیزات بیمارستانی به این شرط که حیوان در شرایط با ثباتی برای جا به جایی قرار داشته باشد، کمک کننده است یا خیر. دستکاری مامایی از راه واژن باید تا حد امکان تمیز انجام گیرد. غیر ممکن است که بتوان آن را در شرایط کاملا آسپتیک انجام داد چون به شکل اجتناب ناپذیری کمی آلودگی وجود خواهد داشت. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    67 - سخت‌زایی با منشا جنینی 2. سخت زايي ناشي از نقص در وضعيت جنین؛ آبستني دوقلو؛ عدم تناسب جنيني - مادري
    ساغر  علیزاده قمصری نيلوفر تشكري نیما فرزانه
    هدف از روندهای دستکاری در گونه‌های تک قلوزا باید همیشه این باشد که قبل از تلاش برای زایمان، اطمینان حاصل شود که جنین از نظر نحوه قرارگیری، طبیعی است. اصلاح نقایص در وضعیت ، موقعیت و نحوه قرارگیری اندام‌ها و سر تنها از طریق دستکاری داخل رحمی جنین حاصل می‌شود. هل دادن ج چکیده کامل
    هدف از روندهای دستکاری در گونه‌های تک قلوزا باید همیشه این باشد که قبل از تلاش برای زایمان، اطمینان حاصل شود که جنین از نظر نحوه قرارگیری، طبیعی است. اصلاح نقایص در وضعیت ، موقعیت و نحوه قرارگیری اندام‌ها و سر تنها از طریق دستکاری داخل رحمی جنین حاصل می‌شود. هل دادن جنین به داخل رحم برای تغییر دادن نحوه قرارگیری آن الزامی است. پس از تشخیص علت سخت‌زایی و تصمیم در مورد برنامه عملکردی، شخص ماما باید در نظر بگیرد که آیا تجهیزات در دسترس کافی هستند و آیا دامپزشکان یا سایر کمک‌ها در دسترس هستند. در موارد شدید سخت زایی، دامپزشک همیشه باید به دنبال کمک دامپزشک متخصص باشد و در نظر بگیرد که آیا انتقال دام به مکانی با تجهیزات بیمارستانی به این شرط که حیوان در شرایط با ثباتی برای جا به جایی قرار داشته باشد، کمک کننده است یا خیر. دستکاری مامایی از راه واژن باید تا حد امکان تمیز انجام گیرد. غیر ممکن است که بتوان آن را در شرایط کاملا آسپتیک انجام داد چون به شکل اجتناب ناپذیری کمی آلودگی وجود خواهد داشت. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    68 - مدیریت جراحات کانال زایمانی در گاوهای شیری
    بهاره  حافظی محمد علی   صادقی احمدرضا محمدنیا
    آسیب های کانال زایمانی منجر به خسارات مالی قابل ملاحظه ای در گله های گاو شیری می‌شوند و غالبا به دلیل آسیب مامایی حین زایمان رخ می دهند. پارگی های کانال زایمانی به درجات مختلف رخ می دهند که از یک تا سه بسته به شدت جراحت تقسیم بندی می شوند، پارگی درجه سوم میان دوراه معمو چکیده کامل
    آسیب های کانال زایمانی منجر به خسارات مالی قابل ملاحظه ای در گله های گاو شیری می‌شوند و غالبا به دلیل آسیب مامایی حین زایمان رخ می دهند. پارگی های کانال زایمانی به درجات مختلف رخ می دهند که از یک تا سه بسته به شدت جراحت تقسیم بندی می شوند، پارگی درجه سوم میان دوراه معمولا به دلیل سخت زایی و فیستول های رکتوواژن معمولا به دلایل اصلاح اشتباه پارگی درجه سوم میان دوراه، آبسه ها، سخت زایی و سایر رخدادهای مامایی رخ می دهند. هر دو این عوارض منجر به تجمع مدفوع در کانال زایمانی و بدنبال آن کاهش نرخ آبستنی می شوند. هدف اصلی جراحی های کانال زایمانی و قسمت خارجی دستگاه تناسلی بازگرداندن توانایی آبستنی موفق و اصلاح آسیب های مرتبط با موارد سخت زایی است. در این نگاشته تلاش شده است که با تاکید بر اهمیت آسیب های کانال زایمانی در گاو، به علل و مدیریت و درمان این اختلالات بپردازیم. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    69 - آرتریت عفونی در گاو و گوساله
    سید موسی موسوی سمانه   قاسمی
    آرتریت عفونی یکی از مهم‏ترین دلایل ایجاد لنگش در گوساله ها و گاوها است و تاخیر در درمان می‏تواند موجب حذف زودهنگام، کاهش تولید و خسارات اقتصادی در گله ‎شود. این شرایط زمانی رخ می‏دهد که فضای مفصلی مورد تهاجم میکروارگانیسم‏های مختلف قرار بگیرد. اگرچه به‏طور معمول باکتری‏ چکیده کامل
    آرتریت عفونی یکی از مهم‏ترین دلایل ایجاد لنگش در گوساله ها و گاوها است و تاخیر در درمان می‏تواند موجب حذف زودهنگام، کاهش تولید و خسارات اقتصادی در گله ‎شود. این شرایط زمانی رخ می‏دهد که فضای مفصلی مورد تهاجم میکروارگانیسم‏های مختلف قرار بگیرد. اگرچه به‏طور معمول باکتری‏ها مسئول آرتریت عفونی هستند اما می‏تواند توسط ویروس‎ها و قارچ‎ها نیز ایجاد شود. نقص در انتقال ایمنی غیر فعال، زخم‏های متنفذه، انتشار عفونت از جریان خون و مداخلات درمانی یا تشخیصی عوامل آرتریت عفونی هستند. لنگش، افیوژن مفصل، درد و تب از مهم‏ترین علائم بالینی آرتریت عفونی هستند. معاینه بالینی کامل، آنالیز مایع مفصلی و خون و روش‏های تصویربرداری به‏عنوان ابزار تشخیص برای آرتریت عفونی استفاده می‏شوند. تشخیص به‏موقع و درمان مناسب آرتریت عفونی به‏منظور بهبود پیش‏آگهی ضروری است. راهبرد درمان آرتریت عفونی شامل آنتی‏بیوتیک‏تراپی، ضد التهاب‏ها و لاواژ مفصل می‏شود. پاتوفیزیولوژی، تشخیص و درمان آرتریت عفونی در این مقاله ارائه می‏شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    70 - بدشکلی های خمشی و زاویه ‏ای در گوساله ‏ها
    حمیدرضا  مسلمی نوید احسانی پور
    با توجه به تاثیر بسیار زیاد وضعیت آناتومی اندام حرکتی بر عملکرد تولیدی، رفاه حیوان و همچنین پیامدهای اقتصادی ناشی از آن، مطالعه انواع بدشکلی های اندام حرکتی در نوزادان و ارائه روش‏های اصلاحی حائز اهمیت زیادی است. بدشکلی‏های مادرزادی سیستم حرکتی بیشتر در گوساله‏ها، بره‏ه چکیده کامل
    با توجه به تاثیر بسیار زیاد وضعیت آناتومی اندام حرکتی بر عملکرد تولیدی، رفاه حیوان و همچنین پیامدهای اقتصادی ناشی از آن، مطالعه انواع بدشکلی های اندام حرکتی در نوزادان و ارائه روش‏های اصلاحی حائز اهمیت زیادی است. بدشکلی‏های مادرزادی سیستم حرکتی بیشتر در گوساله‏ها، بره‏ها و کره‏ها مشاهده می‏شود و تاندون‏های خم‏کننده و بازکننده مفاصل فتلاک و پسترن را درگیر می‏کند. در گوساله‏ها، بدشکلی خمشی در کارپ و ناهنجاری‌های خمشی در فتلاک، در اندام‌های جلویی شایع‌ترین نوع بدشکلی مادرزادی است. درمان غیر جراحی در مواردی که اندام حرکتی با نیروی دست قابل بازکردن بوده و قسمت شکمی انگشتان در تماس با زمین باشد، انجام می گیرد. درمان جراحی عمدتاً در موارد شدید و در گوساله‏هایی که بکارگیری آتل یا گچ در آن‏ها کارساز نبوده و یا اصلاح بدشکلی ناکافی بوده، بکار می رود. پیش آگهی در گوساله های مبتلا به بدشکلی خمشی خوب است. بدشکلی ‏های زاویه‏ای اندام، به انحراف اندام به سمت خارج یا داخل اشاره دارد. جهت بررسی محل آناتومیکی بدشکلی و میزان آن، نیاز به حالت گماری پشتی-کف دستی (کف پایی) است. هنگامی‏که بدشکلی زاویه ‏ای با اختلالات صفحه رشد استخوان مرتبط است، حذف ضریع استخوان و یا تاخیر در رشد صفحه رشد به روش تثبیت صفحه رشد در اصلاح بدشکلی کمک می ‏کند. علاوه بر این، استئوتومی به دو روش closing wedge و step-wise برای اصلاح ناهنجاری زاویه ای است. پیش آگهی بدشکلی زاویه ای مرتبط با عدم تعادل صفحه رشد، مطلوب است. درحالی‏که پیش آگهی بدشکلی زاویه ای ثانویه که به دنبال جراحات ارتوپدی در اندام مخالف ایجاد می شود، بسیار ضعیف است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    71 - روش‏های بی¬حسی موضعی بخش انتهای اندام‏ها در گاو
    محمد علی   صادقی سمانه   قاسمی
    گاوها معمولا مقید سازی فیزیکی را تحمل می‏ کنند بنابراین، بسیاری از روش‏ های درمانی و جراحی شامل جراحی‏ های اندام حرکتی را می‏ توان با استفاده از ترکیب آرام ‏بخشی ملایم و بی‏ حسی موضعی یا ناحیه‏ ای انجام داد. این روش‏ ها از خطرات بیهوشی عمومی اجتناب می‏ کنند و نسبتا ساده چکیده کامل
    گاوها معمولا مقید سازی فیزیکی را تحمل می‏ کنند بنابراین، بسیاری از روش‏ های درمانی و جراحی شامل جراحی‏ های اندام حرکتی را می‏ توان با استفاده از ترکیب آرام ‏بخشی ملایم و بی‏ حسی موضعی یا ناحیه‏ ای انجام داد. این روش‏ ها از خطرات بیهوشی عمومی اجتناب می‏ کنند و نسبتا ساده و ارزان با عوارض جانبی کم هستند. بی‏ حسی موضعی یا ناحیه‏ ای شامل تزریق داروی بی‏ حسی است که از بین رفتن حس را در یک بخش از بدن فراهم می‏ آورد. استفاده مناسب از بی‏ حسی‏ های موضعی ابزاری مهم جهت انجام روش‏ های درمانی و جراحی در اندام‏ های حرکتی گاو است. مهم است که بی‏ حسی موضعی بی‏ دردی کافی را برای کنترل درد فراهم آورد. لیدوکایین معمول‏ ترین داروی بی‏حسی موضعی است که در گاو استفاده می‏ شود. چندین روش بی‏ حسی موضعی و ناحیه ‏ای شامل بی‏ حسی عصبی، بی‏ حسی حلقوی، بی‏ حسی چهار نقطه‏ ای و بی ‏حسی ناحیه ‏ای سیاهرگی برای بخش پایینی اندام‏ ها در گاو وجود دارد. در بی‏ حسی ناحیه ‏ای، داروی بی‏ حسی نزدیک یک عصب خاص تزریق می‏ شود در حالی‏ که بی‏ حسی حلقوی با تزریق داروی بی‏ حسی به‏ صورت دورتادور انجام می‏ شود. در بی‏ حسی چهار نقطه ‏ای، داروی بی‏ حسی در چهار نقطه به‎منظور بی‏ حس کردن بخش پایینی اندام از پسترن به سمت پایین تزریق می‏ شود. در بی ‏حسی ناحیه ‏ای سیاهرگی، داروی بی‏ حسی به‏ صورت داخل سیاهرگی از طریق یک کاتاتر، پس از قرار دادن تورنیکت دورتادور اندام تزریق می‏ شود. توجه به حجم داروی بی‏ حسی موضعی جهت پیشگیری از اثرات سمی این داروها ضروری است. در این مقاله، معمول‏ ترین روش ‏های بی‏ حسی موضعی در بخش انتهایی اندام‏ ها گاو شرح داده می‏ شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    72 - جراحات اکتسابی تاندون در گاو
    زهرا سادات یوسف ثانی احد جعفری رهبار علی زاده سمانه   قاسمی
    اختلالات تاندونی عامل مهم لنگش، کاهش تولید و خسارات اقتصادی در گاو هستند. این اختلالات ممکن است مادرزادی یا اکتسابی باشد. جراحات اکتسابی تاندون شامل بریدگی، کنده شدگی و پارگی تاندون هستند. ضربات مستقیم، جراحات مرتبط با تولید مثل، جدال گاوها و حوادث حین کار مهم‏ترین عوام چکیده کامل
    اختلالات تاندونی عامل مهم لنگش، کاهش تولید و خسارات اقتصادی در گاو هستند. این اختلالات ممکن است مادرزادی یا اکتسابی باشد. جراحات اکتسابی تاندون شامل بریدگی، کنده شدگی و پارگی تاندون هستند. ضربات مستقیم، جراحات مرتبط با تولید مثل، جدال گاوها و حوادث حین کار مهم‏ترین عوامل مسبب جراحات تاندونی در گاو هستند. تاندون‏های خم‏کننده سطحی و عمقی و تاندون گاستروکنمیوس به طور معمول تحت تاثیر قرار می‏گیرند. علائم بالینی جراحات تاندونی بستگی به شدت جراحت دارد. درد، لنگش ملایم تا شدید و زمین‏گیری علائم بالینی مرتبط با جراحات تاندونی در گاو هستند. درمان جراحات تاندونی شامل استراحت، داروهای ضد التهاب، حمایت اندام از طریق کاربرد گچ یا آتل و تنورافی هستند. پیش‏آگهی جراحات تاندونی تحت تاثیر شدت جراحت قرار می‏گیرد. جراحات معمول تاندونی در گاو در این مقاله شرح داده می‏شوند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    73 - قطع انگشت در گاو
    سجاد پیش بین فرزاد حیاتی
    لنگش در اندام ‏های حرکتی یکی از مهم‏ ترین مشکلات گاوداری ‏های امروز است که ضررهای اقتصادی جبران ‏‏ناپذیری ایجاد می‏ کند به‏ طوری‏ که حدود 60% گاوهای هر گله حداقل در طول سال یک‏بار دچار لنگش می‏ شوند (جراحات انگشتی در ایران 8/31%). جراحات انگشت ‏ها یکی از اصلی ‏ترین دلا چکیده کامل
    لنگش در اندام ‏های حرکتی یکی از مهم‏ ترین مشکلات گاوداری ‏های امروز است که ضررهای اقتصادی جبران ‏‏ناپذیری ایجاد می‏ کند به‏ طوری‏ که حدود 60% گاوهای هر گله حداقل در طول سال یک‏بار دچار لنگش می‏ شوند (جراحات انگشتی در ایران 8/31%). جراحات انگشت ‏ها یکی از اصلی ‏ترین دلایل لنگش در گاوها است. استخوان ‏های انگشت ‏ها در گلو شامل بند های اول، دوم و سوم هستند. دو انگشت فرعی نیز در گاو وجود دارند. انگشت میانی و انگشت جانبی به ترتیب در اندام‏ های حرکتی جلویی و عقبی ساختار های اصلی تحمل وزن هستند. یکی از درمان ‏های کاربردی برای جراحات انگشت ‏ها، قطع آن‏ ها است. از میان مهم‏ ترین علل قطع انگشت می ‏توان به استئومیلیت ‏های استخوان ‏های انگشت ‏ها و ناویکولار، آرتریت‏ های عفونی مفاصل بین انگشتی، شکستگی ‏ها و ضربات سم اشاره کرد. اغلب جراحی ‏های قطع انگشت تحت بی‏حسی موضعی در گاو در حالت ایستاده انجام می ‏شود. انتخاب روش ‏های قطع انگشت بستگی به عوامل مختلفی مانند نوع جراحت و وسعت ساختارهای آناتومیکی درگیر دارد. معمول ‏ترین روش جراحی، قطع انگشت‏ ها قطع انگشت از طریق یک ‏سوم انتهایی استخوان بند بالایی بدون نیاز به آویخته پوستی است که معمولا پیش ‏آگهی خوبی نیز دارد و در بهبود عمر اقتصادی دام موثر است. امروزه، قطع اندام و استفاده از پروتز در گاو و گوساله با صدمات غیر قابل درمان عضلانی اسکلتی یا عفونت کاربرد دارد. هر چند پیش ‏آگهی کوتاه مدت قطع اندام خوب است، پیش ‏آگهی طولانی مدت بستگی به تحمل وزن و شرایط نگهداری حیوان دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    74 - مدیریت شکستگی ها در گاو
    نسیم  قائمی فر فائزه علی پور
    وقوع شکستگی های استخوانی یکی از مشکلاتی است که امروزه به کرات در حیوانات رخ می دهد و می تواند آسیب های زیادی را سبب شود. این پدیده به صورت معمول در نشخوارکنندگان از جمله گاو ها بسیار رایج می باشد که این گونه حیوانات اصولا انتخاب های خوبی جهت انجام عمل جراحی در جهت اصلاح چکیده کامل
    وقوع شکستگی های استخوانی یکی از مشکلاتی است که امروزه به کرات در حیوانات رخ می دهد و می تواند آسیب های زیادی را سبب شود. این پدیده به صورت معمول در نشخوارکنندگان از جمله گاو ها بسیار رایج می باشد که این گونه حیوانات اصولا انتخاب های خوبی جهت انجام عمل جراحی در جهت اصلاح شکستگی و بهبود پس از آن می باشند. به طور کلی شکستگی هایی که در نشخوارکنندگان و عموما در دام های بزرگ رخ می دهد از اهمیت بالایی جهت درمان برخوردار هستند زیرا طبق تجربیات با وجود هزینه ای که صرف می شود، درمان این عوارض نتیجه های خوبی را ارائه داده است. شکستگی ها بیشتر اندام های حرکتی خلفی و قدامی حیوانات را درگیر کرده و موارد کمتری از قسمت های دیگر گزارش شده است. انتخاب روش مناسب درمان و کنترل این عوارض تحت تاثیر عوامل متعددی قرار می گیرد اما به صورت کلی عوامل اقتصادی در بیماران می تواند یکی از موثر ترین فاکتور ها جهت انتخاب استراتژی درمانی و کنترلی مناسب تلقی شود. در زمینه اصول مدیریت شکستگی ها مواردی چون توجه به معاینه فیزیکی، جلوگیری از عفونت های ثانویه بعدی و ... قرار می گیرد. به طور کلی از سال 1950 به بعد، استفاده از تثبیت داخلی در درمان شکستگی ها روند افزایشی گرفت. هزینه هایی که جهت تهیه ابزار های تثبیت داخلی شکستگی ها , تهیه عکس های رادیوگراف، دستمزد جراحان , مراقبت های بعد از عمل و … صرف می شود شاید برای صاحب دام قابل توجه باشد به همین علت بایستی قبل از شروع عمل جراحی این مسائل با صاحب دام در میان گذاشته شود. در خصوص اصلاح شکستگی ها با تثبیت خارجی با وجود این که مطالعات زیادی در خصوص استفاده از این روش وجود دارد اما در خصوص استفاده از این سیستم در حیوانات بزرگ مطالعات زیادی در دسترس نیست. در این مقاله به اصول درمان شکستگی ها از نوع تثبیت داخلی و خارجی اشاره شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    75 - جراحات لیگامانی مفصل استایفل در گاو
    زهرا سادات یوسف ثانی احد جعفری رهبار علی زاده محمد علی   صادقی
    لنگش اندام‏های حرکتی خلفی منشا گرفته از مفصل استایفل یکی از عوامل درد و کاهش تولید و حذف از گله در گاو است. استایفل مفصلی بزرگ است که به سه مفصل رانی کشککی و رانی درشت‎نی خارجی و داخلی تقسیم می‏شود. ساختارهای اصلی بافت نرم مفصل استایفل لیگامان‏های جانبی خارجی و داخلی، ل چکیده کامل
    لنگش اندام‏های حرکتی خلفی منشا گرفته از مفصل استایفل یکی از عوامل درد و کاهش تولید و حذف از گله در گاو است. استایفل مفصلی بزرگ است که به سه مفصل رانی کشککی و رانی درشت‎نی خارجی و داخلی تقسیم می‏شود. ساختارهای اصلی بافت نرم مفصل استایفل لیگامان‏های جانبی خارجی و داخلی، لیگامان‏های صلیبی قدامی و خلفی، لیگامان‏های کشککی خارجی، میانی و داخلی و منیسک‏ها هستند که در تثبیت مفصل استایفل و عملکرد آن مشارکت دارند. اختلالات مختلفی شامل شکستگی‏ها، آرتریت و جراحات منیسک‏ها، لیگامان‏های جانبی و صلیبی و ثبیت فوقانی کشکک مفصل استایفل در گاو را تحت تاثیر قرار می‏دهند. مهم‏ترین پیامد جراحات استایفل بیماری تخریب کننده مفصل است. درجات مختلفی از افیوژن مفصل، درد و لنگش، علائم بالینی جراحات استایفل در گاو هستند. تشخیص و درمان لنگش مفصل استایفل ممکن است دشوار باشد. رادیولوژی و اولتراسونوگرافی می‏تواند برای تشخیص جراحات مفصل استایفل در گاو استفاده شود. به دلیل ملاحظات اقتصادی و محدودیت‏های دیگر، کاربرد روش‏های تصویربرداری تشخیصی مانند آرتروسکوپی، توموگرافی کامپیوتری (سی‏‏تی‏ اسکن) و تصویر سازی تشدید مغناطیسی (ام ‏آر آی) رایج نیست. روش‏های جراحی و مدیریت محافظه‏ کارانه برای درمان اختلالات استایفل در گاو استفاده می‏شوند. ارزش اقتصادی گاو، شدت جراحت، در دسترس بودن تجهیزات و تبحر جراح باید برای انتخاب گزینه‏های درمان مورد توجه قرار گیرد. پیش‏آگهی اختلالات استایفل در گاو متغیر است و نوع جراحت، شدت آن، ساختارهای درگیر و جراحات هم‏زمان و همچنین شرایط گاو بستگی دارد. در این مقاله مهم‏ترین جراحات مفصل استایفل، علائم بالینی، تشخیص، درمان و پیش‏آگهی این جراحات در گاو شرح داده می‏شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    76 - درمان های نوین درماتیت آتوپیک سگ‎ها
    جواد خوش نگاه
    درماتیت آتوپیک یک بیماری پوستی شایعِ خارش‎دار و التهابی با زمینه‎ی ژنتیکی و دارای تظاهرات باليني خاص است. پژوهش حاضر با هدف ارتقا دانش و یکپارچه سازی روش‎های درمانی دامپزشکان حیوانات خانگی در ایران صورت گرفته است. پژوهش حاضر به صورت مروری (Review) و بر پایه آخرین به ر چکیده کامل
    درماتیت آتوپیک یک بیماری پوستی شایعِ خارش‎دار و التهابی با زمینه‎ی ژنتیکی و دارای تظاهرات باليني خاص است. پژوهش حاضر با هدف ارتقا دانش و یکپارچه سازی روش‎های درمانی دامپزشکان حیوانات خانگی در ایران صورت گرفته است. پژوهش حاضر به صورت مروری (Review) و بر پایه آخرین به روز رسانی دستورالعمل درمان درماتیت آتوپیک سگ‎ها (زیر نظر کارگروه بیماری‎های آلرژیک حیوانات) و جمع بندی پژوهش‎های نگارنده در ده سال گذشته صورت گرفته است. درمان حمله های حاد درماتیت آتوپیک سگ‎ها سه بخش دارد؛ 1- شناسایی و حذف علل ایجاد و / یا عوامل آلرژی زای تشدید کننده مانند گرده افشانی گیاهان، جرب گرد و غبار (درماتوفاگوئیدس)، پایودرم و درماتیت مالاسزیایی 2- درمان ضدمیکروبی و ارتقای بهبود بهداشت و سلامت پوست و مو مانند تجویز شستشو با یک شامپوی غیرتحریک کننده و ملایم 3-کاهش شدت خارش و و ضایعات پوستی با داروها مانند درمان کوتاه مدت با گلوکوکورتیکوئیدهای موضعی یا خوراکی یا اُکلاسیتینیب یا اینترفرون‎های نوترکیب تزریقی 4- پیشگیری از عود بیماری با ایمنی درمانی توسط آلرژن‎های اختصاصی و تجویز پیشگیرانه‎ی گلوکوکورتیکوئیدهای موضعی درمان‎هایی که تاکنون فاقد کارایی بوده اند: 1- هیچ شاهد قطعی برای اثبات کارایی آنتی هیستامین‎ها در درمان درماتیت آتوپیک فعال در سگ‎ها وجود ندارد. 2- تجویز اسیدهای چرب ضروری خوراکی به دلیل طولانی بودن زمان لازم برای هرگونه اثربخشی مؤثر آنها، در درمان التهاب‎های حاد درماتیت آتوپیک مفید نیست. درمان حمله‎های حاد درماتیت آتوپیک چندوجهی است و برای دستیابی قطعي يا احتمالي به اثر درماني بهينه‎، باید مداخلات درمانی ترکیب شوند. لازم است پيش از طراحي يك برنامه‎ي درماني، كيفيت زندگي سگ‎ها و صاحبانشان و نيز ترجيح نظر صاحب حيوان، در نظر گرفته شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    77 - دررفتگی کشکک در سگ ها
    علیرضا شیخ زاده امین بیغم صادق
    دررفتگی کشکک یکی از مشکلات رایج ارتوپدی در سگ هاست. هم سگ های نژاد کوچک و هم سگ های نژاد بزرگ می توانند درگیر بشوند، همچنین این بیماری در گربه ها نیز ممکن است دیده بشود. دررفتگی به سمت میانی نسبت به سمت جانبی رایج تر است و معمولا در سگ های نژاد کوچک تشخیص داده می شود. د چکیده کامل
    دررفتگی کشکک یکی از مشکلات رایج ارتوپدی در سگ هاست. هم سگ های نژاد کوچک و هم سگ های نژاد بزرگ می توانند درگیر بشوند، همچنین این بیماری در گربه ها نیز ممکن است دیده بشود. دررفتگی به سمت میانی نسبت به سمت جانبی رایج تر است و معمولا در سگ های نژاد کوچک تشخیص داده می شود. دررفتگی کشکک بر اساس شدت تغییرات اتفاق افتاده، به 4 گرید مختلف تقسیم بندی می شود. دررفتگی کشکک یک اختلال مادرزادی یا وابسته به رشد است، اما می تواند بطور ثانویه در اثر ضربه ( که منجر به پاره شدن یا کش آمدن کپسول مفصل و بافت های اطرافی و بی ثباتی رانی-کشککی حاصله) نیز رخ بدهد. تشخیص بر اساس شواهد بالینی بی ثباتی کشکک است، اما تصویربرداری تشخیصی نیز برای بررسی میزان بدشکلی های استخوانی و همچنین تعیین مناسب ترین روش درمان نیاز است. علائم بالینی می تواند از یک سگ تا سگ دیگر تفاوت داشته باشد و صرفا تا حدودی مرتبط با میزان بد شکلی های استخوانی همزمان می باشد. لنگش می تواند پیوسته یا متناوب باشد. درمان جراحی شامل تکنیک هایی است که در بافت نرم و بافت استخوانی قابل انجام می باشد، اما در بیشتر کیس ها ترکیبی از هر دو روش برای اصلاح دررفتگی بکار برده می گردد. نرخ مشکلات بعد از عمل معمولا پایین است و از جمله متداول ترین مشکلات بعد از عمل دررفتگی مجدد و همچنین مشکلات مربوط به ایمپلنت می باشد. پیش آگهی درمان بطور کلی مطلوب است و در عمده بیماران، بعد از عمل، اندام به فعالیت طبیعی خود باز میگردد. این مقاله به توصیف دررفتگی کشکک در سگ ها، شامل تظاهر بالینی، تشخیص و گزینه های درمانی موجود می پردازد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    78 - مروری بر بیماری های ارتوپدی سگ ها و گربه های جوان
    عارف  قشقایی امین بیغم صادق
    بیماری‌های ارتوپدی حیوانات جوان، سیستم اسکلتی-عضلانی نابالغین را متأثر می‌کند و بیشتر این بیماری‌ها را می‌توان در روندهای پاتولوژیک (مانند بیماری‌ها، سموم، تغذیه نامناسب، تروما) در این دوره ردیابی کرد. این بیماری‌ها مربوط به استخوان-ها و مفاصل در طول رشد اسکلتی پس از زا چکیده کامل
    بیماری‌های ارتوپدی حیوانات جوان، سیستم اسکلتی-عضلانی نابالغین را متأثر می‌کند و بیشتر این بیماری‌ها را می‌توان در روندهای پاتولوژیک (مانند بیماری‌ها، سموم، تغذیه نامناسب، تروما) در این دوره ردیابی کرد. این بیماری‌ها مربوط به استخوان-ها و مفاصل در طول رشد اسکلتی پس از زایمان، عمدتاً در 26 هفته اول زندگی، شروع و ایجاد می‌شوند. این گروه از شرایط پاتولوژیک سگ های جوان و گربه ها از جمله بیماری های ارتوپدی مادرزادی و نوزادی، شامل بیماری هایی هستند که در دوره پیش از تولد یا در 3 تا 4 هفته اول زندگی رخ می دهد. در دوره رشد، مورفولوژی مفاصل تکامل می یابد استخوان ها نیز بالغ شده و به طول و شکل خود در حیوان بالغ می رسند. بیماری‌های ارتوپدی حیوانات جوان انحرافات این فرآیند های منظم هستند. این بیماری‌ها یک مشکل شایع در سگ‌ها و گربه‌ها هستند که می‌توانند درد و عدم راحتی قابل توجهی را ایجاد کنند. این بیماری‌ها می‌توانند استخوان‌ها، غضروف و مفاصل حیوانات جوان را تحت تأثیر قرار دهند و باعث لنگش، سفتی و مشکل در حرکت شوند. تشخیص زودرس و درمان برای کسب نتیجه موفق در این بیماری‌ها بسیار حائز اهمیت است. کلینیسین دامپزشک باید از نشانه‌ها و علائم این بیماری‌ها، شامل لنگش، درد مفاصل، تورم و مشکل در حرکت، آگاه باشد. آزمایش‌های تشخیصی مانند رادیوگرافی و آزمایش خون می‌توانند به تأیید تشخیص کمک کنند. با توجه نوع بیماری گزینه های درمانی متفاوت است و می تواند شامل داروها، جراحی یا مداخلات دیگر بوده و حتی ممکن است غیر قابل درمان باشند. پیشگیری نیز در کاهش خطر بیماری‌های ارتوپدی سگ‌ها و گربه‌ها جوان مهم است، با جلوگیری از جفت گیری و عقیم سازی حیوانات دارای اختلالات ژنتیکی می توان از ابتلا نسل بعدی به بیماری های ژنتیکی پیشگیری کرد. تغذیه، ورزش و مدیریت وزن مناسب نیز می‌تواند به توسعه سالم استخوان و مفصل در حیوانات جوان کمک کند. چکاپ های دوره‌ای دامپزشک نیز می‌تواند به شناسایی مشکلات بالقوه در زمان مناسب کمک کند و به مداخلات و درمان سریع منجر شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    79 - مروری بر ساختار و مکانیسم‌های آسیب و ترمیم تاندون در حیوانات کوچک
    فاطمه  ایرجی ابوتراب طباطبایی نایینی
    تاندون‌ ها بافت‌ های همبند نرمی هستند که از رشته‌های کلاژن موازی در یک ماتریکس خارج سلولی تعبیه شده‌اند. این ساختار سازمان یافته به تاندون ها اجازه می دهد تا نیروهای زیادی را بین ماهیچه و استخوان تحمل کرده و انتقال دهند. تاندون ها حاوی 86 درصد کلاژن، 1 تا 5 درصد پروتئوگ چکیده کامل
    تاندون‌ ها بافت‌ های همبند نرمی هستند که از رشته‌های کلاژن موازی در یک ماتریکس خارج سلولی تعبیه شده‌اند. این ساختار سازمان یافته به تاندون ها اجازه می دهد تا نیروهای زیادی را بین ماهیچه و استخوان تحمل کرده و انتقال دهند. تاندون ها حاوی 86 درصد کلاژن، 1 تا 5 درصد پروتئوگلیکان و 2 درصد الاستین هستند که وزن خشک محاسبه می شود و آب مسئول 60 تا 80 درصد وزن مرطوب کل تاندون است. خونرسانی و تعداد سلول محدود ، ترمیم تاندون را چالش برانگیز و کند میکند. بهبودی تاندون را می توان تا حد زیادی به 3 مرحله تقسیم کرد، مراحل ترمیم، التهاب و بازسازی. مرحله التهابی اولیه تقریباً بلافاصله پس از آسیب تاندون رخ میدهد که حدود 24 ساعت طول میکشد گلبولهای قرمز، پلاکتها و سلولهای التهابی (مثلاً: نوتروفیلها، مونوسیتها و ماکروفاژها) به محل زخم مهاجرت میکنند و با فاگوسیتوز محل را از مواد نکروزه پاک میکنند. در طول مرحله تکثیر، یک ماتریکس بهم ریخته از بافت گرانولاسیون در محل آسیب وجود دارد. از نظر بافتشناسی، انواع سلولهای غالب، فیبروبلاستها همراه با تعداد کمتری از ماکروفاژها و ماستسلها هستند. از نظر بافت‌شناسی، اندازه فیبروبلاست‌ها کاهش یافته و سنتز ماتریکس آنها را کند کرده‌اند و رشته‌های کلاژن شروع به جهت‌گیری طولی خود در امتداد تاندون میکند. در مرحله بازسازی تغییرات در بافت ترمیمشده را می‌توان با چشم غیرمسلح مشاهده کرد زیرا اسکار قرمز قبلی اکنون صورتی و شفاف می‌شود و اتصالی بین دوانتهای آن ایجاد می‌کند با این حال، در بسیاری از مطالعات نشان داده شدهاست که تاندون التیامیافته بیش از یک سال طول میکشد تا به استحکام عملکردی بافت آسیب ندیده نزدیک شود. اگرچه استحکام کششی تاندون در حال بهبود با گذشت زمان بهبود می‌یابد، اما به سطح بافت سالم و صدمه‌نخورده نمی‌رسد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    80 - غضروف و ترمیم غضروف در سگ ها و گربه ها
    ایمان  فرهنگ نیا
    بافت غضروف به عنوان بافت ضربه گیر و تسهیل کننده حرکت استخوان و مفاصل بدن نقش دارد؛ به همین دلیل آسیب بافت غضروفی میتواند عملکرد طبیعی و مناسب اندام را تحت تاثیر قرار دهد. غضروف بر اساس نوع رشته‌های موجود در بافت‌زمینه‌ای و همینطور درصد ترکیب آنها، به انواع مختلفی تقسیم چکیده کامل
    بافت غضروف به عنوان بافت ضربه گیر و تسهیل کننده حرکت استخوان و مفاصل بدن نقش دارد؛ به همین دلیل آسیب بافت غضروفی میتواند عملکرد طبیعی و مناسب اندام را تحت تاثیر قرار دهد. غضروف بر اساس نوع رشته‌های موجود در بافت‌زمینه‌ای و همینطور درصد ترکیب آنها، به انواع مختلفی تقسیم می‌شود که هرکدام ویژگی‌های عملکردی متفاوتی دارند. غضروف ‌شفاف معمول‌ترین و فراوان‌ترین نوع غضروف است که سرشار از کلاژن نوع ΙΙ و پروتئوگلیکان می‌باشد. غضروف ‌الاستیک که به آن غضروف ‌زرد نیز گفته می‌شود، از انعطاف‌پذیری و اتساع‌پذیری بیشتری برخوردار است. در ساختار ماتریکس این غضروف، علاوه بر رشته‌های کلاژن نوع ΙΙ، مقدار زیادی رشته‌های الاستیک نیز حضور دارند. در واقع حضور همین رشته‌های الاستیک، عامل توانایی این نوع غضروف در تغییر شکل و بازگشت به حالت اولیه می‌باشد. غضروف ‌فیبری که غضروف‌ سفید نیز می‌نامند، سخت‌ترین نوع غضروف می‌باشد. ویژگی بارز این نوع غضروف، تحمل وزن بالا می‌باشد. غضروف ‌فیبری حاوی رشته‌های کلاژن ریزی است که در بین لایه‌های ماتریکس پراکنده شده‌اند، اما بین دسته‌های کلاژن فاصله وجود دارد. قدرت ترمیمی بافت غضروفی بسیار محدود بوده و ترمیم این بافت پس از آسیب، همواره با چالش ها و مشکلاتی همراه می باشد. آسیب غضروف مفصلی به عنوان یکی از مهمترین چالش های جراحان ارتوپد مطرح می باشد و همچنان تلاش برای یافتن راه مناسب برای ترمیم حداکثری این بافت، ادامه دارد. امروزه روش های مختلفی برای درمان آسیب غضروف مفصلی بکار گرفته می شود اما در هیچکدام از روش ها ترمیم کامل و بازگشت تمامیت بافتی غضروف مفصلی حاصل نمیگردد. روش های جراحی به دو دسته، ترمیمی و بازسازی تقسیم می شوند. در روش های ترمیمی، بدن تحریک می شود تا در ناحیه ضایعه، بافت ترمیمی جایگزین بسازد. اما در روش های بازسازی، با کمک گرفتن از پیوندهای مختلف، محل ضایعه با بافت غضروفی بازسازی می شود. هدف از این مقاله، مروری بر ساختار غضروف و روش های ترمیم غضروف مفصلی می باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    81 - تثبیت کننده های اسکلتی خارجی در دام کوچک
    حمیدرضا  مسلمی نوید احسانی پور فائزه عمارلو
    تثبیت کننده های اسکلتی خارجی به عنوان یک از روش های جراحی ارتوپدی هستند که برای درمان شکستگی های باز یا بسته در استخوان های بلند، جوش دادن مفاصل، افزایش طول استخوان و ناهنجاری های مادرزادی استفاده می شوند. تثبیت کننده اسکلتی خارجی وسیله اي است که در خارج عضو قرار داده چکیده کامل
    تثبیت کننده های اسکلتی خارجی به عنوان یک از روش های جراحی ارتوپدی هستند که برای درمان شکستگی های باز یا بسته در استخوان های بلند، جوش دادن مفاصل، افزایش طول استخوان و ناهنجاری های مادرزادی استفاده می شوند. تثبیت کننده اسکلتی خارجی وسیله اي است که در خارج عضو قرار داده می شود و با استفاده از پین هایی که در قطعات شکسته استخوان قرار می دهند شکستگی را جا انداخته و بی حرکت می نمایند و سپس وضعیت پین ها را با اتصال به یک چهارجوب و با استفاده از پیچ و مهره هایی ثابت می کنند و بدین ترتیب قطعات شکسته در امتداد صحیح خود ثابت می شوند. اگر چه فیکساتور ها از لحاظ ظاهری و بیومکانیکی در طول زمان بسیار تغییر کرده اند اما دارای اصول و کارکرد یکسانی هستند. به گونه ای که این فیکساتور ها از یک پین یا سیم های نازک از جنس استیل ضد زنگ تشکیل شده اند که داخل پوست فرو رفته و به استخوان می رسد. این فیکساتور ها بر اساس ساختار هندسی پیکره و قالب انواع مختلفی دارند که شامل فیکساتور های خطی، دایره ای و هیبریدی می -باشد. ساده ترین و پرکاربرد ترین نوع فیکساتور های اسکلتی خارجی، فیکساتور های خطی هستند. استفاده از این روش ها نسبت به روش های دیگر دارای مزایایی از جمله پایدارکردن شکستگی استخوان با فاصله از محل صدمه، عدم وجود گچ، حرکت راحت بیمار، دخالت مفصل به میزان کم می باشد. شل شدن زودرس پین ها، شایع ترین عارضه است که سبب درد، التهاب و ترشح از مجرای پین می شود. این فیکساتورها یک مدل درمانی چندوجهی و موثر است، اما نیاز به مراقبت دقیق در طول دوره درمان دارد. قبل از تصمیم گیری برای استفاده از فیکساتورهای خارجی، باید امکان رعایت دستورالعمل های مراقبت پس از عمل توسط صاحبان بیمار و حیوانات خانگی در نظر گرفته شود. در این مقاله به بررسی انواع فیکساتور های اسکلتی خارجی و مدیریت آنها بعد از جراحی و عوارض آن پرداخته می شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    82 - مروری بر روش های کواپتاسیون خارجی در دام های کوچک
    پوریا الماسی ابوتراب طباطبایی نایینی
    تثبیت خارجی توسط کواپتاسیون به معنای استفاده از گچ‌ها، آتل‌ها، بانداژها و اسلینگ ها برای بی حرکت کردن اندام آسیب دیده است. این روش ها اگر درست بکار روند به شکل تقریبی اندامی که روی آن اعمال می شوند هستند و تثبیت پایدار قطعات استخوان را بدون نیاز به ایمپلنت های جراحی در چکیده کامل
    تثبیت خارجی توسط کواپتاسیون به معنای استفاده از گچ‌ها، آتل‌ها، بانداژها و اسلینگ ها برای بی حرکت کردن اندام آسیب دیده است. این روش ها اگر درست بکار روند به شکل تقریبی اندامی که روی آن اعمال می شوند هستند و تثبیت پایدار قطعات استخوان را بدون نیاز به ایمپلنت های جراحی در محل شکستگی فراهم می کنند. تثبیت خارجی آسیب های ارتوپدی در دامپزشکی مزایای قابل توجهی نسبت به تثبیت باز(open fixation) و تثبیت داخلی(internal fixation) دارد. در بیشتر موارد، آسیب های بافتی و عروقی، خطر عفونت و هزینه استفاده از آن می تواند بسیار کمتر از مداخلات جراحی باشد. موفقیت درمان بستگی به انتخاب روش درمانی مناسب برای بیمار دارد. روش های تثبیت موقت معمولاً برای پیشگیری از ادم، تسکین درد، کاهش آسیب بعدی به بافت نرم، محافظت از زخم در برابر آلودگی بیشتر، جلوگیری از تبدیل شکستگی‌های بسته به شکستگی‌های باز و تثبیت شکستگی در حیواناتی که بصورت حاد آسیب دیده اند کاربرد دارد. در دامپزشکی انواع مختلفی از کواپتاسیون خارجی برای ایجاد بهترین تثبیت خارجی آسیب ها در دسترس است، پس برای فعالین این حوزه ضروری است که با روش های مختلف و موارد استفاده از آن ها آشنایی کافی داشته باشند.به عنوان یک قانون کلی کواپتاسیون خارجی روشی قابل قبول برای ترمیم شکستگی در بیماران جوان (کمتر از 1 سال) است زیرا سریعتر بهبود می یابند. کواپتاسیون خارجی به بهترین وجه نیروهای خمشی روی شکستگی های دیستال را خنثی می کند و نیاز به تثبیت مفصل بالا و زیر شکستگی دارد؛ بنابراین، کواپتاسیون دارای معایبی از جمله بی حرکتی طولانی مدت اندام است که خود می تواند باعث آتروفی شدید ناشی از "آتروفی عدم استفاده(disuse atrophy)" و احتمالا "بیماری شکستگی(fracture disease)" شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    83 - معاینه ارتوپدی اندام خلفی در دام کوچک
    حمیدرضا  مسلمی مهشید  فرمند
    لنگش یک مشکل رایج در حیوانات کوچک است. در بیشتر موارد، اندام آسیب دیده شناسایی می شود، اما منشاء دقیق آن در اندام می تواند نامشخص و چالش برانگیز باقی بماند. معاینه ارتوپدی نقش مهمی در تعیین محل لنگش، تشخیص علت و یافتن درمان مناسب دارد. تشخیص زود هنگام مشکلات اسکلتی- عضل چکیده کامل
    لنگش یک مشکل رایج در حیوانات کوچک است. در بیشتر موارد، اندام آسیب دیده شناسایی می شود، اما منشاء دقیق آن در اندام می تواند نامشخص و چالش برانگیز باقی بماند. معاینه ارتوپدی نقش مهمی در تعیین محل لنگش، تشخیص علت و یافتن درمان مناسب دارد. تشخیص زود هنگام مشکلات اسکلتی- عضلانی، برای بکارگیری درمان مناسب یا استفاده از روش های پیشگیرانه در اوایل پیشرفت بیماری، حیاتی است. معاینه کامل ارتوپدی باید برای هر بیمار با علائم ناهنجاری های اسکلتی عضلانی انجام شود. یک رویکرد سیستماتیک در معاینه ارتوپدی برای اطمینان از ارزیابی تمام ساختارها و از دست نرفتن بخشی از آن مهم است. هدف از معاینه ارتوپدی ارزیابی بیمار از نظر وجود یا عدم وجود بیماری و شناسایی علت ایجاد آن است. معاینه ارتوپدی شامل اخذ تاریخچه، مشاهده راه رفتن، تحلیل و ارزیابی گام و معاینه بالینی بیمار می باشد. قبل از شروع معاینه بالینی، سابقه لنگش، تشخیص و درمان های قبلی و میزان تأثیر آنها، وجود هر بیماری سیستمیک دیگر و رژیم غذایی باید ثبت شود. همچنین زمان شروع و علل احتمالی لنگش و زمان پیشرفت آن، به تشخیص بهتر کمک می کند. مشاهده راه رفتن بیمار با سرعت های مختلف و از جهت های متفاوت بسیار مهم است. مشاهده بالا و پایین رفتن بیمار از پله و سطح شیب دار نیز می تواند مفید باشد. درک حرکت و راه رفتن برای تشخیص بسیاری از مشکلات اسکلتی- عضلانی و عصبی ضروری است. قبل از هر گونه معاینه ارتوپدی یا عصبی، ارزیابی راه رفتن باید انجام شود. ارزیابی راه رفتن می تواند برای روشن ساختن این نکته که کدام اندام تحت تاثیر قرار گرفته، مفید باشد. در نهایت اقدام به انجام معاینه بالینی ارتوپدی در حیوان می شود. در این مقاله به نحوه معاینه بالینی سیستماتیک در اندام حرکتی خلفی پرداخته می شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    84 - روش¬های تثبیت داخلی شکستگی¬های استخوان در دام¬های کوچک
    آرین پورامین سیف الله دهقانی ناژوانی
    شکستگی استخوان ها در سگ ها و گربه ها معمولا جزء مواردی است که در کلینیک می بینیم و با آن سر و کار داریم. در حالی که معمولا شکستگی‌ها پس از یک حادثه آسیب‌زا مانند برخورد با ماشین یا افتادن از ارتفاع رخ می‌دهند، برخی از شکستگی‌ها به دنبال ضعیف شدن پاتولوژیک استخوان رخ می‌ چکیده کامل
    شکستگی استخوان ها در سگ ها و گربه ها معمولا جزء مواردی است که در کلینیک می بینیم و با آن سر و کار داریم. در حالی که معمولا شکستگی‌ها پس از یک حادثه آسیب‌زا مانند برخورد با ماشین یا افتادن از ارتفاع رخ می‌دهند، برخی از شکستگی‌ها به دنبال ضعیف شدن پاتولوژیک استخوان رخ می‌دهند که با برخی شرایط نئوپلاستیک مانند استئوسارکوم دیده می‌شود. اهداف اصلی تثبیت شکستگی ها؛ بی حرکت سازی قطعات شکستگی، ترمیم سریع استخوان آسیب دیده، بازگشت تحرک اولیه و عملکرد کامل اندام آسیب دیده و ثبات برای تحمل وزن توسط اندام حرکتی آسیب دیده می باشد. تمام روش‌های تثبیت داخلی و خارجی که امکان حرکت بین قطعه ای قابل‌توجهی را تحت تحمل وزن فراهم می‌کنند، به عنوان تثبیت انعطاف‌پذیر در نظر گرفته می‌شوند. نکته قابل توجه در تثبیت شکستگی ها این است که امکان ترمیم وجود داشته باشد یعنی خون رسانی به محل حفظ شود و تثبیت آنقدر سفت نشود که منجر به تاخیر در جوش خوردگی استخوان شود. جا اندازی باز و تثبیت داخلی برای بازگرداندن آناتومی استخوان و تحرک اولیه و برای غلبه بر محدودیت‌هایی که هنگام درمان شکستگی‌ها با کشش اسکلتی یا بی‌حرکتی گچ گرفته می‌شوند، استفاده شده است. هدف اصلی تثبیت داخلی دستیابی سریع و در صورت امکان عملکرد کامل اندام آسیب دیده با توانبخشی سریع بیمار است. انتخاب روش تثبیت داخلی بر اساس طبقه بندی شکستگی، استخوان آسیب دیده، آسیب های همزمان، شکستگی باز در مقابل بسته و البته نیروهایی است که با روش تثبیت خنثی می شوند. ایمپلنت های تثبیت داخلی از جنس استیل ضد زنگ هستند و شامل؛ پین داخل مدولای استخوان، سیم ارتوپدی، پیچ و پلاک می باشند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    85 - معاینه ارتوپدی اندام قدامی در دام کوچک
    حمیدرضا  مسلمی نوید احسانی پور فائزه عمارلو
    لنگش یک مشکل شایع در طب حیوانات کوچک است. از آنجایی که حیوانات به خصوص سگ ها، بیشتر وزن خود را توسط اندام-های قدامی تحمل می کنند، معاینه اندام حرکتی قدامی ضروری بنظر می رسد. تشخیص و درمان لنگش در اندام قدامی اغلب می-تواند چالش برانگیز باشد. بیماران، معمولاً درد آشکاری ر چکیده کامل
    لنگش یک مشکل شایع در طب حیوانات کوچک است. از آنجایی که حیوانات به خصوص سگ ها، بیشتر وزن خود را توسط اندام-های قدامی تحمل می کنند، معاینه اندام حرکتی قدامی ضروری بنظر می رسد. تشخیص و درمان لنگش در اندام قدامی اغلب می-تواند چالش برانگیز باشد. بیماران، معمولاً درد آشکاری را در ملامسه نشان نمی دهند بنابراین تشخیص ضایعه به راحتی امکان پذیر نمی باشد. بررسی علت لنگش و مکان‌های آناتومیکی ضایعه، بر اساس سن، نژاد و سبک زندگی حیوان متفاوت است. بنابراین، معاینه سیستماتیک ارتوپدی برای اطمینان از ارزیابی تمام ساختارها و از دست نرفتن بخشی از آن مهم است. معاینه ارتوپدی شامل اخذ تاریخچه، مشاهده راه رفتن، تحلیل و ارزیابی گام و معاینه بالینی بیمار می باشد. در ابتدا سابقه لنگش، تشخیص و درمان های قبلی و میزان تأثیر آنها، وجود هر بیماری سیستمیک دیگر و رژیم غذایی باید ثبت شود. ارزیابی راه رفتن بیمار در سطوح صاف و شیب دار و با سرعت های مختلف به فهمیدن اینکه کدام اندام حرکتی دچار لنگش شده است، کمک می-نماید. مطالعه و تجزیه تحلیل حرکت حیوان اقدام بسیار مهمی در تعیین هرگونه آسیب و ناهنجاری اندام محسوب می شود به گونه ای که هر نوع راه رفتن غیر طبیعی لنگش نامیده می شود که می تواند ناشی از آسیب های عصبی یا اسکلتی-عضلانی نظیر نقایص ارثی، مادرزادی، رشدی، تروما و عفونت در آن اندام باشد. در نهایت اقدام به انجام معاینه بالینی ارتوپدی در حیوان می شود. معاینات ارتوپدی اندام ها باعث ایجاد درد در حیوانات سالم نمی‌گردد بنابراین بروز درد در معاینه، نشانه هایی را در مورد محل ضایعه بیان می کند. ابتدا سمت طبیعی و به نظر سالم را بررسی نموده تا حیوان آرام شود و پاسخ های فردی به معاینات خاص مشخص گردد. بنابراین در این مقاله به نحوه معاینه بالینی سیستماتیک در اندام حرکتی قدامی پرداخته می شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    86 - مقاله کوتاه: روند ترمیم ضایعات استخوانی و شکستگی به همراه روش‌ها و درمان مؤثر بر آن
    هانیه  یابنده عبدالحمید میمندی پاریزی علیرضا شیخ زاده
    ترمیم شکستگی شامل تکثیر و تمایز چندین نوع بافت در یک توالی و به دنبال آن بازسازی است. همه این فرایندها ممکن است تحت‌تأثیر داروها قرار گیرند. برخی داروها می‌توانند روی تکثیر بافت کالوس اولیه، برخی دیگر بر تمایز سلول‌های غضروفی یا استئوبلاست، تشکیل مویرگ‌ها، حساسیت به ورو چکیده کامل
    ترمیم شکستگی شامل تکثیر و تمایز چندین نوع بافت در یک توالی و به دنبال آن بازسازی است. همه این فرایندها ممکن است تحت‌تأثیر داروها قرار گیرند. برخی داروها می‌توانند روی تکثیر بافت کالوس اولیه، برخی دیگر بر تمایز سلول‌های غضروفی یا استئوبلاست، تشکیل مویرگ‌ها، حساسیت به ورودی مکانیکی و غیره تأثیر بگذارد؛ بنابراین موضوع داروها و ترمیم شکستگی نه‌تنها شامل داروشناسی و ارتوپدی می‌شود، بلکه دامنه وسیعی را نیز شامل می‌شود. گام‌های ترمیم استخوانی بعد از آسیب استخوانی شامل: گام اول مرحله تورم، گام دوم ترمیم استخوان اولیه (طی 4 تا 21 روز بعد، دور استخوان شکسته کال ایجاد می‌شود. این مرحله، ماده‌ای به اسم کلاژن به‌تدریج جای لخته خون را می‌گیرد)، گام سوم ترمیم استخوان ثانویه (تقریباً دو هفته بعد از شکستگی، سلول‌هایی به اسم استئوبلاست دست‌به‌کار می‌شوند. این سلول‌ها باعث جوش‌خوردن استخوان جدید می‌شوند و مواد معدنی موردنیاز برای استحکام استخوان را تأمین می‌کنند) و گام چهارم مرحله بازسازی (این مرحله سلول‌هایی به نام استئوکلاست تغییر و تعدیل موردنیاز را انجام می‌دهند. این سلول‌ها هر استخوان اضافه‌ای را که در این مرحله ترمیم شکل‌گرفته تجزیه می‌کنند تا شکل استخوان به حالت عادی برگردد). امروزه در ارتوپدی دامپزشکی و انسانی برای تحریک التیام شکستگی‌ها، سرعت‌بخشیدن به اتصال مفصلی و ترمیم نقیصه‌های استخوانی از پیوند استخوانی خودی یا غیر خودی استفاده می‌شود. استخوان پیوندی خودی علاوه بر مواد تحریک‌کننده التیام، حاوی سلول‌هایی است که واکنش‌های ایمنی را تحریک نمی‌کند و باعث انتقال بیماری‌های مسری نمی‌شود. در حال حاضر باتوجه‌به مشکلاتی که پیوند خودی استخوانی دارد، تمایل برای استفاده از پیوند استخوانی غیرخودی مثل آلوگرافت و زنوگرافت بیشتر شده است. هیدروکسی آپاتایت سینتیک، تری کلسیم فسفات و ترکیب هر دوی آن‌ها ازجمله مواد متداول برای پیوند استخوان هستند. هیدروکسی آپاتیت به‌عنوان داربست جهت رشد سلول‌های استخوان‌ساز کار می‌کند تارانتولا کوبنسیس عصاره‌ای است که به شکل وسیعی در درمان تومورها، آبله‌ها، سپتی سمی و بیماری‌های توکسمیک مورداستفاده قرار می‌گیرد. همچنین از دیگر موادی که به‌عنوان جایگزین استفاده می‌شود، پس از کاشت در محل ضایعات استخوانی، باعث القای تمایز سلول‌های مزانشیمی متمایزنشده موجود در محل ضایعه به سلول‌های غضروفی و یا سلول‌های استخوانی نابالغ و سرانجام ترمیم موفقیت‌آمیز نقایص می‌شوند. پرونده مقاله