• فهرست مقالات نیلوفر  صیدی

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - جایگاه پلاسمای غنی از پلاکت(PRP) در درمان استئوآرتریت سگ سانان
    نیلوفر  صیدی علی قشقایی
    استئوآرتریت بیماری دژنراتیو مفصل است که همراه با کاهش تدریجی ماتریکس خارج سلولی درغضروف مفصلی و استخوان و از دست دادن عملکرد مفصل می¬باشد. این بیماری در طیف وسیعی از حیوانات، منجمله در سگ¬سانان گزارش شده است. در طی سالیان متمادی روش¬های درمانی مختلف و متنوعی برای بیماری چکیده کامل
    استئوآرتریت بیماری دژنراتیو مفصل است که همراه با کاهش تدریجی ماتریکس خارج سلولی درغضروف مفصلی و استخوان و از دست دادن عملکرد مفصل می¬باشد. این بیماری در طیف وسیعی از حیوانات، منجمله در سگ¬سانان گزارش شده است. در طی سالیان متمادی روش¬های درمانی مختلف و متنوعی برای بیماری معرفی و بکار گرفته شده است. هدف این نوشتار بررسی جایگاه پلاسمای غنی از پلاکت (PRP) در درمان استئوآرتریت سگ¬سانان می¬باشد. پی¬آر¬پی پلاکت¬های تغلیظ شده حاصل از پلاسمای خون خود حیوان است که می¬توان آن را در محل آسیب¬¬دیده تزریق کرد و یا به¬صورت لخته فیبرینی غنی از پلاکت (PRFC) به-عنوان داربست و منبعی برای آزاد سازی فاکتورهای رشد استفاده نمود. این فاکتورهای رشد بیان سیتوکین¬های التهابی را کاهش می¬دهند و به¬علاوه تکثیر و تمایز سلول¬ها را تحریک می¬کنند. استفاده از PRP در دامپزشکی در درمان آسیب¬های تاندون/لیگامنت و استئوآرتریت گزارش شده که اکثر موارد مربوط به اسب بوده است و شواهد در مورد استفاده از PRP در سگ-سانان اندک است و نتایج متناقضی هم در استفاده از آن گزارش شده است. به¬همین جهت نیاز به مطالعات بیشتری در این زمینه وجود دارد. به¬طور خلاصه، به¬نظر می رسد PRP در درمان برخی از شرایط ارتوپدی، ایمن و بالقوه مفید باشد. داده¬های آزمایشگاهی و نتایج بالینی در سایر گونه¬ها دلگرم کننده است. بنابراین هرچند با توجه به شواهد موجود، پیش¬بینی استفاده بالینی PRP در استئوآرتریت سگ¬سانان چندان آسان نیست ولی می¬تواند امیدوارکننده باشد. پرونده مقاله