• صفحات نشریه

  شماره های پیشین

 • صاحب امتیاز
  انجمن جراحی دامپزشکی ایران
  مدير مسئول
  سردبیر
  مدیر داخلی
  هیئت تحریریه
  شاپا:0
  شاپا الکترونیکی:0
  پست الکترونیک
  Eltiam.ivsa@gmail.com
  آدرس
  مشهد، بزرگراه آسیایی، روبروی بیمارستان رضوی، بیمارستان و پلی کلینیک تخصصی دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد
  تلفن
  05136579430

  نمایه شده در

  اخبار نشریه(آرشیو خبر)

  محورهای موضوعی