• صفحه اصلی
  • بررسی تاثیر انواع مختلف کانولا و همچنین اندازه ی اولیه ی برش, بر روی پوست و بافت های زیرین آن طی جراحی های لاپاروسکوپیک در مدل حیوانی سگ

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400122636307 بازدید : 355 صفحه: 35 - 43

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط