• راهنمای نگارش مقالات

  راهنمای نگارش مقاله

  مقاله ارسالی پیش از این در مجله دیگری به چاپ نرسیده و یا هم زمان برای مجله دیگری ارسال نشده باشد. کلیه مقالات باید به زبان فارسی و مطابق با آیین نگارش فارسی نوشته شوند. تا حد امکان از به کار بردن کلماتی لاتینی که معادل فارسی مناسب و رسا دارند، خودداری شود و در صورت عدم وجود معادل مناسب، واژه اصلی به زبان انگلیسی در پرانتز نوشته شود. با توجه به این نکته که هدف این مجله ، بالا بردن سطح دانش وآگاهی دانشجویان و دامپزشکان عمومی به عنوان بخش گسترده ای از مخاطبان است، لذا سعی شود تا متن مقاله ساده، روان و همراه با تصاویر مناسب باشد.لازم به ذکر است که برای انتشار و داوری مقالات هزینه ای دریافت نمی گردد. 

  پیکره اصلی مقاله: مقالات در قالب صفحه A4 با رعایت فاصله 15/1 بین خطوط و با فاصله 2 سانتی متر از حاشیه های جانبی و با قلم بی نازنین (فونت 16 برای عنوان مقاله، فونت 11 جهت اسم نویسنده/ نویسندگان و درجه علمی ایشان، فونت 14 برای عناوین داخل متن و فونت 12 برای متن اصلی) به صورت تک ستونی در برنامه Microsoft word تایپ شود. واژه های انگلیسی داخل متن مقاله با قلم Calibri تایپ شود (از آوردن این دسته از کلمات به صورت پانویس خودداری فرمایید و کلمه را در داخل پرانتز در جلوی کلمه ی مورد نظر بنویسید). مقاله ارسالی حداقل 2000 و حداکثر مشتمل بر 6000 کلمه شود که جداول ، نمودارها و زیر نویس عکس ها را شامل نمی شود. مقاله باید شامل مقدمه ای که به شکل مختصر اشاره به موضوع کلی دارد، باشد. همچنین متن مقاله نیز شامل پاراگراف هایی با عناوین مناسب با توجه به موضوع باشد. در انتهای مقاله نیز پاراگرافی به جمع بندی مقاله اختصاص داده شود.. مقاله در 2 نسخه شامل یک نسخه word  و یک نسخه pdf از طریق سامانه دریافت مقالات به نشانی www.eltiamjournal.ir ارسال گردد. 

  خلاصه مقاله: حداکثر در 350 کلمه تنظیم گردد که حاوی مقدمه، مواد و روش کار، نتایج و بحث مختصرباشد. خلاصه باید با حداقل 3 و حداکثر 6 کلمه کلیدی خاتمه یابد. خلاصه مقاله  به دو زبان فارسی و انگلیسی تنظیم گردد.

  صفحه اول مقاله: عنوان، نام نویسنده یا نویسندگان، درجه علمی و سمت دانشگاهی به همراه پست الکترونیکی ایشان نوشته شود. نویسنده مسئول با علامت ستاره مشخص شود. این اطلاعات به زبان انگلیسی و فارسی در متن اصلی مقاله آورده شود. 

  عکس ها: در فایلی جدا از متن مقاله و مطابق با شماره داخل متن ذخیره شوند. عکس ها باید دارای وضوح 300dpi باشند و بافرمت jpeg   یا gif ارسال شوند.

  "نامه به سردبیر و تعهد نامه چاپ مقاله" به همراه "فرم تعارض منافع": به شکل جداگانه باید تنظیم شده و ارسال گردد. این فرم ها را می توانید از پایین همین صفحه دانلود کنید.

  منبع نویسی: از فرمت ونکوور در نرم افزارهای مدیریت منابع مانند Endnote پیروی می کند. منابع در متن باید داخل پرانتز ذکر شده،  در صورت ذکر بیش از یک منبع شماره ها با کاما از یکدیگرجدا گردد.

  نمونه منبع نویسی از مجله چاپی:

  برای همه نویسندگان: نام خانوادگی، حرف اول و دوم نام کوچک (کپیتال) هر یک با کاما از دیگری جدا شود. عنوان مقاله، عنوان اختصاری مجله، سال انتشار، دوره (جلد): شماره صفحات. مثال

   

  Ghotoorlar SM, Ghamsari SM, Nowrouzian I, Ghidary SS. Lameness scoring system for dairy cows using force plates and artificial intelligence. Veterinary Record. 2012;170(5):126

  نمونه منبع نویسی ازکتاب با بیش از 6 نویسنده:

  برای شش نویسنده اول: نام خانوادگی حرف اول و دوم نام کوچک (کاپیتال) هریک با کاما از دیگری جدا شود و .et al عنوان کتاب. محل انتشار: ناشر، سال انتشار. مثال

  Tranquilli WJ, Thurmon JC, Grimm KA. Lumb and Jones' veterinary anesthesia and analgesia: John Wiley & Sons; 2013

  درمورد سایر استناد ها می توانید از فرمت منبع نویسی ونکوور در نرم افزارهای مدیریت منابع مانند Endnote بهره بگیرید.

  دانلود فرم تعهدنامه (Copyright)

  دانلود فرم تعارض منافع (Conflict of interest)

  هم چنین یاد آور می شود، این مجله برای تایید عدم وجود سرقت علمی در مقالات ارسالی از سامانه همانندجویی در نوشتارهای علمی در (irandoc.ac.ir) Irandoc استفاده می کند.