• XML

  isc pubmed crossref medra doaj doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - لیگامان های اندام حرکتی اسب، آسیب ها و درمان آن
    رحیم  محمدی فرشید داوودی
    اختلالات و مشکلات لیگامان های اندام های حرکتی از مواردی هستند که به شدت روی کارایی اسب تاثیر می گذارند و سبب ساز لنگش هستند. تشخیص، اقدامات مدیریتی و درمانی به موقع، سبب بهبود پیش آگهی حاصل از درمان خواهد شد. آسیب به لیگامان های ساختار معلقه که شامل لیگامان های معلقه و چکیده کامل
    اختلالات و مشکلات لیگامان های اندام های حرکتی از مواردی هستند که به شدت روی کارایی اسب تاثیر می گذارند و سبب ساز لنگش هستند. تشخیص، اقدامات مدیریتی و درمانی به موقع، سبب بهبود پیش آگهی حاصل از درمان خواهد شد. آسیب به لیگامان های ساختار معلقه که شامل لیگامان های معلقه و لیگامان های کنجدی دیستال می باشند از مهم ترین آسیب های لیگامانی اندام های حرکتی به حساب می آیند. علیرغم پیشرفت های صورت گرفته و مراقبت هایی که از اسب ها به عمل می آید اما همچنان آسیب های لیگامان ها رخ می دهند. در این مقاله به بررسی انواع مشکلات لیگامان های اندام های حرکتی، سبب شناسی، علائم بالینی، معاینه، تشخیص، درمان و پیش آگهی می پردازیم. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - مروری بر شایعترین آسیب‌های غلاف تاندونی در اسب
    رحیم  محمدی نیما  مظفری
    غلاف تاندونی از جنس بافت پیوندی است که وظیفه اصلی آن محافظت از تاندون در قسمت هایی است که بیشتر در معرض آسیب هستند. یکی از عوامل نسبتا شایع لنگش و ناهنجاری در اندام های حرکتی اسب آسیب غلاف تاندونی می باشد. شیوع آسیب در غلاف های خم کننده انگشت، تارس و کارپ بیشتر از غلاف چکیده کامل
    غلاف تاندونی از جنس بافت پیوندی است که وظیفه اصلی آن محافظت از تاندون در قسمت هایی است که بیشتر در معرض آسیب هستند. یکی از عوامل نسبتا شایع لنگش و ناهنجاری در اندام های حرکتی اسب آسیب غلاف تاندونی می باشد. شیوع آسیب در غلاف های خم کننده انگشت، تارس و کارپ بیشتر از غلاف های تاندونی سایر قسمت های اندام های حرکتی است. لنگش و تورم در محل ضایعه، یافته بالینی مشترک در بسیاری از آسیب های غلاف های تاندونی است. تشخیص اولیه التهاب غلاف تاندونی با کمک تاریخچه حیوان و توجه به علایم بالینی امکان پذیر است. برای تشخیص قطعی و همچنین شناسایی عامل اولیه عارضه و یا آسیب بافت های اطراف، استفاده از ابزارهای تشخیصی کمکی به خصوص تصویربرداری تشخیصی بسیار کمک کننده است. درمان قطعی باید پس از شناسایی عامل اصلی التهاب غلاف انجام شود، البته درمان هایی نظیر استراحت، استفاده از ضد التهاب ها و سرمادرمانی در کاهش التهاب و بهبود علایم بالینی موثر است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - التهاب و کمانی شدن (BOWED TENDON) تاندون خم کننده سطحی انگشت (SDF)
    سعید  عزیزی محمودجیق نیما  مظفری فرشید داودی
    در میان تاندون های خم کننده در اندام حرکتی اسب، تاندون خم کننده سطحی انگشتان بیشتر از تاندون خم کننده عمقی آسیب می بیند. تاندونیت SDF یک آسیب شایع در اسب های مورد استفاده در Event است. بهبود آسیب های تاندون خم کننده سطحی انگشتان (SDFT) به کندی به انجام می رسد همچنین احت چکیده کامل
    در میان تاندون های خم کننده در اندام حرکتی اسب، تاندون خم کننده سطحی انگشتان بیشتر از تاندون خم کننده عمقی آسیب می بیند. تاندونیت SDF یک آسیب شایع در اسب های مورد استفاده در Event است. بهبود آسیب های تاندون خم کننده سطحی انگشتان (SDFT) به کندی به انجام می رسد همچنین احتمال رخداد آسیب مجدد در آن وجود دارد. آسیب های تاندون SDF بیشتر در اندام های حرکتی قدامی مشاهده می شود. آسیب های تاندون خم کننده یا در اثر فشار بیش از حد به تاندون و یا ضربه مستقیم به آن ایجاد می شوند. ضایعات وارده به تاندون در شکل التهاب و درد بدون وجود آسیب ظاهری ساختار تا پارگی کامل تاندون را شامل می شود. صدمات ناشی از فشار بیش از حد با تورم و التهاب همراه است که برای تایید تشخیص نیاز به ارزیابی سونوگرافی دارد. درمان این آسیب ها شامل درمان ضد التهابی است که در ابتدا با برنامه توانبخشی دنبال می شود. در مواردی که درمان های دارویی پاسخگو نیست می توان از روش های جراحی شامل شکافتن تاندون (splitting) و دسموتومی لیگامان فرعی فوقانی استفاده نمود. در این مطالعه به بررسی اجمالی التهاب تاندون سطحی خم کننده انگشتان، سبب شناسی، علائم بالینی، راه های تشخیص، درمان و پیش آگهی آن می پردازیم. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - نگاهی تازه به آخرین روش های درمانی ترمیمی و مکمل در آسیب های اندام حرکتی اسب های ورزشی: با تاکید بر ضایعات بافت نرم
    امیر  زکیان فرشید داوودی
    امروزه با توجه به فشردگی بالای مسابقات ورزشی و بروز آسیب های بیشتر، نقش طب ورزشی در به حداقل رساندن طول دوره درمان و برگشت دام به عملکرد قبلی با حداکثر توان پر رنگ تر از قبل شده است. روش های درمانی غیر رایجی برای این امر به کار بسته می شود، اما مورد پذیرش همه پزشکان و د چکیده کامل
    امروزه با توجه به فشردگی بالای مسابقات ورزشی و بروز آسیب های بیشتر، نقش طب ورزشی در به حداقل رساندن طول دوره درمان و برگشت دام به عملکرد قبلی با حداکثر توان پر رنگ تر از قبل شده است. روش های درمانی غیر رایجی برای این امر به کار بسته می شود، اما مورد پذیرش همه پزشکان و دامپزشکان در سراسر دنیا نمیباشد. باید طب مکمل یا جایگزین را نوعی روش درمانی دانست که در دنیای پزشکی امروز قرار ندارد و یا حتی ثبت نشده است، اما برخی از افراد و جوامع از آن به عنوان بهترین روش درمانی یاد می‌کنند و برای آن شاخه‌ها و زیر مجموعه‌هایی حرفه ای تعریف می‌نمایند. اما شاخه غیر مرسوم دیگری جهت درمان بیماری ها طب ترمیمی یا بازساختی است. در سال های اخیر، پیشرفت هایی در بیولوژی سلولی، ایمونولوژی ژنتیک و رشته های دیگر، موجب شده پزشکی ترمیمی بتواند مراقبت های بهداشتی را به طور اساسی تغییر دهد. از جمله وظایف سازمانهای دولتی و بین المللی که در امر بهداشت و درمان فعالیت دارند این است که اطلاع رسانی درست و آگاهی بخشی مناسبی نسبت به تمام رشته های طب مکمل و ترمیمی برای درمانگران و مالکین اسب-ها ایجاد کنند تا هر فرد پس از بررسی و مشاوره گرفتن، به فراخور نیاز و مشکلات خود از این شاخه های طب استفاده کند. در سالیان اخیر پیشرفت-های شگرفی در زمینه این دو شاخه طب غیر مرسوم در کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی در سطح آکادمیک و مجامع علمی دامپزشکی به خصوص در شاخه طب ورزشی ایجاد شده است پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - تاندون، اختلالات تاندونی و سلول درمانی در تاندون
    مهدی بهفر محمد حسین فرجاه
    تاندون یا زردپی یک باند محکم و مستحکم از جنس بافت همبند فیبروزی است، که عضله را به استخوان متصل می کند. این ساختار توانایی انتقال نیرو های مکانیکی حاصل از انقباض ماهیچه ها به سیستم اسکلتی را دارد. تندینایتیس یک واژه ی عمومی است، که اغلب برای توصیف موقعیت های دردناک تاند چکیده کامل
    تاندون یا زردپی یک باند محکم و مستحکم از جنس بافت همبند فیبروزی است، که عضله را به استخوان متصل می کند. این ساختار توانایی انتقال نیرو های مکانیکی حاصل از انقباض ماهیچه ها به سیستم اسکلتی را دارد. تندینایتیس یک واژه ی عمومی است، که اغلب برای توصیف موقعیت های دردناک تاندون ناشی از کشیدگی های مداوم، استفاده ی بیش از حد، دژنره شدن و یا بیومکانیسم ضعیف تاندون به کار می رود. تندینوپاتی اغلب ناشی از تلاش های بی نتیجه بدن جهت احیای مجدد تاندون است که یک درگیری پاتولوژیکی منجر به نقص در عملکرد آن شده است. روش های مختلف درمانی برای مدیریت اختلالات تاندونی به کار رفته است. سلول های بنیادی به دو دسته تقسیم می شوند. سلول های جنینی ( که بسیار بالقوه هستند ولی به علت ملاحظات اخلاقی، مطالعات محدودی بر روی آن ها صورت گرفته است) و سلول های پس از تولد. سلول های پس از تولد خود به دو دسته تقسیم می شوند که شامل، سلول های بنیادی خون ساز و سلول های بنیادی مزانشیمی است. سلول های بنیادی مزانشیمی توانایی تمایز یافتن به سلول های متعددی از جمله تنوسیت، کندروسیت و فیبروبلاست را دارند. بنابراین این سلول ها یک جایگزین بالقوه برای درمان ضایعات تاندونی هستند. این مقاله نگاهی کلی به ساختمان، بیومکانیک و اختلالات تاندونی داشته و ضمن اشاره به درمان های رایج امروزی، با معرفی سلول های بنیادی و مطالعات گذشته نگر، امکان استفاده از این سلول ها در درمان بهینه ی اختلالات تاندونی را بررسی می کند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - مروری بر مشکلات تاندون و لیگامنت در پرندگان
    نیکتا مقدسی عباس  رئیسی حسن نوروزیان
    تاندون یک پل مکانیکی است که قدرت عضلات را به استخوان ها و مفاصل منتقل می کند.هر ساله آسیب اسکلتی_ عضلانی میلیون ها دلار ضرر اقتصادی به شرکت های فعال در صنعت پرورش حیواناتی که مصرف غذایی دارند، وارد می کند . تاندون عمدتا از سلول های تنوسیت و تنوبلاست تشکیل شده است و ت چکیده کامل
    تاندون یک پل مکانیکی است که قدرت عضلات را به استخوان ها و مفاصل منتقل می کند.هر ساله آسیب اسکلتی_ عضلانی میلیون ها دلار ضرر اقتصادی به شرکت های فعال در صنعت پرورش حیواناتی که مصرف غذایی دارند، وارد می کند . تاندون عمدتا از سلول های تنوسیت و تنوبلاست تشکیل شده است و توسط الیاف کلاژن جهت گیری و سازمان دهی می‌‌شود.آرتریت/تنوسینوویت ویروسی در طیور یکی از تظاهرات پاتولوژی عفونت رئوویروس پرندگان است. با مشاهدات بالینی و بررسی سرولوژی و یافته های رادیولوژی آرتریت ویروسی را می توان تشخیص داد. مطالعات نشان از تاثیر واکسن بر پیشگیری این بیماری دارند. معدنی شدن تاندون در طیور می‌تواند جزی از روند طبیعی باشد یا بر اثر افزایش سن یا آسیب های وارده بر تاندون ایجاد شود. رسوب مواد معدنی در تاندون ها باعث تبدیل آن به ساختاری سخت با قابلیت انعطاف کمتر می کند.خصوصیات ریخت شناسی بافت و سلولهای تاندون معدنی شده مورد بررسی قرار گرفته است.مطالعاتی درباره اثرات فعالیت بر روی تاندون گاستروکنمیوس پرندگان صورت گرفته است.از جمله آسیب های تاندون مربوط به تاندون پاتاژیال است که با قرار گرفتن تحت عمل جراحی به خوبی به درمان پاسخ می‌دهند. تاندون نقش بسیار پررنگی در عملکرد پرندگان دارد و آسیب به آن می‌تواند باعث بروز مشکلات جبران ناپذیری در آنها شود. در نتیجه شناخت ساختار و عملکرد دقیق آن در جلوگیری از آسیب و همچنین درمان موثر تر آن ها الزامی است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - آسیب‌های رباط و مدیریت آن‌ در اندام خلفی سگ‌ها
    رامین مظاهری خامنه محمدمهدی گوران سید سیاوش قریشی
    آسیب‌های رباط یکی از جراحات شایع در دام‌های کوچک می‌باشد. این جراحات می‌توانند باعث ایجاد درد ناگهانی، لنگش و حتی عدم تحمل وزن شوند. تشخیص به‌موقع و اقدامات درمانی سریع، احتمال موفقیت درمان را بسیار بالا می‌برد. جراحات مزمن معمولا پاسخ مناسبی به درمان نمی‌دهند و پیش‌آگه چکیده کامل
    آسیب‌های رباط یکی از جراحات شایع در دام‌های کوچک می‌باشد. این جراحات می‌توانند باعث ایجاد درد ناگهانی، لنگش و حتی عدم تحمل وزن شوند. تشخیص به‌موقع و اقدامات درمانی سریع، احتمال موفقیت درمان را بسیار بالا می‌برد. جراحات مزمن معمولا پاسخ مناسبی به درمان نمی‌دهند و پیش‌آگهی درمان را ضعیف می‌کنند. آسیب‌ به رباط‌های صلیبی و به دنبال آن آسیب به رباط‌های کولترال از شایع‌ترین جراحت‌های مفصل زانو ‌می‌باشد. راه‌های زیادی برای تشخیص و تایید این آسیب‌ها وجود دارد؛ که از جمله‌ی آن‌ها می‌توان به اولتراسونوگرافی و رادیوگرافی اشاره کرد. راه‌کار‌های زیادی جهت تشخیص و درمان جراحت‌های رباط در مطالعات پیشین ارائه شده است که در طی این مطالعه سعی شده است که به بخشی از آن‌ها اشاره شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - ترمیم و بازسازی تاندون با نانوذرات
    سارا  جوانمردی دارا عزیزی
    بافت تاندون دارای پتانسیل بازسازی محدودی می‌باشد و معمولاً تشکیل بافت اسکار باعث ایجاد خواص مکانیکی پایین می شود. نانوذرات را می توان به طرق مختلف برای بهبود ترمیم و بازسازی تاندون استفاده کرد که عبارت اند از ساخت داربست (افزایش قدرت وتحمل و یا خاصیت ضد چسبندگی، خواص ضد چکیده کامل
    بافت تاندون دارای پتانسیل بازسازی محدودی می‌باشد و معمولاً تشکیل بافت اسکار باعث ایجاد خواص مکانیکی پایین می شود. نانوذرات را می توان به طرق مختلف برای بهبود ترمیم و بازسازی تاندون استفاده کرد که عبارت اند از ساخت داربست (افزایش قدرت وتحمل و یا خاصیت ضد چسبندگی، خواص ضد میکروبی و ضد التهابی) تا ژن درمانی. هدف این مقاله جمع بندی مهم ترین مطالعات مرتبط با کاربرد بالقوه نانوذرات برای بازسازی بافت تاندون است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    9 - تفاوت‌های بیهوشی در سگ و گربه با اسب
    ناصر  وصال
    بیهوشی دامپزشکی علم نسبتاً جدیدی است که با استفاده از داروها و تکنیک‌های مختلف، شرایط لازم (بی‌دردی، بی‌حرکتی، شلی عضلانی و احتمالاً فراموشی ) را برای انجام انواع پروسه‌های درمانی و جراحی در گونه‌های مختلف حیوانی فراهم می‌نماید (1 و 2) برای استفاده صحیح و ایمن از داروها چکیده کامل
    بیهوشی دامپزشکی علم نسبتاً جدیدی است که با استفاده از داروها و تکنیک‌های مختلف، شرایط لازم (بی‌دردی، بی‌حرکتی، شلی عضلانی و احتمالاً فراموشی ) را برای انجام انواع پروسه‌های درمانی و جراحی در گونه‌های مختلف حیوانی فراهم می‌نماید (1 و 2) برای استفاده صحیح و ایمن از داروهای آرام‌بخش، ضددرد، بی‌حسی و بیهوشی عمومی، داشتن اطلاعات کافی از آناتومی، فیزیولوژی و فارماکولوژی گونه‌های مختلف حیوانی ضروری است. دام‌های کوچک (سگ و گربه) و اسب معمول‌ترین گونه‌های ارجاعی به کلینیک‌های دامپزشکی محسوب می‌شوند که برای انجام اعمال جراحی به انواع تکنیک‌های آرام‌بخشی، بی‌حسی موضعی یا بیهوشی عمومی نیاز دارند. البته جراحی‌های مختلف بر روی نشخوارکنندگان نیز انجام می‌شود اما به دلیل ملاحظات اقتصادی، عوارض متعدد بیهوشی عمومی (مانند نفخ و بالا آوردن مواد غذایی ) و هم چنین سهولت انجام جراحی در حالت ایستاده (به خصوص گاو)، بندرت از بیهوشی عمومی استفاده می‌شود. تفاوت‌های عمده‌ای از نظر از آناتومی، فیزیولوژی، فارماکولوژی، اندازه جثه و خلق و خوی دام‌های کوچک (سگ و گربه) و اسب وجود دارد که اطلاع از آنها برای ارائه یک بیهوشی مناسب و ایمن ضروری است. در این نوشتار سعی شده است برخی از اختلافات عمده، که باید قبل از برنامه‌ریزی برای بیهوشی در این گونه‌های حیوانی مد نظر داد، مورد بحث قرار گیرد. پرونده مقاله