• XML

  isc pubmed crossref medra doaj doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - شیوع، عوامل ایجاد کننده، عوامل خطر، روش‌های پیشگیری و درمان سخت‌زایی در گاوهای شیری
    نیلوفر  تشکری نیما فرزانه
    هر مورد سخت‌زایی، مشکلی بالینی محسوب می‌شود که در صورت به کارگیری روشی صحیح می‌توان آن را رفع نمود. تشخیص و درمان سخت‌زایی نیازمند درک صحیح روند زایمان طبيعي و حساسیت نسبت به رفاه مادر و فرزند است. سختی تولد زمانی رخ می‌دهد که یا زورهای زایمانی ناکافی هستند، یا مجراي زا چکیده کامل
    هر مورد سخت‌زایی، مشکلی بالینی محسوب می‌شود که در صورت به کارگیری روشی صحیح می‌توان آن را رفع نمود. تشخیص و درمان سخت‌زایی نیازمند درک صحیح روند زایمان طبيعي و حساسیت نسبت به رفاه مادر و فرزند است. سختی تولد زمانی رخ می‌دهد که یا زورهای زایمانی ناکافی هستند، یا مجراي زایمانی اندازه و شکل مناسبی ندارد، یا قطر جنین نمی‌تواند از طریق مجراي زایمانی عبور کند، چون یا خیلی بزرگ است یا نحوه قرارگیری آن از عبور طبيعي آن جلوگیری به عمل مي‌آورد. رخداد سخت‌زایی در تلیسه‌ها ۳ تا ۱۰ برابر رخداد آن در گاوهای چند بار زایش )چه گاوهای گوشتی و چه شیری( است. عوامل خطر سخت‌زایی شامل عدم تناسب میان جنین و مادر، قرارگیری غیر طبیعی جنین، استنوز فرج، واژن و یا سرویکس، پیچ خوردگی رحم هستند. پیشگیری از سخت‌زایی به ویژه در تلیسه‌های زایش اول، عنصر مهمی در برنامه تولید مثلی موفق در همه مزارع پرورش گاو شیری یا گوشتی محسوب می‌شود و عوامل زیادی می‌توانند در رخداد سخت‌زایی نقش داشته باشند. حتی در زمان‌هایی که برنامه‌هایی جهت محدود نمودن خطر سخت‌زایی و رساندن آن به سطح قابل قبول وجود دارند (کمتر از ۱۵٪ برای تلیسه ها و کمتر از ۵٪ برای گاوها)، همچنان مواردی از سخت‌زایی در گله‌های گاو گوشتی و شیری رخ می‌دهند. یکی از مهم‌ترین نیازمندی‌ها برای مدیریت ایده‌آل سخت‌زایی این است که دامدار بداند چه زمانی مداخله کند یا تقاضای کمک داشته باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - سخت‌زایی با منشاء مادری: عوامل و درمان
    نیلوفر  تشکری نیما فرزانه
    سخت‌زایی با منشاء مادری شامل نقص در مجرای زایمان و نقص در زورهای زایمانی است. نقص مجرای زایمان میتواند به علت تنگی لگن، نقص در اتساع سرویکس، شل شدن ناقص بخش خلفی واژن و فرج و سایر اختلالات فیزیکی که موجب انسداد می‌شوند مانند بقایای مجاری پارامزونفریک باشد. زورهای زایم چکیده کامل
    سخت‌زایی با منشاء مادری شامل نقص در مجرای زایمان و نقص در زورهای زایمانی است. نقص مجرای زایمان میتواند به علت تنگی لگن، نقص در اتساع سرویکس، شل شدن ناقص بخش خلفی واژن و فرج و سایر اختلالات فیزیکی که موجب انسداد می‌شوند مانند بقایای مجاری پارامزونفریک باشد. زورهای زایمانی در اثر ترکیب انقباضات میومتر و زورهای ناشی از انقباض عضلات شکمی با گلوت بسته رخ می‌دهد. از آنجایی که عضلات شکمی تا زمان رانده شدن جنین و پرده‌های جنینی به داخل مجرای لگنی توسط انقباضات میومتر و تحریک گیرنده‌های اعصاب حسی لگن، نقشی ایفا نمی‌کنند، منطقی است که ابتدا نقایص زورهای خارج کننده میومتر در نظر گرفته شوند. این حالت می‌تواند به شکل خود به خودی یا به شکل وابسته دیده شود که به ترتیب اینرسی اولیه و ثانویه رحم نام می‌گیرند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - سخت‌زایی با منشا جنینی 1. مانورهاي مامايي؛ سخت‌زایی ناشی از نحوه قرارگیری غیرطبیعی اندام‌ها و سر؛ سخت‌زایی ناشی از نقص در موقعیت جنین
    نیلوفر  تشکری نیما فرزانه
    هدف از روندهای دستکاری در گونه‌های تک قلوزا باید همیشه این باشد که قبل از تلاش برای زایمان، اطمینان یابیم که جنین از نظر نحوه قرارگیری، طبیعی است. اصلاح نقایص در وضعیت ، موقعیت و نحوه قرارگیری اندام‌ها و سر تنها از طریق دستکاری داخل رحمی جنین حاصل می‌شود. هل دادن جنین چکیده کامل
    هدف از روندهای دستکاری در گونه‌های تک قلوزا باید همیشه این باشد که قبل از تلاش برای زایمان، اطمینان یابیم که جنین از نظر نحوه قرارگیری، طبیعی است. اصلاح نقایص در وضعیت ، موقعیت و نحوه قرارگیری اندام‌ها و سر تنها از طریق دستکاری داخل رحمی جنین حاصل می‌شود. هل دادن جنین به داخل رحم برای تغییر دادن نحوه قرارگیری آن الزامی است. پس از تشخیص علت سخت‌زایی و تصمیم در مورد برنامه عملکردی، شخص ماما باید در نظر بگیرد که آیا تجهیزات در دسترس کافی هستند و آیا دامپزشکان یا سایر کمک‌ها در دسترس هستند. در موارد شدید سخت زایی، دامپزشک همیشه باید به دنبال کمک دامپزشک متخصص باشد و در نظر بگیرد که آیا انتقال دام به مکانی با تجهیزات بیمارستانی به این شرط که حیوان در شرایط با ثباتی برای جا به جایی قرار داشته باشد، کمک کننده است یا خیر. دستکاری مامایی از راه واژن باید تا حد امکان تمیز انجام گیرد. غیر ممکن است که بتوان آن را در شرایط کاملا آسپتیک انجام داد چون به شکل اجتناب ناپذیری کمی آلودگی وجود خواهد داشت. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - سخت‌زایی با منشا جنینی 2. سخت زايي ناشي از نقص در وضعيت جنین؛ آبستني دوقلو؛ عدم تناسب جنيني - مادري
    ساغر  علیزاده قمصری نيلوفر تشكري نیما فرزانه
    هدف از روندهای دستکاری در گونه‌های تک قلوزا باید همیشه این باشد که قبل از تلاش برای زایمان، اطمینان حاصل شود که جنین از نظر نحوه قرارگیری، طبیعی است. اصلاح نقایص در وضعیت ، موقعیت و نحوه قرارگیری اندام‌ها و سر تنها از طریق دستکاری داخل رحمی جنین حاصل می‌شود. هل دادن ج چکیده کامل
    هدف از روندهای دستکاری در گونه‌های تک قلوزا باید همیشه این باشد که قبل از تلاش برای زایمان، اطمینان حاصل شود که جنین از نظر نحوه قرارگیری، طبیعی است. اصلاح نقایص در وضعیت ، موقعیت و نحوه قرارگیری اندام‌ها و سر تنها از طریق دستکاری داخل رحمی جنین حاصل می‌شود. هل دادن جنین به داخل رحم برای تغییر دادن نحوه قرارگیری آن الزامی است. پس از تشخیص علت سخت‌زایی و تصمیم در مورد برنامه عملکردی، شخص ماما باید در نظر بگیرد که آیا تجهیزات در دسترس کافی هستند و آیا دامپزشکان یا سایر کمک‌ها در دسترس هستند. در موارد شدید سخت زایی، دامپزشک همیشه باید به دنبال کمک دامپزشک متخصص باشد و در نظر بگیرد که آیا انتقال دام به مکانی با تجهیزات بیمارستانی به این شرط که حیوان در شرایط با ثباتی برای جا به جایی قرار داشته باشد، کمک کننده است یا خیر. دستکاری مامایی از راه واژن باید تا حد امکان تمیز انجام گیرد. غیر ممکن است که بتوان آن را در شرایط کاملا آسپتیک انجام داد چون به شکل اجتناب ناپذیری کمی آلودگی وجود خواهد داشت. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - جراحی سزارین در گاو
    خسرو صفری نیکرو نگین رحیم دوست مژدهی سمانه   قاسمی
    جراحی سزارین یا لاپاروهیستروتومی یکی از قدیمی‏ترین روش‏های جراحی در طب دامپزشکی است. در حیوانات مزرعه، به‏خصوص دام های گوشتی، این روش نسبتا رایج است و هنگامی‏که زایمان معمول امکان‏پذیر نباشد، انجام می‏شود. سخت‏زایی مهم‏ترین دلیل انجام جراحی سزارین است. حفظ سلامت و بقای چکیده کامل
    جراحی سزارین یا لاپاروهیستروتومی یکی از قدیمی‏ترین روش‏های جراحی در طب دامپزشکی است. در حیوانات مزرعه، به‏خصوص دام های گوشتی، این روش نسبتا رایج است و هنگامی‏که زایمان معمول امکان‏پذیر نباشد، انجام می‏شود. سخت‏زایی مهم‏ترین دلیل انجام جراحی سزارین است. حفظ سلامت و بقای گاو و گوساله و همچنین حفظ قدرت باروری از مهم‏ترین اهداف سزارین در گاو هستند. هدف این مقاله، اشاره ای به تاریخچه ی این جراحی و نیز تشریح دلایل انجام جراحی سزارین، تصمیم‏گیری برای جراحی، نحوه ی آماده‏سازی بیمار، رهیافت‏های مختلف جراحی سزارین و انتخاب آن و همچنین مراقبت‏های پس از عمل و عوارض احتمالی پس از این جراحی در گاو است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - مدیریت جراحات کانال زایمانی در گاوهای شیری
    بهاره  حافظی محمد علی   صادقی احمدرضا محمدنیا
    آسیب های کانال زایمانی منجر به خسارات مالی قابل ملاحظه ای در گله های گاو شیری می‌شوند و غالبا به دلیل آسیب مامایی حین زایمان رخ می دهند. پارگی های کانال زایمانی به درجات مختلف رخ می دهند که از یک تا سه بسته به شدت جراحت تقسیم بندی می شوند، پارگی درجه سوم میان دوراه معمو چکیده کامل
    آسیب های کانال زایمانی منجر به خسارات مالی قابل ملاحظه ای در گله های گاو شیری می‌شوند و غالبا به دلیل آسیب مامایی حین زایمان رخ می دهند. پارگی های کانال زایمانی به درجات مختلف رخ می دهند که از یک تا سه بسته به شدت جراحت تقسیم بندی می شوند، پارگی درجه سوم میان دوراه معمولا به دلیل سخت زایی و فیستول های رکتوواژن معمولا به دلایل اصلاح اشتباه پارگی درجه سوم میان دوراه، آبسه ها، سخت زایی و سایر رخدادهای مامایی رخ می دهند. هر دو این عوارض منجر به تجمع مدفوع در کانال زایمانی و بدنبال آن کاهش نرخ آبستنی می شوند. هدف اصلی جراحی های کانال زایمانی و قسمت خارجی دستگاه تناسلی بازگرداندن توانایی آبستنی موفق و اصلاح آسیب های مرتبط با موارد سخت زایی است. در این نگاشته تلاش شده است که با تاکید بر اهمیت آسیب های کانال زایمانی در گاو، به علل و مدیریت و درمان این اختلالات بپردازیم. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - احیا و مراقبت از گوساله¬های نوزاد
    فائزه وقارسیدین نیما فرزانه
    دوره حوالی تولد پرخطرترین دوره در زندگی همه حیوانات است. مرگ و میر دوره حوالی تولد گوساله در 48 ساعت اول زندگی بین 3 تا 3/10 درصد برآورد شده است. بیش از 60 درصد از تولیدکنندگان گزارش کرده‌اند که بیشتر مرگ و میر گوساله‌های آنها در بدو تولد اتفاق می‌افتد. علل اصلی مرگ و م چکیده کامل
    دوره حوالی تولد پرخطرترین دوره در زندگی همه حیوانات است. مرگ و میر دوره حوالی تولد گوساله در 48 ساعت اول زندگی بین 3 تا 3/10 درصد برآورد شده است. بیش از 60 درصد از تولیدکنندگان گزارش کرده‌اند که بیشتر مرگ و میر گوساله‌های آنها در بدو تولد اتفاق می‌افتد. علل اصلی مرگ و میر دوره حوالی تولد به ترتیب اهمیت، اسیدوز تنفسی و متابولیک، ترومای حین زایمان، هیپوگلوبولینمی، عفونت و کمبودهای مادرزادی و امفالوفلبیت هستند. حدود 90 درصد گوساله‌هایی که در دوره حوالی تولد می‌میرند زنده متولد می شوند و بسیاری از این تلفات قابل پیشگیری است. مدیریت گوساله‌های تازه به دنیا آمده از طریق اجرای پروتکل‌های ساده که راهبرد‌های مناسبی را درسطح گله و روش‌های صحیحی که بصورت انفرادی ارائه میدهند به بهترین شکل قابل دست‌یابی هستند. این پروتکل ها مدیریت گاوها درحوالی زایش، در زمان زایش (پایش راحتی زایمان و تشخیص و مداخله در سخت‌زایی) و مدیریت گوساله تازه به دنیا آمده را پوشش می دهند. بنابراین بسیار ضروری است که ارزیابی سریع و مراقبت از گوساله جهت اطمینان از سلامت و زنده‌مانی و جلوگیری از خسارات اقتصادی ناشی از مرگ در حوالی تولد صورت بگیرد. پرونده مقاله