فهرست مقالات برحسب موضوع علوم کالبد شناسی دامپزشکی موثردر تولید و درمان بیماری ها


  • دسترسی آزاد مقاله

   1 - کالبد شناسی، بافت شناسی کاربردی اندام حرکتی و سم
   محمد میرحاج محمد علی   صادقی
   کپسول بافت شاخی یا سم گاو، ساختاری بسیار ظریف با عملکردی بسیار دقیق، برای حرکت طبیعی گاو طراحی شده‌است. این بخش از بافت پوششی بخاطر عملکرد ویژه‌ای که دارد خصوصیاتی پیدا‌کرده تا بتواند در‌برابر محرک‌های بیرونی و درونی مقاومت بالایی نشان‌دهد. الگوی ساخت و اجزای تشکیل‌دهند چکیده کامل
   کپسول بافت شاخی یا سم گاو، ساختاری بسیار ظریف با عملکردی بسیار دقیق، برای حرکت طبیعی گاو طراحی شده‌است. این بخش از بافت پوششی بخاطر عملکرد ویژه‌ای که دارد خصوصیاتی پیدا‌کرده تا بتواند در‌برابر محرک‌های بیرونی و درونی مقاومت بالایی نشان‌دهد. الگوی ساخت و اجزای تشکیل‌دهنده بافت‌شاخی در قسمت‌های مختلف سم متفاوت بوده و بخاطر این تفاوت در منشأ ساخت، مقاومت متفاوتی به اختلالات عمومی بدن یا نیروهای وارد‌شده نشان‌می‌دهند. تفاوت‌هایی که بین گونه‌های گاو و اسب در اندام‌حرکتی، نوع کاربری مورد انتظار (تولید شیر و زایمان در مقابل عملکرد ورزشی) و فشار متابولیکی وارد‌شده، منجر به خروجی‌های متفاوتی متعاقب آسیب بافتی سم می‌شود. برای مثال در گاو برخلاف اسب، فرونشست (Sinking) بند سوم در ناحیه پاشنه برجسته‌تر از نواحی اطراف پنجه می‌باشد. کپسول بافت‌شاخی با ساختارهای مستحکم، حساس و پیچیده در خنثی‌کردن نیروهای وارد‌شده از جهات مختلف اثر‌دارد. اختلال در هربخشی از بافت زنده کپسول بافت‌شاخی می‌تواند شروعی بر رخداد جراحات بر پایه اختلال تعلیق و جدا شدگی سم (CHDL) در سطح گله‌های گاو شیری باشد و این مهم، نشان از اهمییت بالای این قسمت در سلامت گله‌های شیری دارد. در فرضیات متعددی، ارتباط عوامل بیرونی بر رخداد CHDL نشان داده شده است. دیدگاهی که اسیدوز تحت‌حاد شکمبه را مساوی با لامینایتیس می‌داند دیگر قابل پذیرش نیست و به معضلات بافت‌شاخی باید با دید چند عاملی نگریست. با شناخت بهتر هر بخشی که در این ساختار قرار‌گرفته و فرآیندهای پیچیده‌ای که پس از آسیب به آن قسمت رخ می‌دهند، درک بهتری از فیزیوپاتولوژی رخداد آسیب‌های کپسول شاخی بدست می‌آید. پرونده مقاله