• صفحه اصلی
  • التهاب و کمانی شدن (BOWED TENDON) تاندون خم کننده سطحی انگشت (SDF)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400110233548 بازدید : 2530 صفحه: 26 - 34

20.1001.1.24235695.1399.7.2.2.1

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط