• صفحه اصلی
  • جایگاه پلاسمای غنی از پلاکت(PRP) در درمان استئوآرتریت سگ سانان

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 2021031415829 بازدید : 1567 صفحه: 65 - 73

20.1001.1.24235695.1400.8.1.1.5

نوع مقاله: مروری

مقالات مرتبط