مقاله ارسالی که بایستی با مضمون آموزش تکمیلی  و با هدف به روزآوری دانش جراحی و شاخه‏های وابسته به نفع دامپزشکان عمومی و دانشجویان عمومی و تخصصی دامپزشکی و کارشناسان و کاردانان دامپزشکی باشد، پیش از این در مجله دیگری به چاپ نرسیده و یا هم‏زمان برای مجله دیگری ارسال نشده باشد.  با توجه به ماهیت ترویجی‑آموزشی نشریه، شایسته است جهت حفظ انسجام مطالب و جلوگیری از پراکندگی مفاهیم مد نظر، تعداد نویسندگان که از اساتید و متخصصین فن می‏باشند حداکثر محدود به دو نفر باشد. کلیه مقالات باید به زبان فارسی و مطابق با آیین نگارش فارسی نوشته شوند. تا حد امکان از به کار بردن کلماتی لاتینی که معادل فارسی مناسب و رسا دارند، خودداری شود و در صورت عدم وجود معادل مناسب، واژه اصلي به زبان انگلیسی در پرانتز نوشته شود. با توجه به این نکته که هدف این مجله، بالا بردن سطح دانش و آگاهی دانشجویان و دامپزشکان عمومی به عنوان بخش گسترده‏ای از مخاطبان است، لذا سعی شود تا متن مقاله ساده، روان و همراه با تصاویر مناسب باشد.

مقالات در قالب صفحه A4 با رعايت فاصله 15/1 بين خطوط و با فاصله cm2 از حاشيه‎هاي جانبي و با قلم بی‏نازنین (فونت 16 برای عنوان مقاله، فونت 11 جهت اسم نویسنده/نویسندگان و درجه علمی ایشان، فونت 14 برای عناوین داخل متن و فونت 12 برای متن اصلی) به صورت تک ستونی در برنامه Microsoft word تايپ شود. لغات انگلیسی داخل متن مقاله با قلم Calibri نگاشته شوند. مقاله ارسالی حداکثر مشتمل بر 3000 کلمه شود که جداول، نمودارها و زیرنویس عکس‏ها را شامل نمی‏شود. مقاله در 2 نسخه شامل يك نسخه word و یک نسخه pdf از طریق آدرس الکترونيک مجله (eltiam.ivsa@gmail.com) ارسال شود.

در صفحه اول مقاله عنوان مقاله، نام ‎نويسنده یا نویسندگان، درجه‎ علمي‎ و سمت ‎دانشگاهی ایشان نوشته شود. نویسنده مسئول با علامت ستاره مشخص شود و پست الکترونیکی وی ذکر گردد. مقاله باید شامل مقدمه‏ای که به شکل مختصر اشاره به موضوع کلی دارد، باشد. همچنین متن مقاله نیز شامل پاراگراف‏هایی با عناوین مناسب با توجه به موضوع باشد. در انتهای مقاله نیز پاراگرافی به جمع‏بندی مقاله اختصاص داده شود. در تمام صفحات مقاله باید شماره‏گذاری انجام شود.

مقالات ارسالی بایستی دارای چکیده به زبان­های فارسی و انگلیسی باشند.

جداول، ‌نمودارها و زیرنویس تصاوير هر كدام در يك صفحه جداگانه با ذكر شماره، ‌عنوان و زيرنويس‏ها در انتهای متن، ضميمه مقاله باشد. در متن شماره جداول، ‌نمودارها، تصاوير و محل قرار گرفتن آن‏ها مشخص شود. در صورت امکان، منابع تصاویر مورد استفاده در متن نیز در کنار زیرنویس مربوط به آن‏ها ذکر گردد.

عکس‏های ارسالی باید در فایلی جدا از متن مقاله و مطابق با شماره داخل متن دخیره شوند. این عکس‏ها باید دارای وضوح dpi 300 باشند و با فرمت JPEG یا GIF ارسال شوند.

منابع باید به ترتيب استفاده از آن‏ها در متن مقاله شماره‏گذاري شده و به ‏صورت عدد در پرانتز نوشته شوند. در نوشتن منابع از سبك مورد تایيد كتابخانه ملي پزشكي ايالات متحده در نمايه پزشكي (Index Medicus) استفاده شود. در مواردی که تعداد نویسندگان بیش از 3 نفر باشد؛ بعد از ذکر نام نویسنده سوم، از لغت et al استفاده شود. نمونه‏هايي از روش ذكر منابع در ذيل ارائه شده است.

مقاله: نام خانوادگی و نام نويسندگان. عنوان مقاله. اسم

مجله سال انتشار؛ شماره جلد: شماره صفحات.

Kidd JA, Barr RS. Flexural deformities in foals. Equine vet Educ 2002; 14 (6): 311-321.

کتاب: نام خانوادگی و نام نويسندگان یا گردآورندگان. اسم بخش و یا فصل، عنوان كتاب،  نوبت چاپ. محل انتشار: ناشر، سال انتشار؛ صفحات.

Stashak TS, Theoret C. Equine wound management, 2ed. USA: Wiley-Blackwell, 2008; 81, 119,147.

مقاله ارائه شده در كنفرانس: نام خانوادگی و نام نويسندگان. عنوان مقاله. مشخصات كنفرانس (اسم, محل برگزاري و تاريخ)، محل نشر و اسم ناشر در صورت امکان، شماره صفحات.

Lawrence LA, Pagan JA. Nutritional management of developmental orthopedic disease in the equine, in Proceedings. The 3rd MANC, Timonium, Maryland. USA 2005; 177-184.

پایان‏نامه: نام خانوادگی و نام نويسنده. عنوان كامل پايان‌نامه. مقطع و رشته تحصيلي، نام دانشگاه و سال؛ شماره صفحات.

Fugler LA. Matrix metalloproteinases in the equine systemic inflammatory response: implications for equine laminitis. Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Interdepartmental Program in Veterinary Medical Sciences. Louisiana State University 2009; 12, 67.

سایت‏های اینترنتی: نام خانوادگی و نام نويسندگان (درصورت موجود بودن). موضوع. آدرس سايت، تاريخ، صفحات.

Kohnke J. Gastric Ulcers – causes and management. Available at http:// www.kohnkesown.com/pdf 2011; C6:1-4.

 

مسئوليت صحت علمي مطالب هر مقاله، ‌به عهده نويسنده یا نويسندگان است.

مقالات پس از بررسی، تصویب سردبیر و هیئت تحریریه در نوبت چاپ قرار خواهند گرفت.

امکان رد، قبول، ویرایش و اصلاح مقالات برای مجله وجود دارد.

ترتیب درج مقالات تابع مقررات مجله است و به درجه علمی نویسندگان بستگی ندارد.

پس از چاپ، یک نسخه از مجله برای نویسندگان ارسال خواهد شد و متن کامل مقاله در وب سایت انجمن جراحی برای دانلود قرار داده می‏شود.